همکاری با سامانه آنلاین مدیلیب

در صورتی که علاقه مند به همکاری با سامانه آنلاین مدیلیب هستید، فرم زیر را تکمیل و شرح سوابق خود را ارسال نمایید.

پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس رویه های منابع انسانی با شما تماس گرفته خواهد شد