ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Oxcarbazepine: Drug information

Oxcarbazepine: Drug information
(For additional information see "Oxcarbazepine: Patient drug information" and see "Oxcarbazepine: Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: US
 • Oxtellar XR;
 • Trileptal
Brand Names: Canada
 • APO-OXcarbazepine;
 • JAMP-OXcarbazepine [DSC];
 • Trileptal
Pharmacologic Category
 • Antiseizure Agent, Miscellaneous
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Safety: Before use, test for the HLA-B*1502 allele in patients at increased genetic risk (eg, those of Asian ancestry, including South Asian patients) for oxcarbazepine-associated Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. Do not initiate oxcarbazepine in patients who test positive for HLA-B*1502 when other options are available (Ref).

Focal onset seizures

Focal (partial) onset seizures:

Note: Monotherapy and adjunctive therapy in the treatment of patients with focal onset seizures with or without secondary generalized tonic-clonic seizures. Avoid use in myoclonic or generalized nonmotor (absence) seizures due to potential to worsen generalized convulsions (Ref).

Oral:

Immediate release: Initial: 300 to 600 mg/day in 2 divided doses. May increase dose by ≤600 mg/day increments at weekly intervals to a maximum dose of 2.4 g/day in 2 to 3 divided doses (Ref).

Extended release: Initial: 600 mg once daily. May increase dose by 600 mg/day increments at weekly intervals to a maximum dose of 2.4 g/day (Ref).

Trigeminal neuralgia

Trigeminal neuralgia (off-label use): Oral: Immediate release: Initial: 300 to 600 mg/day in 2 divided doses; adjust dose based on response and tolerability in increments of 300 mg/day every ≥3 days up to a maximum dose of 1.8 g/day (Ref).

Discontinuation of therapy: In chronic therapy, withdraw gradually over 1 to 6 months based upon individual circumstance to minimize the potential of increased seizure frequency (in patients with epilepsy) unless safety concerns require more rapid withdrawal (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

Mild to moderate impairment: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Severe impairment (CrCl <30 mL/minute): Immediate release, Extended release: Therapy should be initiated at one-half the usual starting dose (300 mg daily) and increased slowly to achieve desired clinical response (eg, 300 to 450 mg daily at weekly intervals).

ESRD (on dialysis): Immediate release formulations should be used instead of extended release formulation.

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

Mild to moderate impairment: No dosage adjustments necessary.

Severe impairment:

Immediate release: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use caution (has not been studied).

Extended release: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use is not recommended (has not been studied).

Dosing: Older Adult

Oral: Immediate release: Refer to adult dosing.

Oral: Extended release: Initial: 300 mg or 450 mg once daily; dosage may be increased by 300 to 450 mg/day increments at weekly intervals to desired clinical response.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Oxcarbazepine: Pediatric drug information")

Dosage guidance:

Dosage form information: Immediate-release preparations (oral suspension and tablets) are interchangeable on a mg per mg basis; immediate-release and extended-release preparations are not bioequivalent and not interchangeable on a mg per mg basis.

Partial-onset seizures, monotherapy

Partial-onset seizures, monotherapy:

Infants and Children <4 years: Limited data available: Oral: Immediate release (Trileptal): Initial: 7.5 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses; titrate dose in increments of 7.5 to 10 mg/kg/day every 5 to 7 days as tolerated; maximum daily dose: 60 mg/kg/day. If intolerance develops during titration, decrease dose by 5 mg/kg/day as needed. Dosing based on an open-label study and 2 retrospective chart reviews (Ref). The open-label study enrolled patients 1 month to <4 years weighing ≥3 kg; 24 patients were enrolled, of which 10 received oxcarbazepine as monotherapy; oxcarbazepine was well tolerated (Ref).

Children ≥4 years and Adolescents ≤16 years:

Initiation of monotherapy: Patients not receiving concomitant antiseizure drugs: Immediate release (Trileptal):

Initial: Oral: 8 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses; usual initial daily dose in adults is 600 mg/day; increase dose every third day by 5 mg/kg/day to achieve the recommended monotherapy maintenance dose by weight, as follows:

Maintenance dose:

20 to <25 kg: Oral: 600 to 900 mg/day in 2 divided doses.

25 to <35 kg: Oral: 900 to 1,200 mg/day in 2 divided doses.

35 to <45 kg: Oral: 900 to 1,500 mg/day in 2 divided doses.

45 to <50 kg: Oral: 1,200 to 1,500 mg/day in 2 divided doses.

50 to <60 kg: Oral: 1,200 to 1,800 mg/day in 2 divided doses.

60 to <70 kg: Oral: 1,200 to 2,100 mg/day in 2 divided doses.

≥70 kg: Oral: 1,500 to 2,100 mg/day in 2 divided doses.

Conversion to monotherapy: Patients receiving concomitant antiseizure drugs: Oral: Initial: 8 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses (usual initial daily dose in adults is 600 mg/day), with a simultaneous initial reduction of the dose of concomitant antiseizure drugs; withdraw concomitant antiseizure drugs completely over 3 to 6 weeks, while increasing oxcarbazepine dose as needed by no more than 10 mg/kg/day at approximately weekly intervals; increase oxcarbazepine dose to achieve the recommended monotherapy maintenance dose.

Adolescents ≥17 years: Immediate release (Trileptal):

Initiation of monotherapy: Patients not receiving prior antiseizure drugs: Oral: Initial: 300 mg twice daily. Increase dose by 300 mg/day every third day to a maintenance dose of 1,200 mg/day in 2 divided doses.

Conversion to monotherapy: Patients receiving concomitant antiseizure drugs: Oral: Initial: 300 mg twice daily while simultaneously reducing the dose of concomitant antiseizure drugs. Withdraw concomitant antiseizure drugs completely over 3 to 6 weeks, while increasing the oxcarbazepine dose in increments of 600 mg/day at weekly intervals up to target maintenance dose of 2,400 mg/day in 2 divided doses in about 2 to 4 weeks.

Partial-onset seizures, adjunctive therapy

Partial-onset seizures, adjunctive therapy:

Immediate release (Trileptal):

Infants and Children <2 years: Limited data available: Oral: Initial: 7.5 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses; titrate dose in increments of 7.5 to 10 mg/kg/day every 5 to 7 days; maximum daily dose: 60 mg/kg/day. If intolerance develops during titration, decrease dose by 5 mg/kg/day as needed (Ref). Dosing based on a multicenter randomized trial, an open-label study, and 2 retrospective chart reviews; both prospective studies enrolled patients 1 month to <4 years weighing ≥3 kg. The multicenter study randomized 128 patients to either high-dose (60 mg/kg/day) or low-dose (10 mg/kg/day) regimens; patients receiving the high-dose regimen had a significantly greater decrease in seizure frequency per 24 hours compared to the low dose group. Oxcarbazepine was generally well tolerated; however, the high dose group experienced more adverse effects although they were generally mild in severity (Ref).

Children 2 to <4 years:

Patient weight <20 kg: Oral: Initial: 8 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses; may consider initiating at a higher dose of 16 to 20 mg/kg/day due to increased clearance in this age; increase dose slowly over 2 to 4 weeks; maximum daily dose: 60 mg/kg/day.

Patient weight ≥20 kg: Oral: Initial: 8 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses (usual maximum initial daily dose: 600 mg/day); increase dose slowly over 2 to 4 weeks; maximum daily dose: 60 mg/kg/day.

Note: In children 2 to 4 years of age, 50% of patients were titrated to a final dose of at least 55 mg/kg/day with target dose of 60 mg/kg/day. Due to a higher drug clearance, children 2 to <4 years of age may require up to twice the dose per body weight compared to adults.

Children ≥4 years and Adolescents ≤16 years:

Initial: Oral: 8 to 10 mg/kg/day in 2 divided doses; usual maximum initial daily dose: 600 mg/day; increase dose slowly over 2 weeks to the target maintenance dose by weight, as follows:

Maintenance dose:

20 to 29 kg: Oral: 900 mg/day in 2 divided doses.

29.1 to 39 kg: Oral: 1,200 mg/day in 2 divided doses.

>39 kg: Oral: 1,800 mg/day in 2 divided doses.

Note: Use of these pediatric target maintenance doses in one clinical trial resulted in doses ranging from 6 to 51 mg/kg/day (median dose: 31 mg/kg/day) in pediatric patients 4 to 16 years of age (Ref). Due to a higher drug clearance, children 4 to ≤12 years of age may require a 50% higher dose per body weight compared to adults.

Adolescents ≥17 years: Oral: Initial: 300 mg twice daily; dose may be increased by ≤600 mg/day increments at weekly intervals up to target maintenance dose of 1,200 mg/day in 2 divided doses. Although doses >1,200 mg/day were somewhat more efficacious, most patients were unable to tolerate 2,400 mg/day (due to CNS effects).

Extended release (Oxtellar XR):

Children and Adolescents 6 to ≤16 years:

Initial: Oral: 8 to 10 mg/kg/day once daily; maximum initial daily dose: 600 mg/day during the first week of therapy. Increase dose at weekly intervals in 8 to 10 mg/kg/day increments over 2 to 3 weeks (maximum dosage incremental increase: 600 mg/dose) to the target maintenance dose based on weight, as follows:

Maintenance dose:

20 to 29 kg: Oral: 900 mg once daily.

29.1 to 39 kg: Oral: 1,200 mg once daily.

>39 kg: Oral: 1,800 mg once daily.

Adolescents ≥17 years: Oral: Initial: 600 mg once daily; dosage may be increased by 600 mg/day increments at weekly intervals. Recommended daily dose is 1,200 to 2,400 mg once daily. Although daily doses >1,200 mg daily were somewhat more efficacious, most patients were unable to tolerate 2,400 mg/day (due to CNS effects).

Conversion from immediate release (Trileptal) to extended release (Oxtellar XR): Children ≥6 years and Adolescents: Higher doses of Oxtellar XR may be necessary; on a mg per mg basis dosage forms are not bioequivalent.

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Mild to moderate impairment: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Severe impairment (CrCl <30 mL/minute):

Immediate release (eg, Trileptal): Children ≥2 years and Adolescents: Oral: Therapy should be initiated at lower starting dose (eg, one-half the usual starting dose) and increased slowly to achieve desired clinical response.

Extended release (eg, Oxtellar XR):

Children 6 to ≤16 years: Oral: There are no specific recommendations for this age group in the manufacturer's labeling; in older pediatric patients, initial dosage reductions and a slower titration are recommended.

Adolescents ≥17 years: Oral: Therapy should be initiated at one-half the usual starting dose (300 mg/day) and increased slowly at weekly intervals in 300 to 450 mg/day increments to achieve desired clinical response.

End-stage kidney disease (ESKD) (on dialysis): Immediate-release formulations should be used instead of extended-release formulation.

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

Children ≥2 years and Adolescents:

Mild to moderate impairment: Immediate release (eg, Trileptal), Extended release (eg, Oxtellar XR): No dosage adjustments are recommended.

Severe impairment:

Immediate release (eg, Trileptal): There are no dosage adjustments in the manufacturer's labeling; has not been studied; use caution particularly if concomitant antiseizure therapy

Extended release (eg, Oxtellar XR): There are no dosage adjustment in the manufacturer's labeling; use is not recommended (has not been studied).

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Blood dyscrasias

Agranulocytosis, leukopenia (Ref), aplastic anemia, pancytopenia (Ref), and thrombocytopenia (Ref) have been reported with oxcarbazepine. One retrospective study in pediatric patients in Korea reported an oxcarbazepine-induced leukopenia rate of ~5% which led to pancytopenia in two patients (1%) (Ref). Leukopenia often reverses, even with continued treatment; however, some cases may require dose reduction or discontinuation (Ref). The prevalence of thrombocytopenia is reported to be ~2% (Ref).

Mechanism: Unknown; may be due to immune-mediated or toxic mechanisms, similar to carbamazepine due to structural similarity (Ref). Thrombocytopenia may be due to hyper-destruction of platelets (Ref).

Onset: Varied; days or months after initiation of therapy. In one study, onset of leukopenia was observed 11 days to 14 years after initiation (Ref).

Risk factors:

• Leukopenia: Possible male predominance (Ref)

• Thrombocytopenia: Correlation with daily dose but not serum concentration (Ref)

Hypersensitivity reactions (delayed)

A variety of delayed hypersensitivity reactions, ranging from mild with maculopapular eruption (also known as morbilliform rash) to severe cutaneous adverse reactions (SCARs), including Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN), and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) have been reported (Ref).

Mechanism: Non–dose-related; immunologic. Delayed hypersensitivity reactions, including maculopapular eruptions and SCARs are T-cell-mediated (Ref).

Onset: Delayed hypersensitivity reactions: Varied. Maculopapular rash usually occurs within 2 to 4 weeks after initiation (Ref). SCARs usually occur 1 to 8 weeks after initiation (Ref); reexposure may lead to more rapid onset (usually with 1 to 4 days) (Ref).

Risk factors:

• HLA-B*1502 allele increases risk of SJS/TEN especially in South-East Asian populations (Ref); avoidance of oxcarbazepine should be considered in oxcarbazepine-naive patients who test positive for HLA-B*1502 (Ref).

• Viral reactivation, in particular human herpesvirus 6 (HHV-6) reactivation may be associated with a prolonged and more severe course of DRESS (Ref).

• High degree of cross-reactivity exists between aromatic antiseizure medications, including phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, primidone, and oxcarbazepine (Ref).

Hyponatremia

Hyponatremia is a common adverse reaction with oxcarbazepine in adult and pediatric patients. The reported incidence of oxcarbazepine-induced hyponatremia varies greatly in the literature (Ref). In a cohort study of adult patients with epilepsy treated with either carbamazepine or oxcarbazepine, hyponatremia (serum sodium ≤134 mmol/L) occurred in 46% of patients receiving oxcarbazepine; 22% of those cases classified as severe hyponatremia (≤128 mmol/L) (Ref). An earlier study demonstrated an incidence of 30% and 12% for hyponatremia and severe hyponatremia, respectively (Ref). In a study of pediatric patients, hyponatremia without clinical symptoms occurred in 27% of patients receiving oxcarbazepine; 3% of cases were severe (Ref). Hyponatremia associated with oxcarbazepine in the clinical trials was mostly asymptomatic. Study patients were monitored frequently with interventions such as reduction in fluid intake, dose reductions, or discontinuation of oxcarbazepine. Cases of symptomatic hyponatremia have been reported mostly with mild symptoms (eg, dizziness, diplopia, confusion, lethargy, headache), but symptoms can lead to seizures and in very severe cases coma (Ref).

Mechanism: Dose-related; unknown but may be caused by direct activation or enhanced sensitivity of vasopressin V2 receptors (V2R), which play a key role in water reabsorption, as well as a direct effect on the renal collecting tubules. Hyponatremia does not appear to result from increased release of antidiuretic hormone (Ref).

Onset: Varied; clinically significant hyponatremia generally occurs during the first 3 months of treatment; although, there are reports of patients who developed a serum sodium <125 mmol/L more than 1 year after initiation of treatment.

Risk factors:

• High doses/serum drug concentrations (Ref)

• Females (Ref)

• Age >40 years (Ref)

• Concurrent use of other antiseizure medications (Ref)

• Concurrent use of medications known to decrease serum sodium (eg, diuretics)

• The study in pediatric patients did not find dose, serum levels, age, or concurrent use of other antiseizure medications to be predictive for the development of hyponatremia (Ref)

Neuropsychiatric effects

Oxcarbazepine is associated with CNS effects in adult and pediatric patients, including cognitive symptoms (eg, psychomotor slowing, lack of concentration, speech disturbance or language problems), dizziness, drowsiness, fatigue, and coordination abnormalities (eg, ataxia and abnormal gait). A postmarketing surveillance study obtained from dispensed British National Health Service prescriptions reported that the most frequent clinical reason for discontinuation was drowsiness/sedation (~2.5% of cohort) (Ref). According to the manufacturer, psychiatric effects such as manic behavior and psychosis have been reported. However, oxcarbazepine has also been associated with positive mood-stabilizing properties (Ref).

Mechanism: May be dose-related; related to pharmacologic action.

Risk factors:

• May be dose related

• Concurrent administration of other CNS sedating agents

Suicidal ideation

Antiseizure medications have been associated with suicidal ideation and suicidal tendencies. However, the FDA meta-analysis has been criticized due to several important limitations (Ref). The risk of suicide is increased in epilepsy (Ref), but the occurrence of suicidal ideation/tendencies in epilepsy is multifactorial. While some antiseizure medications (but not all) have been associated with treatment-emergent psychiatric effects such as anxiety and depression, other factors such as post-ictal suicidal behavior and pertinent patient history must also be evaluated to provide an accurate assessment of risk for any individual drug (Ref).

Onset: Varied; peak incidence of suicidality across antiseizure medications (not specific to individual agents) has been noted to occur between 1 and 12 weeks of therapy (Ref). A review of clinical trials noted that risk extended from 1 week to 24 weeks of therapy, corresponding to the duration of most trials.

Risk factors:

• History of depression (Ref)

• Use in conditions other than epilepsy or bipolar disorder (Ref)

• In patients with bipolar disorder, risk for repeat suicide attempt was increased in patients with alcohol/substance abuse disorder, rapid cycling, and earlier age at onset of first manic episode (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified. Incidence of adverse effects is from monotherapy and adjunctive antiseizure drug studies. Incidence in children was similar. Incidence is reported for immediate release (IR) formulation unless otherwise noted as extended release (ER).

>10%:

Endocrine & metabolic: Hyponatremia (ER, IR: 1% to 46%) (Berghuis 2017, Dong 2005, Holtman 2002) (table 1)

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Hyponatremia

Drug (Oxcarbazepine)

Comparator (Carbamazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Carbamazepine [C] or Placebo [P])

Comments

46%

26%

N/A

N/A

N/A

N/A

289

C: 1,132

Sodium level ≤134 mEq/L; Berghuis 2017

30%

14%

N/A

N/A

N/A

N/A

97

C: 451

Sodium level ≤134 mEq/L; Dong 2005

27%

N/A

N/A

Children and adolescents

N/A

N/A

75

N/A

Sodium level ≤135 mEq/L; Holtman 2002

22%

7%

N/A

N/A

N/A

N/A

289

C: 1,132

Sodium level ≤128 mEq/L; Berghuis 2017

12%

3%

N/A

N/A

N/A

N/A

97

C: 451

Sodium level ≤128 mEq/L; Dong 2005

10%

N/A

2%

N/A

1,200 mg/day

Extended-release oral

N/A

N/A

Shift in serum sodium concentrations from normal to low (<135 mEq/L)

7%

N/A

2%

N/A

2,400 mg/day

Extended-release oral

N/A

N/A

Shift in serum sodium concentrations from normal to low (<135 mEq/L)

5%

N/A

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

3%

N/A

0%

N/A

N/A

Immediate-release oral

1,524

N/A

Sodium of less than 125 mmol/L at some point during treatment

3%

N/A

1%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

P: 166

Adjunctive Therapy

3%

N/A

N/A

Children and adolescents

N/A

N/A

75

N/A

Sodium level ≤125 mEq/L; Holtman 2002

1%

N/A

1%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

P: 166

Adjunctive Therapy

1%

N/A

N/A

N/A

N/A

Extended-release oral

N/A

N/A

Clinically significant hyponatremia

Gastrointestinal: Abdominal pain (5% to 13%), nausea (15% to 25%), vomiting (ER: 15%; IR: 7% to 33%)

Nervous system: Ataxia (ER: 1% to 3%; IR: 2% to 17%) (table 2), dizziness (ER, IR: 20% to 41%) (table 3), drowsiness (ER: 12% to 14%; IR: 19% to 31%) (table 4), fatigue (ER: 3% to 6%; IR: 12% to 21%) (table 5), headache (ER: 8% to 15%; IR 13% to 32%), vertigo (2% to 12%)

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Ataxia

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

13%

4%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

17%

5%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy

9%

5%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy

7%

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

5%

0%

Adults

N/A

Immediate-release oral

55

49

Monotherapy in patients not previously treated with other antiseizure medications

4%

2%

Adults

N/A

Immediate-release oral

55

49

Monotherapy in patients not previously treated with other antiseizure medications; defined as "abnormal coordination"

3%

1%

Adults

1,200 mg/day

Extended-release oral

122

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

3%

1%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy; defined as "abnormal coordination"

2%

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications; defined as "abnormal coordination"

1%

1%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy; defined as "abnormal coordination"

1%

1%

Adults

2,400 mg/day

Extended-release oral

123

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Dizziness

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

28%

8%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

41%

15%

Adults

2,400 mg/day

Extended-release oral

123

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

32%

13%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy

28%

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

26%

13%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy

22%

6%

Adults

N/A

Immediate-release oral

55

49

Monotherapy in patients not previously treated with other antiseizure medications

20%

15%

Adults

1,200 mg/day

Extended-release oral

122

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Drowsiness

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

31%

13%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

28%

12%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy

20%

12%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy

19%

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

14%

9%

Adults

2,400 mg/day

Extended-release oral

123

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

12%

9%

Adults

1,200 mg/day

Extended-release oral

122

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Fatigue

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

13%

9%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

21%

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

15%

7%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy

12%

7%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy

6%

1%

Adults

1,200 mg/day

Extended-release oral

122

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

3%

1%

Adults

2,400 mg/day

Extended-release oral

123

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

Ophthalmic: Diplopia (ER: 10% to 13%; IR: 12% to 30%), nystagmus disorder (ER: 3%; IR: 2% to 20%), visual disturbance (ER: 1% to 3%; IR: 4% to 14%)

1% to 10%:

Cardiovascular: Chest pain (2%), edema (2%), hypotension (1%), lower extremity edema (2%)

Dermatologic: Acne vulgaris (1% to 2%), diaphoresis (3%), skin rash (4%)

Endocrine & metabolic: Hot flash (2%), increased thirst (2%), weight gain (2%)

Gastrointestinal: Anorexia (5%), constipation (4% to 5%), diarrhea (7%), dysgeusia (5%), dyspepsia (ER, IR: 2% to 6%), gastritis (ER, IR: 2% to 3%), toothache (2%), upper abdominal pain (ER: 3%), xerostomia (3%)

Genitourinary: Urinary frequency (2%), urinary tract infection (5%), vaginitis (2%)

Hematologic & oncologic: Bruise (4%), lymphadenopathy (2%), purpuric rash (2%), rectal hemorrhage (2%)

Hypersensitivity: Hypersensitivity reaction (2%)

Infection: Infection (2%), viral infection (7%),

Nervous system: Abnormal gait (ER: ≤3%; IR: 5% to 10%) (table 6), abnormality in thinking (2%), amnesia (4% to 5%), anxiety (7%), balance impairment (ER: 7%), confusion (7%), dysmetria (1% to 2%), emotional lability (3% to 8%), falling (4%), feeling abnormal (1%), hypoesthesia (3%), insomnia (2% to 6%), lack of concentration (2%) (table 7), myasthenia (1% to 2%), nervousness (2% to 7%), seizure (2%; decreased seizure threshold [exacerbation of seizures]: 5%), speech disturbance (1% to 3%) (table 8)

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Abnormal Gait

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

8%

3%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

10%

1%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy

5%

1%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy

3%

1%

Adults

1,200 mg/day

Extended-release oral

122

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

0%

1%

Adults

2,400 mg/day

Extended-release oral

123

121

Patients receiving concomitant antiseizure medications

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Lack of Concentration

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

2%

1%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

Oxcarbazepine: Adverse Reaction: Speech Disturbance

Drug (Oxcarbazepine)

Placebo

Population

Dose

Dosage Form

Number of Patients (Oxcarbazepine)

Number of Patients (Placebo)

Comments

3%

1%

Children and adolescents

N/A

Immediate-release oral

171

139

Adjunctive therapy/monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

2%

N/A

Adults

2,400 mg/day

Immediate-release oral

86

N/A

Monotherapy in patients previously treated with other antiseizure medications

1%

0%

Adults

1,200 mg/day

Immediate-release oral

171

166

Adjunctive Therapy

1%

0%

Adults

600 mg/day

Immediate-release oral

163

166

Adjunctive Therapy

Neuromuscular & skeletal: Asthenia (ER, IR: 2% to 7%), back pain (4%), muscle spasm (2%), sprain (2%), tremor (ER, IR: 4% to 8%)

Ophthalmic: Blurred vision (ER: 4%)

Otic: Otalgia (2%), otic infection (2%)

Respiratory: Bronchitis (3%), cough (5%), epistaxis (4%), nasopharyngitis (ER: 3%), pharyngitis (3%), pneumonia (2%), pulmonary infection (4%), rhinitis (10%), sinusitis (ER, IR: 3% to 4%), upper respiratory tract infection (7% to 10%)

Miscellaneous: Fever (3%)

<1%: Nervous system: Suicidal ideation, suicidal tendencies

Frequency not defined:

Cardiovascular: Bradycardia, cardiac failure, flushing, hypertension, orthostatic hypotension, palpitations, syncope, tachycardia

Dermatologic: Alopecia, contact dermatitis, eczema, erythematosus rash, facial rash, folliculitis, genital pruritus, maculopapular rash, miliaria, psoriasis, skin photosensitivity, vitiligo

Endocrine & metabolic: Change in libido, decreased T4, heavy menstrual bleeding, hyperglycemia, hypocalcemia, hypoglycemia, hypokalemia, increased gamma-glutamyl transferase, intermenstrual bleeding, weight loss

Gastrointestinal: Aphthous stomatitis, biliary colic, blood in stool, cholelithiasis, colitis, duodenal ulcer, dysphagia, enteritis, eructation, esophagitis, flatulence, gastric ulcer, gingival hemorrhage, gingival hyperplasia, hematemesis, hemorrhoids, hiccups, increased appetite, retching, sialadenitis, stomatitis

Genitourinary: Dysuria, hematuria, leukorrhea

Hepatic: Increased liver enzymes

Nervous system: Aggressive behavior, apathy, aphasia, aura, cerebral hemorrhage, delirium, delusion, dystonia, euphoria, extrapyramidal reaction, hemiplegia, hyperreflexia, hypertonia, hyporeflexia, hypotonia, hysteria, impaired consciousness, intoxicated feeling, malaise, manic behavior, migraine, neuralgia, nightmares, panic disorder, paralysis, personality disorder, precordial pain, psychomotor retardation, psychosis, rigors, stupor, voice disorder

Neuromuscular & skeletal: Hyperkinetic muscle activity, hypokinesia, right hypochondrium pain, systemic lupus erythematosus, tetany

Ophthalmic: Accommodation disturbance, blepharoptosis, cataract, conjunctival hemorrhage, hemianopia, mydriasis, ocular edema, photophobia, scotoma, xerophthalmia

Otic: Otitis externa

Renal: Nephrolithiasis, polyuria, renal pain

Respiratory: Asthma, dyspnea, laryngismus, pleurisy

Postmarketing:

Cardiovascular: Atrioventricular block

Dermatologic: Acute generalized exanthematous pustulosis, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome (Chung 2021), toxic epidermal necrolysis (Chung 2021), urticaria (Kim 2020)

Endocrine & metabolic: Hypothyroidism, SIADH

Gastrointestinal: Increased serum amylase, increased serum lipase, pancreatitis

Genitourinary: Priapism (Negin 2005)

Hematologic & oncologic: Agranulocytosis, aplastic anemia, leukopenia (Jung 2019, Milia 2008), pancytopenia (Calamaras 2007, Jung 2019), thrombocytopenia (Tutor-Crespo 2007)

Hepatic: Hepatitis (Hsu 2010)

Hypersensitivity: Anaphylaxis, angioedema (Knudsen 2007)

Immunologic: Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (Chung 2021)

Nervous system: Dysarthria

Neuromuscular & skeletal: Bone fracture (long-term therapy) (Cheng 2019, Vestergaard 2004), decreased bone mineral density (long-term therapy), osteoporosis (long-term therapy)

Ophthalmic: Oculogyric crisis (Gatzonis 1999)

Otic: Tinnitus (Hamed 2017)

Contraindications

Hypersensitivity to oxcarbazepine, eslicarbazepine acetate, or any component of the formulation.

Warnings/Precautions

Disease-related concerns:

• Cardiovascular disease: Clinical trials excluded patients with significant cardiovascular disease or ECG abnormalities. Monitor body weight/fluid retention in patients with HF; evaluate serum sodium with worsening cardiac function or fluid retention.

• Renal impairment: Single-dose studies show that half-life of the primary active metabolite is prolonged 3- to 4-fold and AUC is doubled in patients with CrCl <30 mL/minute; dose adjustment required in these patients.

• Seizure disorder: Exacerbation of or new onset primary generalized seizures has been reported, particularly in children. In case of seizure aggravation, discontinue oxcarbazepine.

Other warnings/precautions:

• Withdrawal: Antiseizure medications should not be discontinued abruptly because of the possibility of increasing seizure frequency; therapy should be withdrawn gradually to minimize the potential of increased seizure frequency, unless safety concerns require a more rapid withdrawal.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Trileptal and Oxtellar XR are not bioequivalent and not interchangeable on a mg-per-mg basis; systemic absorption and resulting serum concentrations are lower with once-daily Oxtellar XR compared to twice-daily Trileptal when administered at the same total daily dose; higher doses of Oxtellar XR may be necessary.

Some dosage forms may contain propylene glycol; in neonates, large amounts of propylene glycol delivered orally, intravenously (eg, >3,000 mg/day), or topically have been associated with potentially fatal toxicities which can include metabolic acidosis, seizures, renal failure, and CNS depression; toxicities have also been reported in children and adults including hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP 1997; Shehab 2009).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Suspension, Oral:

Trileptal: 300 mg/5 mL (250 mL) [contains alcohol, usp, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, propylene glycol, saccharin sodium; lemon flavor]

Generic: 300 mg/5 mL (250 mL)

Tablet, Oral:

Trileptal: 150 mg, 300 mg, 600 mg [scored]

Generic: 150 mg, 300 mg, 600 mg

Tablet Extended Release 24 Hour, Oral:

Oxtellar XR: 150 mg, 300 mg, 600 mg

Generic Equivalent Available: US

May be product dependent

Pricing: US

Suspension (OXcarbazepine Oral)

300 mg/5 mL (per mL): $1.09 - $1.14

Suspension (Trileptal Oral)

300 mg/5 mL (per mL): $2.29

Tablet, 24-hour (Oxtellar XR Oral)

150 mg (per each): $10.84

300 mg (per each): $15.05

600 mg (per each): $27.56

Tablets (OXcarbazepine Oral)

150 mg (per each): $0.68 - $1.45

300 mg (per each): $1.01 - $2.64

600 mg (per each): $2.01 - $4.85

Tablets (Trileptal Oral)

150 mg (per each): $5.21

300 mg (per each): $9.52

600 mg (per each): $17.50

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Suspension, Oral:

Trileptal: 60 mg/mL (250 mL) [contains alcohol, usp, methylparaben, polyethylene glycol (macrogol), propylene glycol, propylparaben, saccharin sodium]

Tablet, Oral:

Trileptal: 300 mg, 600 mg

Generic: 150 mg, 300 mg, 600 mg

Administration: Adult

Oral:

Immediate release: Administer twice daily without regard to meals.

Suspension: Prior to using for the first time, firmly insert the plastic adapter provided with the bottle. Cover adapter with child-resistant cap when not in use. Shake bottle for at least 10 seconds, remove child-resistant cap, and insert the oral dosing syringe provided to withdraw appropriate dose. Dose may be taken directly from oral syringe or may be mixed in a small glass of water immediately prior to swallowing. Rinse syringe with warm water after use and allow to dry thoroughly. Discard any unused portion after 7 weeks of first opening bottle.

Extended release: Administer once daily on an empty stomach at least 1 hour before or 2 hours after food. Swallow whole; do not cut, crush, or chew the tablets.

Bariatric surgery: Some institutions may have specific protocols that conflict with these recommendations; refer to institutional protocols as appropriate. IR and oral suspension formulations are available. If safety and efficacy can be effectively monitored, no change in formulation or administration is required after bariatric surgery; however, conversion to an IR or suspension formulation is advised for high-risk labeled and off-label indications.

Administration: Pediatric

Oral:

Immediate release: May be taken without regard to meals

Suspension: Prior to using for the first time, firmly insert the manufacturer supplied plastic adapter into the neck of the bottle; cover the adapter with child-resistant cap when not in use; shake suspension well (for at least 10 seconds) before use; use manufacturer supplied oral syringe to withdraw appropriate dose; dose may be administered directly from syringe or mixed in a small amount of water immediately prior to use; after use, rinse oral syringe with warm water and allow to dry thoroughly; discard any unused portion 7 weeks after first opening bottle

Extended release: Administer on an empty stomach at least 1 hour before or 2 hours after food. Swallow whole; do not cut, crush, or chew the tablets.

Hazardous Drugs Handling Considerations

Hazardous agent (NIOSH 2016 [group 2]).

Use appropriate precautions for receiving, handling, storage, preparation, dispensing, transporting, administration, and disposal. Follow NIOSH and USP 800 recommendations and institution-specific policies/procedures for appropriate containment strategy (NIOSH 2016; USP-NF 2020).

Note: Facilities may perform risk assessment of some hazardous drugs to determine if appropriate for alternative handling and containment strategies (USP-NF 2020). Refer to institution-specific handling policies/procedures.

Medication Guide and/or Vaccine Information Statement (VIS)

An FDA-approved patient medication guide, which is available with the product information and as follows, must be dispensed with this medication:

Trileptal: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM246799.pdf

Oxtellar XR: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM326087.pdf

Use: Labeled Indications

Focal (partial) onset seizures:

Immediate release: Monotherapy or adjunctive therapy in the treatment of focal (partial) onset seizures in adults, as monotherapy in the treatment of focal (partial) onset seizures in children ≥4 years of age with epilepsy, and as adjunctive therapy in children ≥2 years of age with focal (partial) onset seizures.

Extended release: Treatment of focal (partial) onset seizures in adults and in children ≥6 years of age.

Use: Off-Label: Adult

Trigeminal neuralgia

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

OXcarbazepine may be confused with carBAMazepine, oxaprozin, oxazepam

Trileptal may be confused with TriLipix

Older Adult: High-Risk Medication:

Beers Criteria: Oxcarbazepine is identified in the Beers Criteria as a potentially inappropriate medication to be used with caution in patients 65 years and older due to the potential to cause or exacerbate syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) or hyponatremia; monitor sodium concentration closely when initiating or adjusting the dose in older adults (Beers Criteria [AGS 2023]).

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP3A4 (major); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential; Induces CYP3A4 (weak)

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Alcohol (Ethyl): May enhance the CNS depressant effect of OXcarbazepine. Risk C: Monitor therapy

Atazanavir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Atazanavir. Risk C: Monitor therapy

Atogepant: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Atogepant. Management: For treatment of episodic migraine, the recommended dose of atogepant is 30 mg once daily or 60 mg once daily when combined with CYP3A4 inducers. When used for treatment of chronic migraine, use of atogepant with CYP3A4 inducers should be avoided. Risk D: Consider therapy modification

Bictegravir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Bictegravir. Management: When possible consider using an alternative antiseizure drug with concurrent bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide. If the combination must be used, monitor closely for evidence of reduced antiviral effectiveness. Risk D: Consider therapy modification

Cabotegravir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Cabotegravir. Risk X: Avoid combination

CarBAMazepine: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of CarBAMazepine. Risk C: Monitor therapy

CloZAPine: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of CloZAPine. Risk C: Monitor therapy

Cobicistat: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Cobicistat. Management: Consider an alternative antiseizure medication when possible. Risk D: Consider therapy modification

CYP3A4 Inducers (Strong): May decrease the serum concentration of OXcarbazepine. Specifically, the concentrations of the 10-monohydroxy active metabolite of oxcarbazepine may be decreased. Risk C: Monitor therapy

Desmopressin: Hyponatremia-Associated Agents may enhance the hyponatremic effect of Desmopressin. Risk C: Monitor therapy

Dolutegravir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Dolutegravir. Risk X: Avoid combination

Doravirine: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Doravirine. Risk X: Avoid combination

Elvitegravir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Elvitegravir. Management: For elvitegravir plus a ritonavir-boosted protease inhibitor, use of oxcarbazepine is not recommended; for elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir combination products, consider using an alternative antiseizure agent when possible. Risk X: Avoid combination

Eslicarbazepine: May enhance the adverse/toxic effect of OXcarbazepine. Risk X: Avoid combination

Fosphenytoin-Phenytoin: May decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of OXcarbazepine. Specifically, concentrations of the major active 10-monohydroxy metabolite may be reduced. OXcarbazepine may increase the serum concentration of Fosphenytoin-Phenytoin. Risk C: Monitor therapy

Hormonal Contraceptives: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Hormonal Contraceptives. Management: Advise patients to use an alternative method of contraception or a back-up method during coadministration, and to continue back-up contraception for 28 days after discontinuing oxcarbazepine to ensure contraceptive reliability. Risk D: Consider therapy modification

Lacosamide: Antiseizure Agents (Sodium Channel Blockers) may enhance the adverse/toxic effect of Lacosamide. Specifically the risk for bradycardia, ventricular tachyarrhythmias, or a prolonged PR interval may be increased. Risk C: Monitor therapy

LamoTRIgine: Antiseizure Agents (Sodium Channel Blockers) may enhance the arrhythmogenic effect of LamoTRIgine. Management: Consider the risk of serious arrhythmias or death versus any expected benefit of lamotrigine in patients receiving concomitant sodium channel blockers. Risk D: Consider therapy modification

Ledipasvir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Ledipasvir. Risk X: Avoid combination

Lenacapavir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Lenacapavir. Risk X: Avoid combination

LevETIRAcetam: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of LevETIRAcetam. Risk C: Monitor therapy

Mefloquine: May diminish the therapeutic effect of Antiseizure Agents. Mefloquine may decrease the serum concentration of Antiseizure Agents. Management: Mefloquine is contraindicated for malaria prophylaxis in persons with a history of seizures. If antiseizure drugs are being used for another indication, monitor antiseizure drug concentrations and treatment response closely with concurrent use. Risk D: Consider therapy modification

MetyraPONE: Antiseizure Agents may diminish the diagnostic effect of MetyraPONE. Management: Consider alternatives to the use of the metyrapone test in patients taking antiseizure agents. Risk D: Consider therapy modification

Mianserin: May diminish the therapeutic effect of Antiseizure Agents. Risk C: Monitor therapy

NiMODipine: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of NiMODipine. Risk C: Monitor therapy

Orlistat: May decrease the serum concentration of Antiseizure Agents. Risk C: Monitor therapy

Perampanel: May increase the serum concentration of OXcarbazepine. OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Perampanel. Management: Increase the perampanel starting dose to 4 mg/day when perampanel is used with oxcarbazepine. Patients receiving this combination should be followed closely for response to perampanel and oxcarbazepine toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Rilpivirine: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Rilpivirine. Risk X: Avoid combination

Rivaroxaban: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Rivaroxaban. Risk C: Monitor therapy

Selpercatinib: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Selpercatinib. Risk C: Monitor therapy

Simeprevir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Simeprevir. Risk X: Avoid combination

Sirolimus (Conventional): CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Sirolimus (Conventional). Risk C: Monitor therapy

Sirolimus (Protein Bound): CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Sirolimus (Protein Bound). Risk C: Monitor therapy

Sofosbuvir: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Sofosbuvir. Risk X: Avoid combination

Tacrolimus (Systemic): CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Tacrolimus (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Tenofovir Alafenamide: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Tenofovir Alafenamide. Risk X: Avoid combination

Ubrogepant: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Ubrogepant. Management: Use an initial ubrogepant dose of 100 mg and second dose (if needed) of 100 mg when used with a weak CYP3A4 inducer. Risk D: Consider therapy modification

Ulipristal: OXcarbazepine may decrease the serum concentration of Ulipristal. Risk X: Avoid combination

Valproate Products: May decrease the serum concentration of OXcarbazepine. Risk C: Monitor therapy

Reproductive Considerations

Oxcarbazepine may decrease plasma concentrations of hormonal contraceptives. Use of an additional, nonhormonal contraceptive or alternative nonhormonal birth control is recommended.

Pregnancy Considerations

Oxcarbazepine, the active metabolite MHD and the inactive metabolite DHD, crosses the placenta and can be detected in the newborn (Myllynen 2001).

According to the manufacturer, limited data collected from pregnancy registries suggest congenital malformations may be associated with oxcarbazepine monotherapy, including craniofacial defects (such as oral clefts) and cardiac malformations (such as ventricular septal defects). However, use of oxcarbazepine in pregnancy is limited in comparison to other antiseizure drugs and additional information may be needed to evaluate specific birth defects and other pregnancy outcomes (de Jong 2016; Martinez Ferri 2018; Tomson 2019; Weston 2016). In general, the risk of teratogenic effects is higher with antiseizure drug polytherapy than monotherapy (Harden 2009). In case reports, symptoms similar to neonatal abstinence syndrome have been observed in newborns following in utero oxcarbazepine exposure (Chen 2017; Rolnitsky 2013).

Due to pregnancy-induced physiologic changes, plasma concentrations of the active metabolite, MHD, gradually decrease during pregnancy; patients should be monitored during pregnancy and postpartum.

Data collection to monitor pregnancy and infant outcomes following exposure to oxcarbazepine is ongoing. Patients exposed to oxcarbazepine during pregnancy are encouraged to enroll themselves into the NAAED Pregnancy Registry by calling 1-888-233-2334. Additional information is available at www.aedpregnancyregistry.org.

Breastfeeding Considerations

Oxcarbazepine and the active 10-hydroxy metabolite (MHD) are present in breast milk.

According to the manufacturer, the decision to breastfeed during therapy should consider the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother.

Monitoring Parameters

Seizure frequency; serum sodium as deemed necessary (particularly during first 3 months of therapy); mental alertness and symptoms of CNS depression (dizziness, headache, somnolence); signs/symptoms of skin reactions; hypersensitivity reactions, including DRESS (eg, disparate manifestations associated with lymphatic, hepatic, renal, cardiovascular, and/or hematologic organ systems). Additional serum sodium monitoring recommended during maintenance treatment in patients receiving other medications known to decrease sodium levels, in patients with signs/symptoms of hyponatremia (eg, nausea, malaise, headache, lethargy, confusion, impaired consciousness, seizures), older adult patients, and in patients with an increase in seizure frequency or severity. Periodic thyroid function tests (particularly pediatric patients) and CBC. Monitor for suicidality (eg, suicidal thoughts, depression, behavioral changes). Serum levels of concomitant antiseizure drugs during titration as necessary.

Consider screening patients of Asian descent for the variant human leukocyte antigen (HLA) allele B*1502 prior to initiating therapy. Screening is not recommended in low-risk populations or in current oxcarbazepine patients (risk usually during first few months of therapy).

Reference Range

The metabolite of oxcarbazepine, 10-monohydroxy metabolite (MHD), is considered the active entity primarily responsible for the therapeutic effects. A number of studies have suggested optimal MHD concentrations for efficacy may range from 2 to 55 mcg/mL and some experts suggest a target range of 8 to 35 mcg/mL based on clinical experience; however, a clear correlation between plasma concentrations and therapeutic response has not been demonstrated. Therapeutic drug monitoring of MHD is not routinely warranted; however, it may be beneficial in optimizing seizure control in the following situations: Extremes of age, during pregnancy, to investigate the correlation between drug concentrations and toxicity especially with concurrent disease states such as renal impairment, to identify potential drug interactions, to assess reasons for therapeutic failure, or to rule out noncompliance (Bring 2008; May 2003).

Mechanism of Action

Pharmacological activity results from both oxcarbazepine and its monohydroxy metabolite (MHD). Precise mechanism of antiseizure effect has not been defined. Oxcarbazepine and MHD block voltage-sensitive sodium channels, stabilizing hyperexcited neuronal membranes, inhibiting repetitive firing, and decreasing the propagation of synaptic impulses. These actions are believed to prevent the spread of seizures. Oxcarbazepine and MHD also increase potassium conductance and modulate the activity of high-voltage activated calcium channels.

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Absorption: Complete

Distribution: MHD: Vd: 49 L

Protein binding: Oxcarbazepine: 67%; MHD: 40%, primarily to albumin; parent drug and metabolite do not bind to alpha-1 acid glycoprotein

Metabolism: Oxcarbazepine is extensively metabolized in the liver to its active 10-monohydroxy metabolite (MHD); MHD undergoes further metabolism via glucuronide conjugation; 4% of dose is oxidized to the 10,11-dihydroxy metabolite (DHD) (inactive); 70% of serum concentration appears as MHD, 2% as unchanged oxcarbazepine, and the rest as minor metabolites; Note: Unlike carbamazepine, autoinduction of metabolism has not been observed and biotransformation of oxcarbazepine does not result in an epoxide metabolite

Bioavailability: Immediate release tablets and suspension have similar bioavailability (based on MDH serum concentrations). Extended release tablets and immediate release products are not bioequivalent. Immediate release: Decreased in children <8 years; increased in elderly >60 years

Half-life elimination:

Children (Rey 2004): 2 to 5 years: MHD: Single dose: Mean range: 4.8 to 6.7 hours; 6 to 12 years: MHD: Single dose: Mean range: 7.2 to 9.3 hours

Adults: Immediate release: Parent drug: 2 hours; MHD: 9 hours; renal impairment (CrCl 30 mL/minute): MHD: 19 hours; Extended release: Parent drug: 7 to 11 hours; MHD: 9 to 11 hours

Time to peak, serum:

Children 2 to 12 years: Immediate release: Oxcarbazepine: 1 hour; MHD: 3 to 4 hours (Rey 2004)

Adults: Immediate release: MHD: Tablets: Median: 4.5 hours (range: 3 to 13 hours); Suspension: Median 6 hours; Extended release: MHD: 7 hours

Excretion: Urine (95%, <1% as unchanged oxcarbazepine, 27% as unchanged MHD, 49% as MHD glucuronides, 3% as DHD (inactive), and 13% as conjugate of oxcarbazepine and MHD); feces (<4%)

Clearance (per body weight):

Children 2 to <4 years: Increased by ∼80% compared to adults

Children 4 to 12 years: Increased by ∼40% compared to adults

Children ≥13 years: Values approach adult clearance

Pharmacokinetics: Additional Considerations (Adult Data Unless Noted)

Altered kidney function: If CrCl <30 mL/minute, elimination half-life of MHD is prolonged to 19 hours and there is a 2-fold increase in AUC.

Older adult: Max plasma concentration and AUC values of MHD were 30% to 60% higher.

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Trileptal;
 • (AR) Argentina: Atoxecar | Aurene | Oxcarbazepina | Oxcarbazepina dosa | Rupox | Trileptal;
 • (AT) Austria: Oxcarbazepin Arcana | Trileptal;
 • (AU) Australia: Trileptal;
 • (BD) Bangladesh: Leptal | Oxazep | Trileptal;
 • (BE) Belgium: Trileptal;
 • (BG) Bulgaria: Tevaleptin | Trileptal;
 • (BR) Brazil: Auram | Oleptal | Oxcarb | Oxcarbazepina | Trileptal | Zyoxipina;
 • (CH) Switzerland: Apydan | Trileptal;
 • (CL) Chile: Alox | Coxepta | Oxicodal | Trileptal;
 • (CN) China: Mo yi | Ren ao | Trileptal | Wan Yi;
 • (CO) Colombia: Kallion xr | Lonazet | Nitris | Oxcar | Oxcarbazepina | Oxicodal | Oxycarbamazepina | Oxycarbazepina | Trileptal;
 • (CZ) Czech Republic: Trileptal;
 • (DE) Germany: Apydan | Desidox extent | Oxcarbazepin | Oxcarbazepin 1a pharma | Oxcarbazepin CT | Oxcarbazepin Hexal | Oxcarbazepin neuraxpharm | Oxcarbazepin Ratiopharm | Oxcarbazepin Stada | Oxcarbazepin Teva | Timox | Trileptal;
 • (DO) Dominican Republic: Actinium | Oxicodal | Trileptal | Zenoxa;
 • (EC) Ecuador: Deprectal | Oxcarbazepina | Oxcarpin | Oxetol | Oxicodal | Trileptal;
 • (EE) Estonia: Apydan | Oxcarbazepine Teva | Trileptal;
 • (EG) Egypt: Andoxezine | Oxaleptal | Oxatrilepazine | Oxigrex | Shorsalin | Trileptal;
 • (ES) Spain: Epilexter | Oxcarbazepina cinfa | Oxcarbazepina normon | Oxcarbazepina pensa | Oxcarbazepina Tecnigen | Oxcarbazepina Teva | Oxcarmylan | Trileptal;
 • (FI) Finland: Apydan | Apydan desitin | Oxcarbazepin orion | Oxcarbazepine stada | Trileptal;
 • (FR) France: Oxcarbazepine Mylan | Oxcarbazepine Sandoz | Oxcarbazepine Teva | Trileptal;
 • (GB) United Kingdom: Trileptal;
 • (GR) Greece: Oxcarbazepine Generics | Oxcarbazepine/Generics | Trileptal;
 • (HK) Hong Kong: Trileptal;
 • (HR) Croatia: Oxalept | Trileptal;
 • (HU) Hungary: Apydan | Trileptal;
 • (ID) Indonesia: Trileptal;
 • (IE) Ireland: Trileptal;
 • (IL) Israel: Trexapin | Trileptin;
 • (IN) India: Auxigin | Carbanerve | Carbox | Eoptal | Epigold xr | Epizox od | Epocarb | Euresta | Fobigone ox | Lovax | Mezalog | Nictal | Olepsy | Oleptal | Ox-mazetol | Oxalepsy | Oxana | Oxcarb | Oxcazo | Oxcee | Oxene | Oxep | Oxepin | Oxepin sr | Oxeptal | Oxetol | Oxicar | Oxileptin | Oxmazetol | Oxrate | Oxring | Oxyrise od | Psycarb | Seizurone OX | Selzic | Trioptal | Vinlep | Zenoxa;
 • (IT) Italy: Oxcarbazepina MG | Oxcarbazepina Tecnigen | Tolep | Zigabal;
 • (JO) Jordan: Oxcarbatol | Trileptal;
 • (KE) Kenya: Trileptal;
 • (KR) Korea, Republic of: Oxazepine | Oxpin | Trileptal | Triptal | Unilepsy;
 • (KW) Kuwait: Trileptal;
 • (LB) Lebanon: Trileptal;
 • (LT) Lithuania: Oxcarbazepine Teva | Trileptal;
 • (LU) Luxembourg: Trileptal;
 • (LV) Latvia: Oxcarbazepine Teva | Trileptal;
 • (MA) Morocco: Trileptal;
 • (MX) Mexico: Actinium | Deprectal | Deprectal S | Kallion xr | Mhide | Obepanac | Oxcarbazepina | Oxetol | Sinfonil | Trileptal | Zetoxen;
 • (MY) Malaysia: Trileptal;
 • (NL) Netherlands: Oxcarbazepine Jubilant | Oxcarbazepine Sandoz | Trileptal;
 • (NO) Norway: Apydan extent | Timox | Trileptal;
 • (NZ) New Zealand: Trileptal;
 • (PE) Peru: Deprectal | Lakproplus | Oxetol | Oxicodal | Oxolon | Selzic | Trileptal;
 • (PH) Philippines: Carbox | Kusapin | Oleptal | Trileptal;
 • (PK) Pakistan: Oxalepsy | Oxaze | Oxcarb | Oxicarb | Telox;
 • (PL) Poland: Apydan | Karbostad | Oxcarbazepin NeuroPharma | Oxepilax | Trileptal;
 • (PR) Puerto Rico: Oxtellar xr | Trileptal;
 • (PT) Portugal: Epilfarmo | Proaxen | Zigabal;
 • (PY) Paraguay: Fluxaten | Oxantakal | Oxcarbazepina dallas | Oxcarbazepina dosa | Oxcarbazepina heisecke | Oxicodal | Oxidan | Quimiun | Trileptal;
 • (QA) Qatar: Trileptal;
 • (RU) Russian Federation: Oxcarbazepine native | Trileptal;
 • (SA) Saudi Arabia: Carpazio | Trileptal;
 • (SE) Sweden: Oxcarbazepin mylan | Oxcarbazepine stada | Trileptal;
 • (SG) Singapore: Trileptal;
 • (SI) Slovenia: Karbox | Okskarbazepin Stada | Trileptal;
 • (SK) Slovakia: Trileptal;
 • (TH) Thailand: Trileptal;
 • (TR) Turkey: Apilep | Epsile | Oxcarpin | Trileptal;
 • (TW) Taiwan: Trileptal;
 • (UA) Ukraine: Oxapin;
 • (UG) Uganda: Oxeptal | Trileptal;
 • (UY) Uruguay: Oxcarbazepina | Oxolon | Trileptal;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Oxcarbazepina | Oxicodal | Trileptal;
 • (VN) Viet Nam: Carbamaz;
 • (ZA) South Africa: Mylan oxcarbazepine | Trileptal
 1. 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372 [PubMed 37139824]
 2. <800> Hazardous Drugs—Handling in Healthcare Settings. United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 43-NF 38). Rockville, MD: United States Pharmacopeia Convention; 2020:74-92.
 3. Adler NR, Aung AK, Ergen EN, Trubiano J, Goh MSY, Phillips EJ. Recent advances in the understanding of severe cutaneous adverse reactions. Br J Dermatol. 2017;177(5):1234-1247. doi:10.1111/bjd.15423 [PubMed 28256714]
 4. Ahluwalia J, Abuabara K, Perman MJ, Yan AC. Human herpesvirus 6 involvement in paediatric drug hypersensitivity syndrome. Br J Dermatol. 2015;172(4):1090-1095. doi:10.1111/bjd.13512 [PubMed 25369238]
 5. Alvestad S, Lydersen S, Brodtkorb E. Cross-reactivity pattern of rash from current aromatic antiepileptic drugs. Epilepsy Res. 2008;80(2-3):194-200. doi:10.1016/j.eplepsyres.2008.04.003 [PubMed 18490142]
 6. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 7. Arana A, Wentworth CE, Ayuso-Mateos JL, Arellano FM. Suicide-related events in patients treated with antiepileptic drugs. N Engl J Med. 2010;363(6):542-551. doi:10.1056/NEJMoa0909801 [PubMed 20818889]
 8. Azar NJ, Wright AT, Wang L, Song Y, Abou-Khalil BW. Generalized tonic-clonic seizures after acute oxcarbazepine withdrawal. Neurology. 2008;70(22, pt 2):2187-2188. doi:10.1212/01.wnl.0000313152.89906.5a [PubMed 18505998]
 9. Bell GS, Gaitatzis A, Bell CL, Johnson AL, Sander JW. Suicide in people with epilepsy: how great is the risk? Epilepsia. 2009;50(8):1933-1942. doi:10.1111/j.1528-1167.2009.02106.x [PubMed 19453718]
 10. Bellivier F, Belzeaux R, Scott J, Courtet P, Golmard JL, Azorin JM. Anticonvulsants and suicide attempts in bipolar I disorders. Acta Psychiatr Scand. 2017;135(5):470-478. doi:10.1111/acps.12709 [PubMed 28190254]
 11. Bellón T. Mechanisms of severe cutaneous adverse reactions: Recent advances. Drug Saf. 2019;42(8):973-992. doi:10.1007/s40264-019-00825-2 [PubMed 31020549]
 12. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur J Neurol. 2019;26(6):831-849. doi:10.1111/ene.13950 [PubMed 30860637]
 13. Berghuis B, van der Palen J, de Haan GJ, Lindhout D, Koeleman BPC, Sander JW; EpiPGX Consortium. Carbamazepine- and oxcarbazepine-induced hyponatremia in people with epilepsy. Epilepsia. 2017;58(7):1227-1233. doi:10.1111/epi.13777 [PubMed 28542738]
 14. Besag FM. Behavioural effects of the new anticonvulsants. Drug Saf. 2001;24(7):513-536. doi:10.2165/00002018-200124070-00004 [PubMed 11444724]
 15. Beydoun A, Sachdeo RC, Rosenfeld WE, et al. Oxcarbazepine monotherapy for partial-onset seizures: a multicenter, double-blind, clinical trial. Neurology. 2000;54(12):2245-2251. doi:10.1212/wnl.54.12.2245 [PubMed 10881247]
 16. Błaszczyk B, Lasoń W, Czuczwar SJ. Antiepileptic drugs and adverse skin reactions: An update. Pharmacol Rep. 2015;67(3):426-434. doi:10.1016/j.pharep.2014.11.009 [PubMed 25933949]
 17. Błaszczyk B, Szpringer M, Czuczwar SJ, Lasoń W. Single centre 20 year survey of antiepileptic drug-induced hypersensitivity reactions. Pharmacol Rep. 2013;65(2):399-409. doi:10.1016/s1734-1140(13)71015-6 [PubMed 23744424]
 18. Bring P, Ensom MH. Does oxcarbazepine warrant therapeutic drug monitoring? A critical review. Clin Pharmacokinet. 2008;47(12):767-778. doi: 10.2165/0003088-200847120-00002. [PubMed 19026033]
 19. Britton JW, Shih JJ. Antiepileptic drugs and suicidality. Drug Healthc Patient Saf. 2010;2:181-189. doi:10.2147/DHPS.S13225 [PubMed 21701630]
 20. Brockow K, Przybilla B, Aberer W, et al. Guideline for the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: S2K-Guideline of the German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and the German Dermatological Society (DDG) in collaboration with the Association of German Allergologists (AeDA), the German Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA), the German Contact Dermatitis Research Group (DKG), the Swiss Society for Allergy and Immunology (SGAI), the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), the German Academy of Allergology and Environmental Medicine (DAAU), the German Center for Documentation of Severe Skin Reactions and the German Federal Institute for Drugs and Medical Products (BfArM). Allergo J Int. 2015;24(3):94-105. doi:10.1007/s40629-015-0052-6 [PubMed 26120552]
 21. Buggy Y, Layton D, Fogg C, Shakir SA. Safety profile of oxcarbazepine: results from a prescription-event monitoring study. Epilepsia. 2010;51(5):818-829. doi:10.1111/j.1528-1167.2009.02489.x [PubMed 20132298]
 22. Calamaras MR, Stowe ZN, Newport DJ. Pancytopenia associated with the introduction of oxcarbazepine. J Clin Psychopharmacol. 2007;27(2):217-218. doi:10.1097/01.jcp.0000264971.92828.b2 [PubMed 17414253]
 23. Chen CB, Hsiao YH, Wu T, et al; Taiwan Severe Cutaneous Adverse Reaction Consortium. Risk and association of HLA with oxcarbazepine-induced cutaneous adverse reactions in Asians. Neurology. 2017;88(1):78-86. doi:10.1212/WNL.0000000000003453 [PubMed 27913699]
 24. Chen CY, Li X, Ma LY, et al. In utero oxcarbazepine exposure and neonatal abstinence syndrome: case report and brief review of the literature. Pharmacotherapy. 2017;37(7):e71-e75. [PubMed 28543284]
 25. Cheng HH, Huang WC, Jeng SY. Anti-epileptic drugs associated with fractures in the elderly: a preliminary population-based study. Curr Med Res Opin. 2019;35(5):903-907. doi:10.1080/03007995.2018.1541447 [PubMed 30362853]
 26. Chung SJ, Ahn KM, Oh JH, Shim JS, Park HW. Incidence rates of severe cutaneous adverse reactions due to antiseizure medication: A nationwide study using health claims data in Korea. Epilepsia. 2021;62(1):250-257. doi:10.1111/epi.16751 [PubMed 33188522]
 27. de Jong J, Garne E, de Jong-van den Berg LT, Wang H. The risk of specific congenital anomalies in relation to newer antiepileptic drugs: a literature review. Drugs Real World Outcomes. 2016;3(2):131-143. [PubMed 27398292]
 28. Dogra S, Beydoun S, Mazzola J, Hopwood M, Wan Y. Oxcarbazepine in painful diabetic neuropathy: a randomized, placebo-controlled study. Eur J Pain. 2005;9(5):543–554. [PubMed 16139183]
 29. Dong X, Leppik IE, White J, Rarick J. Hyponatremia from oxcarbazepine and carbamazepine. Neurology. 2005;65(12):1976-1978. doi:10.1212/01.wnl.0000188819.45330.90 [PubMed 16380624]
 30. D'Orazio JL. Oxcarbazepine-induced drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). Clin Toxicol (Phila). 2008;46(10):1093-1094. doi:10.1080/15563650802342104 [PubMed 18821094]
 31. Ferraris RP, Yasharpour S, Lloyd KC, Mirzayan R, Diamond JM. Luminal glucose concentrations in the gut under normal conditions. Am J Physiol. 1990;259(5 Pt 1):G822-G837. doi: 10.1152/ajpgi.1990.259.5.G822 [PubMed 2240224]
 32. French JA, Baroldi P, Brittain ST, Johnson JK; PROSPER Investigators Study Group. Efficacy and safety of extended-release oxcarbazepine (Oxtellar XR™) as adjunctive therapy in patients with refractory partial-onset seizures: a randomized controlled trial. Acta Neurol Scand. 2014;129(3):143-153. doi:10.1111/ane.12207 [PubMed 24359313]
 33. Garnett WR, St Louis EK, Henry TR, Bramley T. Transitional polytherapy: tricks of the trade for monotherapy to monotherapy AED conversions. Curr Neuropharmacol. 2009;7(2):83-95. doi:10.2174/157015909788848884 [PubMed 19949566]
 34. Gatzonis SD, Georgaculias N, Singounas E, Jenkins A, Stamboulis E, Siafakas A. Elimination of oxcarbazepine-induced oculogyric crisis following vagus nerve stimulation. Neurology. 1999;52(9):1918-1919. doi:10.1212/wnl.52.9.1918 [PubMed 10371552]
 35. Glauser TA, Nigro M, Sachdeo R, et al. Adjunctive therapy with oxcarbazepine in children with partial seizures. The Oxcarbazepine Pediatric Study Group. Neurology. 2000;54(12):2237-2244. doi:10.1212/wnl.54.12.2237. [PubMed 10881246]
 36. Gomez-Arguelles JM, Dorado R, Sepulveda JM, et al. Oxcarbazepine monotherapy in carbamazepine-unresponsive trigeminal neuralgia. J Clin Neurosci. 2008;15(5):516-519. doi:10.1016/j.jocn.2007.04.010 [PubMed 18378142]
 37. Guleria VS, Sharda C, Rana T, Sood AK. Oxcarbazepine induced toxic epidermal necrolysis - a rare case report. Indian J Pharmacol. 2015;47(4):459-461. doi:10.4103/0253-7613.161279 [PubMed 26288485]
 38. Hamed SA. The auditory and vestibular toxicities induced by antiepileptic drugs. Expert Opin Drug Saf. 2017;16(11):1281-1294. doi:10.1080/14740338.2017.1372420 [PubMed 28838247]
 39. Harden CL, Meador KJ, Pennell PB, et al. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy-focus on pregnancy (an evidence-based review): teratogenesis and perinatal outcomes: report of the quality standards subcommittee and therapeutics and technology assessment subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. Neurology. 2009;73(2):133-141. [PubMed 19398681]
 40. Hesdorffer DC, Berg AT, Kanner AM. An update on antiepileptic drugs and suicide: are there definitive answers yet? Epilepsy Curr. 2010;10(6):137-145. doi:10.1111/j.1535-7511.2010.01382.x [PubMed 21157540]
 41. Hesdorffer DC, Kanner AM. The FDA alert on suicidality and antiepileptic drugs: Fire or false alarm? Epilepsia. 2009;50(5):978-986. doi:10.1111/j.1528-1167.2009.02012.x [PubMed 19496806]
 42. Hirsch LJ, Arif H, Nahm EA, Buchsbaum R, Resor SR Jr, Bazil CW. Cross-sensitivity of skin rashes with antiepileptic drug use. Neurology. 2008;71(19):1527-1534. doi:10.1212/01.wnl.0000334295.50403.4c [PubMed 18981374]
 43. Ho CC, Khan SA, Whealy MA. Trigeminal neuralgia. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed March 12, 2021. http://www.uptodate.com.
 44. Holtmann M, Krause M, Opp J, Tokarzewski M, Korn-Merker E, Boenigk HE. Oxcarbazepine-induced hyponatremia and the regulation of serum sodium after replacing carbamazepine with oxcarbazepine in children. Neuropediatrics. 2002;33(6):298-300. doi:10.1055/s-2002-37081 [PubMed 12571784]
 45. Hsu HF, Huang SY. Severe hepatitis associated with administration of oxcarbazepine. Pediatr Int. 2010;52(4):677-678. doi: 10.1111/j.1442-200X.2010.03154.x. [PubMed 20958883]
 46. Jung GH, You SJ. Evaluation of hematologic profile may be needed for patients treated with oxcarbazepine. Korean J Pediatr. 2019;62(8):312-316. doi:10.3345/kjp.2019.00017 [PubMed 30999724]
 47. Kennedy GM, Lhatoo SD. CNS adverse events associated with antiepileptic drugs. CNS Drugs. 2008;22(9):739-760. doi:10.2165/00023210-200822090-00003 [PubMed 18698874]
 48. Khalid K, Kwak BS, Leo RJ. Oxcarbazepine-induced Stevens-Johnson syndrome. Prim Care Companion CNS Disord. 2018;20(6):18l02304. doi:10.4088/PCC.18l02304 [PubMed 30605267]
 49. Kim H, Chadwick L, Alzaidi Y, Picker J, Poduri A, Manzi S. HLA-A*31:01 and oxcarbazepine-induced DRESS in a patient with seizures and complete DCX deletion. Pediatrics. 2018;141(suppl 5):S434-S438. doi:10.1542/peds.2017-1361 [PubMed 29610167]
 50. Kim HK, Kim DY, Bae EK, Kim DW. Adverse skin reactions with antiepileptic drugs using Korea adverse event reporting system database, 2008-2017. J Korean Med Sci. 2020;35(4):e17. doi:10.3346/jkms.2020.35.e17 [PubMed 31997613]
 51. Kim YS, Kim DW, Jung KH, et al. Frequency of and risk factors for oxcarbazepine-induced severe and symptomatic hyponatremia. Seizure. 2014;23(3):208-212. doi:10.1016/j.seizure.2013.11.015 [PubMed 24378204]
 52. Kluger N, Descamps V, Lappalainen K, Roivainen R. Facial paralysis associated with drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) with oxcarbazepine and reactivation of human herpesvirus 6 (HHV-6). Int J Dermatol. 2020;59(4):e114-e115. doi:10.1111/ijd.14755 [PubMed 31840232]
 53. Knudsen JF, Flowers CM, Kortepeter C, Awaad Y. Clinical profile of oxcarbazepine-related angioneurotic edema: case report and review. Pediatr Neurol. 2007;37(2):134-137. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2007.03.010 [PubMed 17675030]
 54. Kothare SV, Mostofi N, Khurana DS, et al. Oxcarbazepine therapy in very young children: a single-center clinical experience. Pediatr Neurol. 2006;35(3):173-176. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2006.03.003 [PubMed 16939855]
 55. Lee J, Park EG, Lee M, Lee J. Desensitization to oxcarbazepine: Long-term efficacy and tolerability. J Clin Neurol. 2017;13(1):47-54. doi:10.3988/jcn.2017.13.1.47 [PubMed 27730770]
 56. Lin CH, Lu CH, Wang FJ, et al. Risk factors of oxcarbazepine-induced hyponatremia in patients with epilepsy. Clin Neuropharmacol. 2010;33(6):293-296. doi:10.1097/WNF.0b013e3181f80bd4 [PubMed 20881597]
 57. Martinez W, Ingenito A, Blakeslee M, Barkley GL, McCague K, D'Souza J. Efficacy, safety, and tolerability of oxcarbazepine monotherapy. Epilepsy Behav. 2006;9(3):448-456. doi:10.1016/j.yebeh.2006.04.022 [PubMed 16962380]
 58. Martinez Ferri M, Peña Mayor P, Perez López-Fraile I, et al. Comparative study of antiepileptic drug use during pregnancy over a period of 12 years in Spain. Efficacy of the newer antiepileptic drugs lamotrigine, levetiracetam, and oxcarbazepine. Neurologia. 2018;33(2):78-84. [PubMed 27452623]
 59. May TW, Korn-Merker E, Rambeck B. Clinical pharmacokinetics of oxcarbazepine. Clin Pharmacokinet. 2003;42(12):1023-1042. [PubMed 12959634]
 60. McKee PJ, Blacklaw J, Forrest G, et al. A double-blind, placebo-controlled interaction study between oxcarbazepine and carbamazepine, sodium valproate and phenytoin in epileptic patients. Br J Clin Pharmacol. 1994;37(1):27-32. doi:10.1111/j.1365-2125.1994.tb04234.x [PubMed 8148215]
 61. Milia A, Pilia G, Mascia MG, Moller J, Cocco E, Marrosu MG. Oxcarbazepine-induced leukopenia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2008;20(4):502-503. doi:10.1176/jnp.2008.20.4.502 [PubMed 19196947]
 62. Miliszewski MA, Kirchhof MG, Sikora S, Papp A, Dutz JP. Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis: An analysis of triggers and implications for improving prevention. Am J Med. 2016;129(11):1221-1225. doi:10.1016/j.amjmed.2016.03.022 [PubMed 27086495]
 63. Mula M, Kanner AM, Schmitz B, Schachter S. Antiepileptic drugs and suicidality: an expert consensus statement from the Task Force on Therapeutic Strategies of the ILAE Commission on Neuropsychobiology. Epilepsia. 2013;54(1):199-203. doi:10.1111/j.1528-1167.2012.03688.x [PubMed 22994856]
 64. Myllynen P, Pienimäki P, Jouppila P, Vähäkangas K. Transplacental passage of oxcarbazepine and its metabolites in vivo. Epilepsia. 2001;42(11):1482-1485. doi:10.1046/j.1528-1157.2001.14301.x [PubMed 11879354]
 65. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Drug allergy: Diagnosis and management. Clinical guideline (CG183). September 3, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg183.
 66. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Epilepsies: diagnosis and management. Clinical guideline [CG137]. Updated February 11, 2020. http://www.nice.org.uk/guidance/cg137.
 67. Negin B, Murphy TK. Priapism associated with oxcarbazepine, aripiprazole, and lithium. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005;44(12):1223-1224. doi:10.1097/01.chi.0000183496.44266.bd [PubMed 16292111]
 68. Northam RS, Hernandez AW, Litzinger MJ, et al. Oxcarbazepine in infants and young children with partial seizures. Pediatr Neurol. 2005;33(5):337-344. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2005.05.011 [PubMed 16243221]
 69. Oxtellar XR (oxcarbazepine) [prescribing information]. Rockville, MD: Supernus Pharmaceuticals, Inc; December 2018.
 70. Patorno E, Bohn RL, Wahl PM, etal. Anticonvulsant medications and the risk of suicide, attempted suicide, or violent death. JAMA. 2010;303(14):1401-1419. doi:10.1001/jama.2010.410. Erratum in: JAMA. 2010;303(22):2252. Dosage error in article text. [PubMed 20388896]
 71. Pereira A, Gitlin MJ, Gross RA, Posner K, Dworkin RH. Suicidality associated with antiepileptic drugs: implications for the treatment of neuropathic pain and fibromyalgia. Pain. 2013;154(3):345-349. doi:10.1016/j.pain.2012.12.024 [PubMed 23375513]
 72. Phillips EJ, Sukasem C, Whirl-Carrillo M, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for HLA genotype and use of carbamazepine and oxcarbazepine: 2017 update. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(4):574-581. doi:10.1002/cpt.1004 [PubMed 29392710]
 73. Piña-Garza JE, Espinoza R, Nordli D, et al. Oxcarbazepine adjunctive therapy in infants and young children with partial seizures. Neurology. 2005;65(9):1370-1375. doi:10.1212/01.wnl.0000186800.18456.72 [PubMed 16275822]
 74. Refer to manufacturer's labeling.
 75. Rey E, Bulteau C, Motte J, et al. Oxcarbazepine pharmacokinetics and tolerability in children with inadequately controlled epilepsy. J Clin Pharmacol. 2004;44(11):1290-1300. doi:10.1177/0091270004266617 [PubMed 15496647]
 76. Rolnitsky A, Merlob P, Klinger G. In utero oxcarbazepine and a withdrawal syndrome, anomalies, and hyponatremia. Pediatr Neurol. 2013;48(6):466-468. [PubMed 23668873]
 77. Sachdeo RC, Wasserstein A, Mesenbrink PJ, D'Souza J. Effects of oxcarbazepine on sodium concentration and water handling. Ann Neurol. 2002;51(5):613-620. doi:10.1002/ana.10190 [PubMed 12112108]
 78. Schachter SC. Antiseizure medications: Mechanism of action, pharmacology, and adverse effects. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed December 8, 2020a. http://www.uptodate.com.
 79. Schachter SC. Overview of the management of epilepsy in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Accessed December 9, 2020b. http://www.uptodate.com.
 80. Schrijvers R, Gilissen L, Chiriac AM, Demoly P. Pathogenesis and diagnosis of delayed-type drug hypersensitivity reactions, from bedside to bench and back. Clin Transl Allergy. 2015;5:31. doi:10.1186/s13601-015-0073-8 [PubMed 26339470]
 81. Shehab N, Lewis CL, Streetman DD, Donn SM. Exposure to the pharmaceutical excipients benzyl alcohol and propylene glycol among critically ill neonates. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(2):256-259. [PubMed 19188870]
 82. Shvarts V, Chung S. Epilepsy, antiseizure therapy, and sleep cycle parameters. Epilepsy Res Treat. 2013;2013:670682. doi:10.1155/2013/670682 [PubMed 23997949]
 83. Tangamornsuksan W, Scholfield N, Lohitnavy M. Association between HLA genotypes and oxcarbazepine-induced cutaneous adverse drug reactions: A systematic review and meta-analysis. J Pharm Pharm Sci. 2018;21(1):1-18. doi:10.18433/J36S7D [PubMed 29370880]
 84. Tomson T, Battino D, Perucca E. Teratogenicity of antiepileptic drugs. Curr Opin Neurol. 2019;32(2):246-252. [PubMed 30664067]
 85. Trileptal (oxcarbazepine) [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis; May 2020.
 86. Trileptal (oxcarbazepine) [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis; March 2018.
 87. Tutor-Crespo MJ, Hermida J, Tutor JC. Relation of blood platelet count during carbamazepine and oxcarbazepine treatment with daily dose, and serum concentrations of carbamazepine, carbamazepine-10, 11-epoxide, and 10-hydroxycarbazepine. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2007;151(1):91-94. doi:10.5507/bp.2007.016 [PubMed 17690747]
 88. US Department of Health and Human Services; Centers for Disease Control and Prevention; National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH list of antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings 2016. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/default.html. Updated September 2016. Accessed October 13, 2023.
 89. Van Amelsvoort T, Bakshi R, Devaux CB, Schwabe S. Hyponatremia associated with carbamazepine and oxcarbazepine therapy: a review. Epilepsia. 1994;35(1):181-188. doi:10.1111/j.1528-1157.1994.tb02930.x [PubMed 8112243]
 90. Vasudev A, Macritchie K, Vasudev K, Watson S, Geddes J, Young AH. Oxcarbazepine for acute effective episodes in bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD004857. [PubMed 22161387]
 91. Vasudev A, Macritchie K, Watson S, Geddes J, Young AH. Oxcarbazepine in the maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(1):CD005171. [PubMed 18254071]
 92. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Fracture risk associated with use of antiepileptic drugs. Epilepsia. 2004;45(11):1330-1337. doi:10.1111/j.0013-9580.2004.18804.x [PubMed 15509233]
 93. Wei SH, Liu CC, Fan PC. A comparison of the efficacy and tolerability of oxcarbazepine oral suspension between infants and children with epilepsy: a retrospective chart review at a single medical center in Taiwan. Paediatr Drugs. 2014;16(1):83-89. doi:10.1007/s40272-013-0049-x [PubMed 24081427]
 94. Wellington K, Goa KL. Oxcarbazepine: an update of its efficacy in the management of epilepsy. CNS Drugs. 2001;15(2):137-163. doi:10.2165/00023210-200115020-00005 [PubMed 11460891]
 95. Weston J, Bromley R, Jackson CF, et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11:CD010224. [PubMed 27819746]
 96. Zhou M, Chen N, He L, Yang M, Zhu C, Wu F. Oxcarbazepine for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2013;3:CD007963. [PubMed 23543558]
Topic 9467 Version 495.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟