ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Ofloxacin (otic): Drug information

Ofloxacin (otic): Drug information
(For additional information see "Ofloxacin (otic): Patient drug information" and see "Ofloxacin (otic): Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Pharmacologic Category
 • Antibiotic, Fluoroquinolone;
 • Antibiotic, Otic
Dosing: Adult
Otitis externa, acute

Otitis externa, acute: Otic: Instill 10 drops into affected ear(s) once daily for 7 days (Ref); may extend an additional 7 days if symptoms are improving but not yet resolved (Ref).

Otitis media, chronic suppurative

Otitis media, chronic suppurative (with perforated tympanic membranes): Otic: Instill 10 drops into affected ear(s) twice daily for 14 days.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in manufacturer's labeling. However, dosage adjustment unlikely due to low systemic absorption.

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in manufacturer's labeling. However, dosage adjustment unlikely due to low systemic absorption.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Ofloxacin (otic): Pediatric drug information")

Otitis externa, acute

Otitis externa, acute:

Infants ≥6 months and Children: Otic: Instill 5 drops (0.25 mL) into the affected ear(s) once daily for 7 days.

Adolescents: Otic: Instill 10 drops (0.5 mL) into the affected ear(s) once daily for 7 days.

Otitis media, acute

Otitis media, acute (with tympanostomy tubes): Children: Otic: Instill 5 drops (0.25 mL) into the affected ear(s) twice daily for 10 days.

Otitis media, chronic suppurative

Otitis media, chronic suppurative (with perforated tympanic membranes): Children ≥12 years and Adolescents: Otic: Instill 10 drops (0.5 mL) into the affected ear(s) twice daily for 14 days.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Infants ≥6 months, Children, and Adolescents: There are no dosing adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

Infants ≥6 months, Children, and Adolescents: There are no dosing adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified. Reported adverse reactions are for adults and pediatric patients.

>10%: Local: Application-site reaction (≤17%)

1% to 10%:

Dermatologic: Pruritus (1% to 4%), skin rash (1%)

Gastrointestinal: Dysgeusia (7%)

Nervous system: Dizziness (≤1%), paresthesia (1%), vertigo (≤1%)

<1%:

Cardiovascular: Flushing, hypertension, tachycardia

Dermatologic: Dermatitis, eczema, erythematous rash, follicular rash, seborrhea, urticaria

Endocrine & metabolic: Hot flash

Gastrointestinal: Abdominal pain, diarrhea, dyspepsia, halitosis, nausea, vomiting, xerostomia

Infection: Fungal infection

Nervous system: Dysesthesia, headache, hypoesthesia, tremor

Otic: Bleeding from ear, tinnitus

Respiratory: Cough, pharyngitis, rhinitis, sinusitis

Miscellaneous: Fever

Postmarketing: Nervous system: Psychiatric disturbance (transient)

Contraindications

Hypersensitivity to ofloxacin, other quinolones, or any component of the formulation

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Hypersensitivity reactions: Severe hypersensitivity reactions (some fatal), including anaphylaxis, have occurred (some following the first does) with systemic fluoroquinolone therapy. Prompt discontinuation of drug should occur if skin rash or other symptoms of hypersensitivity arise.

• Superinfection: Prolonged use may result in fungal or bacterial superinfection. If superinfection occurs, discontinue use and institute appropriate alternative therapy.

• Tendon inflammation/rupture: There have been reports of tendon inflammation and/or rupture with systemic fluoroquinolones. Exposure following otic administration is substantially lower than with systemic therapy. Discontinue at first sign of tendon inflammation or pain.

Dosage form specific issues:

• Appropriate use: For otic use only; not for injection or for ophthalmic use. If infection is not improved after 1 week, consider culture to identify organism. Avoid contaminating the bottle tip with material from the ear, fingers, or other source.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

In pediatric patients, use of quinolone ear drops may increase the risk of tympanic rupture. A retrospective cohort study of over 96,000 patients (<18 years of age) compared patients who received a quinolone-containing ear drop (n=78,275) to those who received a neomycin plus hydrocortisone ear drop (n=18,320). Patients who received quinolone ear drops after tympanostomy tube placement had an increased incidence of tympanic perforation requiring tympanoplasty with an adjusted hazard ratio of 1.61 (95% confidence interval [CI]: 1.15 to 2.26); combination products containing corticosteroids may amplify adverse effect risk (Alrawisan 2017).

In another retrospective cohort study of patients with acute otitis externa comparing patients who received quinolone-containing otic drops (n=35,851 pediatric and 7,802 adult) to those who received neomycin with hydrocortisone otic drops (n=32,753 pediatric and 17,927 adult), it was reported that patients who received quinolone-containing ear drops had an increased risk of tympanic membrane perforation with an adjusted hazard ratio of 2.19 (95% CI: 1.01 to 4.73); ofloxacin specifically was associated with an adjusted hazard ratio of 2.53 (95% CI: 1.27 to 5.05) (Wang 2020). Monitor and counsel patients accordingly.

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Solution, Otic:

Generic: 0.3% (5 mL, 10 mL)

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Solution (Ofloxacin Otic)

0.3% (per mL): $30.86 - $31.47

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Administration: Adult

For otic use only; not for injection, inhalation, or topical ophthalmic use. Prior to use, warm solution by holding container in hands for 1 to 2 minutes. Patient should lie down with affected ear upward and medication instilled. Patients should remain in this position for 5 minutes to allow penetration of solution; repeat if necessary for the opposite ear. For traumatic tympanic membrane closure (off-label use), patient should remain lying down in a lateral position with the injured ear up for 30 minutes after instillation (Ref). For acute otitis media and chronic suppurative otitis media, pump tragus 4 times to ensure penetration of medication.

Administration: Pediatric

Otic: For otic use only; not for oral use, ophthalmic use, or injection. Gently clean any discharge that can be easily removed from the outer ear. Warm otic solution by holding bottle in hand for 1 to 2 minutes prior to instillation. The tip of the bottle should not touch the fingers, ear, or any surface. Patient should lie on side with affected ear upward. For middle ear infections, gently press the tragus 4 times in a pumping motion to allow the drops to pass through the hole or tube in the eardrum and into the middle ear. For otitis externa infection, pull the outer ear upward and backward to allow the ear drops to flow down into the ear canal. Patient should remain on his/her side for at least 5 minutes. If necessary, repeat procedure for the other ear.

Use: Labeled Indications

Otitis externa, acute: Treatment of otitis externa due to susceptible isolates of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus in adults and pediatric patients 6 months and older.

Otitis media, acute: Treatment of acute otitis media with tympanostomy tubes due to susceptible isolates of S. aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, and P. aeruginosa in pediatric patients 1 year and older.

Otitis media, chronic suppurative: Treatment of chronic supportive otitis media with perforated tympanic membranes due to susceptible isolates of Proteus mirabilis, P. aeruginosa, and S. aureus in patients 12 years and older.

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

Floxin may be confused with Flexeril

International issues:

Floxin: Brand name for ofloxacin [US], but also the brand name for flunarizine [Thailand], norfloxacin [South Africa], and perfloxacin [Philippines]

Floxin [US] may be confused with Flexin brand name for diclofenac [Argentina], cyclobenzaprine [Chile], and orphenadrine [Israel]; Flogen brand name for naproxen [Mexico]

Metabolism/Transport Effects

None known.

Drug Interactions

There are no known significant interactions.

Pregnancy Considerations

Adverse events have been observed in some animal reproduction studies. When administered orally, ofloxacin crosses the placenta (Giamarellou 1989). The amount of ofloxacin available systemically following topical application of the otic drops is significantly less in comparison to oral doses.

Breastfeeding Considerations

When administered orally, ofloxacin enters breast milk. It is not known if ofloxacin can be detected in breast milk following otic administration. Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, the manufacturer recommends a decision be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Mechanism of Action

Inhibits DNA-Gyrase in susceptible organisms; bactericidal.

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Absorption: Only small amounts are absorbed systemically after otic instillation.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Oflox | Optiflox;
 • (AR) Argentina: Newflox | Oflox | Ofloxacina | Otoflox | Rafocilina;
 • (AT) Austria: Floxal | Ofloxacin pos | Ofloxacin Stulln;
 • (AU) Australia: Ocuflox;
 • (BD) Bangladesh: Obactin | Vista;
 • (BE) Belgium: Ofloxacin pos | Trafloxal;
 • (BF) Burkina Faso: Exocine;
 • (BG) Bulgaria: Uniflox;
 • (BR) Brazil: Genoxacin | Nostil | Oflox | Ofloxacino;
 • (CH) Switzerland: Floxal;
 • (CI) Côte d'Ivoire: Oflacin;
 • (CL) Chile: Oflox;
 • (CN) China: An li | Ao fu xing | Di ke luo | Dong kang ming | Fu er bi tuo | Heng run | Nuo qing | Tarivid | Xin li tuo | Yuan qing;
 • (CO) Colombia: Oflaxsyn | Oflox;
 • (CZ) Czech Republic: Floxal | Ofloxacin pos;
 • (DE) Germany: Floxal | Ofloxa vision | Ofloxacin pos | Ofloxacin Ratiopharm | Ofloxacin Stulln | Ofloxamed;
 • (DO) Dominican Republic: Maxifloxina | Neofloxin | Oflox | Otoflox;
 • (EC) Ecuador: Oflox | Otoflox;
 • (EG) Egypt: Occufloxin | Ocuflox | Ocufloxine | Oflicin | Oflox | Ofloxin | Optiflox | Quifluro | Tariflox;
 • (ES) Spain: Exocin | Ofloxacino pos;
 • (ET) Ethiopia: Ofloxacine | Ofus | Oxop;
 • (FI) Finland: Exocin;
 • (FR) France: Exocine;
 • (GB) United Kingdom: Exocin;
 • (GR) Greece: Exocin;
 • (HK) Hong Kong: Aflacin | Apo-Ofloxacin | Earflo | Lycoxacin | Ofloxal | Ofus | Otra | Tarivid;
 • (HR) Croatia: Uniflox;
 • (HU) Hungary: Floxal | Ofloxacin unimed pharma;
 • (ID) Indonesia: Akilen | Floxa | Forotic | Koniflox | Tarivid | Zelavel;
 • (IE) Ireland: Exocin;
 • (IL) Israel: Oflo avenir | Oflox;
 • (IN) India: Alof | Auroflox | Bell ofc | Emucin | Entof | Exocin | Flan | Floxil-o | Foxin | Galoxin | Gbo | Obid | Ocucin | Oculone | Ofal | Ofax | Ofbid | Ofil | Oflacin | Oflo | Ofloren | Oflostar | Oflotas | Oflox | Oflozen | Ofray | Ofron | Ojen | Olox | Omeflox | Otoflox | Oxo | Oxop | Quinoflox | Say o flox | Seaflox | Sioflox | T-flox | Tariflox | Tisol | Zanocin | Zanoflox | Zenflox | Zeof | Zynoff;
 • (IQ) Iraq: Pioflox;
 • (IT) Italy: Eukinoft | Exocin | Floxigen | Multifloxofta | Visuab;
 • (JO) Jordan: Oflox | Optiflox;
 • (JP) Japan: Libiget | Marromel | Ofloxacin kyorin | Ofloxat | Ofloxin | Oftector | Oharaxin | Olcavit | Opool | Pharxacin | Pharxacin kowa | Pharxacin mita | Tarifron | Tarivid | Tarivid santen | Tarixacin | Tarizart | Xatron;
 • (KE) Kenya: Auroflox | Exocin | Eyforex | Hipoflox | Ocuflox;
 • (KR) Korea, Republic of: Aflox | Bearofl | Effexin | Eyepro | Flacin | Fugacin | Huflox | Huons ofloxacin | Latacin | Light ofl | Luce o | Mp ofloxacin | Obide | Octacin | Ocucin | Ocuflox | Ofaxin | Ofbella | Oflan | Oflocin | Oflone | Oflox | Ofloxat | Ofloxin | Ofltwo | Ofolo | Ofrox | Ofuain | Ofueyen | Ofuran | Ofus | Oloxacin | Operan | Optipro | Oraloxin | Orocin | Orovit | Otra | Oxacin | Praxin | Quiloxin | Quinovid | Reoflox | Superox | Tariflox | Tarivid | Tarivid otic | Telvit | Vioflox;
 • (KW) Kuwait: Oflicin | Oflox | Optiflox;
 • (LB) Lebanon: Floxigen | Oflex | Oflocol | Oflox | Optiflox;
 • (LT) Lithuania: Uniflox;
 • (LU) Luxembourg: Ofloxacin pos;
 • (LV) Latvia: Uniflox;
 • (MA) Morocco: Exocine | Floxedol | Visof;
 • (MX) Mexico: Ocuflox;
 • (MY) Malaysia: Effexin | Tarivid;
 • (NG) Nigeria: La lid ofloxacin;
 • (NL) Netherlands: Ofloxacine Pos | Ofloxacine Sandoz | Trafloxal;
 • (PE) Peru: Oflox | Tructum;
 • (PH) Philippines: Celsus Ofloxacin | Cinoflox | Dizoflox | Exogan | Iflox | Inoflox | Iquinol | Ofbeat | Oflomax | Otocin | Otoflox | Ponebac | Sensoflox;
 • (PK) Pakistan: Altaflox | Ciof | Exocin | Flobacin | Floxy | Kunoxy | Medioflox | Oflexer | Oflobiotic | Oflocin | Ofloquin | Oflotek | Ofly-v | Ofvin | Ophth-Flox | Optiquin | Optoflox | Optoflox Plus | Otoflox | Taricin | Tariflox | Uniflox | Veflox;
 • (PL) Poland: Floxal | Oflodinex | Ofloxacin pos | Ofloxamed;
 • (PR) Puerto Rico: Floxin otic | Floxin otic singles | Ocuflox;
 • (PT) Portugal: Exocin | Floxedol | Ottoflox;
 • (PY) Paraguay: Otonil;
 • (RO) Romania: Floxal | Uniflox;
 • (RU) Russian Federation: Dancil | Floxal | Ofloxacin solopharm | Uniflox;
 • (SA) Saudi Arabia: Oflox | Optiflox | Oxacin;
 • (SG) Singapore: Tarivid otic;
 • (SK) Slovakia: Uniflox;
 • (TH) Thailand: Tarivid;
 • (TN) Tunisia: Exocine | Oflocet | Oflocol | Oflocol 3m;
 • (TR) Turkey: Exocin | Girasid | Zaridinex;
 • (TW) Taiwan: Earflo | Oflovid | Ofloxin | Tarivid;
 • (UA) Ukraine: Floxal | Floxanext | Uniflox;
 • (UY) Uruguay: Floxacin | Oflox | Quinomed;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Oflox;
 • (VN) Viet Nam: Bi otra | Floxadrop | Gifloxin | Octavic | Oxciu | Vifloxacol;
 • (ZA) South Africa: Exocin | Octin | Ocuflox | Zo eye/ear drops;
 • (ZW) Zimbabwe: Exocin
 1. Alrwisan A, Antonelli PJ, Winterstein AG. Quinolone ear drops after tympanostomy tubes and the risk of eardrum perforation: a retrospective cohort study. Clin Infect Dis. 2017;64(8):1052-1058. [PubMed 28329128]
 2. Floxin (ofloxacin) [prescribing information]. Pine Brook, NJ: Almatica Pharma Inc.; July 2016.
 3. Giamarellou H, Kolokythas E, Petrikkos G, et al. "Pharmacokinetics of Three Newer Quinolones in Pregnant and Lactating Women," Ciprofloxacin: major advances in intravenous and oral quinolone therapy. Proceedings of a symposium. April 28 to 29, 1989, Naples, Florida. Am J Med. 1989; 87(5A):49S-51S. [PubMed 2589353]
 4. Jian-Yang, Zi-Han-Lou, Yahui-Fu, Zheng-Cai-Lou. A retrospective study of EGF and ofloxacin drops in the healing of human large traumatic eardrum perforation. Am J Otolaryngol. 2016;37(4):294-298. [PubMed 27105974]
 5. Ofloxacin otic solution [prescribing information]. Bridgewater, NJ: Amneal Pharmaceuticals LLC; October 2020.
 6. Refer to manufacturer’s labeling.
 7. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, et al. Clinical practice guideline: acute otitis externa. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(1 suppl):S1-S24. doi:10.1177/0194599813517083 [PubMed 24491310]
 8. Wang X, Winterstein AG, Alrwisan A, Antonelli PJ. Risk for Tympanic Membrane Perforation After Quinolone Ear Drops for Acute Otitis Externa. Clin Infect Dis. 2020;70(6):1103-1109. [PubMed 31044229]
Topic 9891 Version 203.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟