ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Dexamethasone (systemic): Drug information

Dexamethasone (systemic): Drug information
(For additional information see "Dexamethasone (systemic): Patient drug information" and see "Dexamethasone (systemic): Pediatric drug information")

For abbreviations, symbols, and age group definitions used in Lexicomp (show table)
Brand Names: US
 • Active Injection D [DSC];
 • Decadron [DSC];
 • Dexabliss;
 • dexAMETHasone Intensol;
 • DexPak 10 Day [DSC];
 • DexPak 13 Day [DSC];
 • DexPak 6 Day [DSC];
 • DoubleDex;
 • Dxevo 11-Day [DSC];
 • Hemady;
 • HiDex 6-Day;
 • MAS Care-Pak;
 • ReadySharp dexAMETHasone [DSC];
 • TaperDex 12-Day;
 • TaperDex 6-Day;
 • TaperDex 7-Day;
 • TopiDex;
 • ZCORT 7-Day [DSC]
Brand Names: Canada
 • APO-Dexamethasone;
 • Dexamethasone Omega Unidose;
 • Dexamethasone-Omega;
 • Odan-Dexamethasone;
 • PMS-Dexamethasone;
 • PMS-Dexamethasone Sod Phosphat [DSC]
Pharmacologic Category
 • Anti-inflammatory Agent;
 • Antiemetic;
 • Corticosteroid, Systemic
Dosing: Adult

Dosage guidance:

Dosing: Individualize glucocorticoid dosing and use the minimum effective dose/duration. Evidence to support an optimal dose and duration is lacking for most indications; recommendations provided are general guidelines only.

Clinical considerations: HPA-axis suppression is likely in any adult receiving >3 mg/day (daytime dosing) or ≥0.75 mg per 24 hours (evening or night dosing) for >2 weeks or with Cushingoid appearance (Ref); do not abruptly discontinue treatment in these patients; dose tapering may be necessary (Ref).

Usual dosage range: Oral, IV, IM: 4 to 20 mg/day given in a single daily dose or in 2 to 4 divided doses; High dose: 0.4 to 0.8 mg/kg/day (usually not to exceed 40 mg/day).

Acute mountain sickness/high-altitude cerebral edema

Acute mountain sickness/high-altitude cerebral edema (off-label use):

Prevention, moderate- to high-risk situations (alternative agent): Note: Use in addition to gradual ascent and start the day of ascent.

Oral: 2 mg every 6 hours or 4 mg every 12 hours; may be discontinued after staying at the same elevation for 2 to 4 days or if descent is initiated. Due to adverse effects, limit duration to ≤10 days (Ref); some experts limit to ≤7 days (Ref). In situations of rapid ascent to altitudes >3,500 meters (eg, rescue or military operations), 4 mg every 6 hours may be considered (Ref).

Treatment:

Acute mountain sickness (moderate to severe): Note: Dexamethasone does not facilitate acclimatization; further ascent should be delayed until patient is asymptomatic off medication (Ref).

Oral, IM, IV: 4 mg every 6 hours, continue until 24 hours after symptoms resolve or descent completed (not longer than 7 days total) (Ref).

High-altitude cerebral edema: Oral, IM, IV: 8 mg as a single dose, followed by 4 mg every 6 hours until descent is complete and symptoms resolve (Ref).

Acute respiratory distress syndrome, moderate to severe

Acute respiratory distress syndrome, moderate to severe (off-label use): Note: May consider in most patients with persistent or refractory moderate to severe acute respiratory distress syndrome who are relatively early in the disease course (within 14 days). Do not abruptly discontinue since this may cause deterioration due to inflammatory response (Ref).

IV: 20 mg once daily from days 1 to 5, then 10 mg once daily from days 6 to 10 (Ref).

Adrenal insufficiency, adrenal crisis

Adrenal insufficiency, adrenal crisis (alternative agent): Note: Dexamethasone should only be used if hydrocortisone is unavailable. Corticosteroid therapy should be combined with adequate fluid resuscitation in patients with primary adrenal insufficiency (Ref).

IV: 4 mg every 12 hours; transition to hydrocortisone as soon as possible (Ref).

Adrenal insufficiency, primary chronic

Adrenal insufficiency, primary chronic (alternative agent): Note: For use in patients who are unable to tolerate treatment with other glucocorticoids (hydrocortisone is preferred); risk of overreplacement may be higher with dexamethasone (Ref). Use in conjunction with fludrocortisone. Dose is based on prednisolone equivalency.

Chronic maintenance dosing:

Oral: Usual dosage range: 0.25 to 0.75 mg once daily (Ref).

Stress dosing:

Note: Patients who are unable to tolerate oral medication (eg, due to vomiting or diarrhea), are in active labor, or are under surgical stress may require parenteral corticosteroid therapy (preferably with hydrocortisone) to prevent adrenal crisis (Ref).

Patients with febrile illness: Oral: Double the chronic maintenance dose until recovery for fever 38°C (100.4°F) to 39°C (102.2°F) or triple the chronic maintenance dose until recovery for fever >39°C (102.2°F), then return to baseline dose within 1 to 3 days (Ref).

Minor surgical stress (eg, hernia repair, procedures with local anesthetic ): Oral: Continue chronic maintenance dose (no additional supplementation needed) (Ref); may give an additional 0.75 mg (equivalent to ~20 mg hydrocortisone) postoperatively if signs or symptoms of adrenal insufficiency are present (Ref).

Antiemetic regimens: Chemotherapy-associated nausea and vomiting, prevention

Antiemetic regimens: Chemotherapy-associated nausea and vomiting, prevention (off-label use): Note: When dexamethasone is given with rolapitant in a prechemotherapy regimen, the oral route for both is generally used. When checkpoint inhibitor therapy is administered in combination with emetogenic chemotherapy, there is no evidence to omit dexamethasone from the prophylactic antiemetic regimen (Ref).

Single-day IV chemotherapy regimens:

Highly emetogenic chemotherapy (>90% risk of emesis): Cisplatin and other highly emetogenic single agents:

Dexamethasone dose depends on specific neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist:

Day of chemotherapy: Administer prior to chemotherapy and in combination with an NK1 receptor antagonist, and a 5-HT3 receptor antagonist, with or without olanzapine (Ref).

In combination with aprepitant, fosaprepitant, netupitant/palonosetron (NEPA), or fosnetupitant/palonosetron: Oral, IV: 12 mg.

In combination with rolapitant: Oral, IV: 20 mg.

If NK1 receptor antagonist not used: Oral, IV: 20 mg.

Postchemotherapy days:

If aprepitant given: Oral, IV: 8 mg once daily on days 2 to 4 (Ref).

If fosaprepitant given: Oral, IV: 8 mg once on day 2, followed by 8 mg twice daily on days 3 and 4 (Ref).

If NEPA or fosnetupitant/palonosetron given: Prophylaxis with dexamethasone on subsequent days is not needed unless regimen contained cisplatin: Oral, IV: 8 mg once daily on days 2 to 4 (Ref).

If rolapitant given: Oral, IV: 8 mg twice daily on days 2 to 4 (Ref).

If NK1 receptor antagonist not used: Oral, IV: 8 mg twice daily on days 2 to 4 (Ref).

Highly emetogenic chemotherapy (>90% risk of emesis): Breast cancer regimens that include an anthracycline combined with cyclophosphamide:

Dexamethasone dose depends on specific NK1 receptor antagonist:

Day of chemotherapy: Administer prior to chemotherapy and in combination with an NK1 receptor antagonist, and a 5-HT3 receptor antagonist, with or without olanzapine (Ref).

In combination with aprepitant, fosaprepitant, NEPA, fosnetupitant/palonosetron: Oral, IV: 12 mg (Ref).

In combination with rolapitant: Oral, IV: 20 mg (Ref).

If NK1 receptor antagonist not used: Oral, IV: 20 mg (Ref).

Postchemotherapy days: Dexamethasone use is not recommended (an alternative agent or agents is/are recommended) (Ref).

Moderately emetogenic chemotherapy (30% to 90% risk of emesis): Carboplatin-based regimens:

Dexamethasone dose depends on specific NK1 receptor antagonist (Ref):

Day of chemotherapy: Administer prior to chemotherapy and in combination with an NK1 receptor antagonist and a 5-HT3 receptor antagonist (Ref).

In combination with aprepitant, fosaprepitant, NEPA, or fosnetupitant/palonosetron: Oral, IV: 12 mg (Ref).

In combination with rolapitant: Oral, IV: 20 mg (Ref).

Postchemotherapy days: Prophylaxis is not necessary on subsequent days (Ref).

Moderately emetogenic chemotherapy (30% to 90% risk of emesis): Non-carboplatin-based regimens:

Day of chemotherapy: Administer prior to chemotherapy and in combination with a 5-HT3 receptor antagonist: Oral, IV: 8 mg (Ref).

Postchemotherapy days: Note: Consider single-agent dexamethasone use for regimens containing agents with known potential to induce delayed emesis (eg, oxaliplatin, cyclophosphamide, doxorubicin) (Ref); a single-day dexamethasone regimen may be employed when utilizing palonosetron (Ref); however, if a first-generation 5-HT3 antagonist was used on day 1 rather than palonosetron, some experts suggest the first-generation 5-HT3 receptor antagonist be continued for postchemotherapy emetic prophylaxis on days 2 and 3 (Ref).

Oral, IV: 8 mg on days 2 and 3 (Ref).

Low emetogenic risk (10% to 30% risk of emesis): Oral, IV: 4 to 8 mg administered as a single agent in a single dose prior to chemotherapy; prophylaxis is not necessary on subsequent days (Ref).

Antiemetic regimens: Postoperative nausea and vomiting, prevention

Antiemetic regimens: Postoperative nausea and vomiting, prevention (off-label use): Note: May be used alone or in combination with one or more other prophylactic interventions depending on risk factors (Ref).

IV: 4 to 10 mg once, before or after induction of anesthesia. Dose depends on risk and type of surgery (Ref).

Antiemetic regimens: Radiation therapy-associated nausea and vomiting, prevention

Antiemetic regimens: Radiation therapy-associated nausea and vomiting, prevention (off-label use):

High emetogenic risk radiation therapy (total body irradiation):

Radiation day(s): Oral, IV: 4 mg once daily prior to each fraction of radiation; give in combination with a 5-HT3 receptor antagonist (Ref).

Postradiation days: Oral, IV: The appropriate duration of therapy following radiotherapy days is not well defined; ASCO guidelines recommend continuing dexamethasone 4 mg once on the day after each day of radiation if radiation is not planned for that day (Ref).

Moderate emetogenic risk radiation therapy (upper abdomen, craniospinal irradiation):

Radiation day(s): Oral, IV: 4 mg once daily prior to each of the first 5 fractions of radiation; give in combination with a 5-HT3 receptor antagonist (Ref).

Asthma, acute exacerbation

Asthma, acute exacerbation (alternative agent) (off-label use): Note: Alternative to a longer course of other corticosteroids in mild to moderate exacerbations or in patients who do not respond promptly and completely to short-acting beta-agonists; administer within 1 hour of presentation to emergency department (Ref).

Oral: 12 to 16 mg daily for 1 to 2 days only (Ref); longer treatment at this dose may be associated with metabolic adverse effects (Ref).

Cancer-related cachexia

Cancer-related cachexia (off-label use): Oral: 3 to 4 mg once daily; short-term therapy (weeks) is recommended, although duration of treatment depends on treatment goals and risk/benefit assessment (Ref) or 3 to 6 mg/day for up to 4 weeks (Ref).

Cancer-related pain, advanced cancer, adjuvant therapy

Cancer-related pain, advanced cancer, adjuvant therapy (off-label use): Note: Although available data are limited and with mixed results, dexamethasone may provide clinical benefit in the management of a variety of types of pain in patients with advanced cancer (Ref). Due to the risk for potential toxicity, carefully consider the risks and benefits of glucocorticoid use for treating cancer-related pain, including the availability of other treatments, duration of treatment, other symptoms, and life expectancy.

Low-dose regimen for pain and other symptoms in the context of advanced cancer and short prognosis: Oral, IV: Initial: 0.75 to 1.5 mg once or twice daily; usual effective dose range: 1 to 2 mg IV or orally twice daily (Ref).

Higher-dose regimen for pain crisis that is poorly responsive to initial opioid therapy: Oral, IV: Initial: 8 to 10 mg once; if responsive, then may consider 4 mg twice daily or 8 mg once daily; use the lowest dose that maintains pain relief while other analgesic treatments are added, if indicated (Ref).

Cerebral edema associated with brain tumor

Cerebral (vasogenic) edema associated with brain tumor:

Moderate to severe symptoms (eg, lowered consciousness/brainstem dysfunction):

Initial: IV: 10 mg once followed by maintenance dosing (Ref).

Maintenance: IV, Oral: 4 mg every 6 hours (Ref). Note: Consider taper after 7 days of therapy; taper slowly over several weeks (Ref).

Mild symptoms: IV, Oral: 4 to 8 mg/day in 1 to 4 divided doses (Ref). Note: Consider taper after 7 days of therapy; taper slowly over several weeks (Ref).

COVID-19, hospitalized patients

COVID-19, hospitalized patients (off-label use):

Note: Dexamethasone is recommended for treatment of COVID-19 in hospitalized patients requiring supplemental oxygen or ventilatory support (Ref). An equivalent dose of an alternative glucocorticoid may be substituted if dexamethasone is unavailable (Ref).

IV, Oral: 6 mg once daily for up to 10 days (or until discharge if sooner) as part of an appropriate combination regimen (Ref).

Cushing syndrome, diagnosis

Cushing syndrome, diagnosis: Note: Interpretation requires evaluation of one or more of the following: serum cortisol concentration, serum dexamethasone concentration, urinary cortisol excretion, or 17-hydroxycorticosteroid excretion; consultation with a clinical endocrinologist is recommended (Ref).

Initial testing:

Overnight 1 mg dexamethasone suppression test: Oral: 1 mg given once between 11 PM and 12 AM (Ref).

Longer low-dose dexamethasone suppression test (2 mg/day for 48 hours): Note: May be preferred in patients with depression, anxiety, obsessive-compulsive disorder, morbid obesity, alcoholism, or diabetes mellitus (Ref).

Oral: 0.5 mg every 6 hours for 48 hours for a total of 8 doses; start time varies (eg, 9 AM or 12 PM) (Ref).

Fetal lung maturation, acceleration of

Fetal lung maturation, acceleration of (maternal administration) (off-label use): Note: Generally, for patients between 24 and 34 weeks of gestation, including those with ruptured membranes or multiple gestations, who are at risk of delivering within 7 days. A single course may be appropriate in some pregnant patients beginning at 22 weeks' gestation or late preterm (between 34 0/7 weeks' and 36 6/7 weeks' gestation) who are at risk of delivering within 7 days.

IM: 6 mg every 12 hours for a total of 4 doses. May repeat course in select patients (eg, patients with pregnancies up to 34 weeks' gestation at risk for delivery within 7 days and >14 days have elapsed since initial course of antenatal corticosteroids) (Ref).

Immune thrombocytopenia

Immune thrombocytopenia (initial therapy): Note: Goal of therapy is to provide a safe platelet count to prevent clinically important bleeding rather than normalization of the platelet count (Ref).

Oral, IV: 40 mg once daily for 4 days and then stop (no taper); may be repeated up to 3 times if inadequate response (Ref). For severe bleeding with thrombocytopenia, give in combination with other therapies (Ref).

Iodinated contrast media allergic-like reaction, prevention

Iodinated contrast media allergic-like reaction, prevention (alternative agent): Note: Generally for patients with a prior allergic-like or unknown-type iodinated contrast reaction who will be receiving another iodinated contrast agent. Nonurgent premedication with an oral corticosteroid (eg, prednisone) is generally preferred when contrast administration is scheduled to begin in ≥12 hours; however, consider an urgent (accelerated) regimen with an IV corticosteroid for those requiring contrast in <12 hours. Efficacy of premedication regimens starting <4 to 5 hours before the use of contrast has not been demonstrated (Ref).

Urgent (accelerated) regimen: IV: 7.5 mg every 4 hours until contrast medium administration in combination with diphenhydramine (Ref).

Meningitis, prevention of neurologic complications

Meningitis (bacterial), prevention of neurologic complications (off-label use): Note: Administer first dose of dexamethasone shortly before or at the same time as the first dose of antibacterials. If antibacterials have already been administered, do not administer dexamethasone. In patients with pneumococcal meningitis who receive dexamethasone, some experts recommend adding rifampin to the standard initial antibacterial regimen or adding rifampin if susceptibility tests, once available, show intermediate susceptibility (MIC ≥2 mcg/mL) to ceftriaxone and cefotaxime (Ref).

Developed world (suspected or confirmed pneumococcal meningitis): IV: 0.15 mg/kg/dose or 10 mg every 6 hours for 4 days; discontinue if culture data reveal non-pneumococcal etiology (Ref).

Developing world (strongly suspected or confirmed bacterial meningitis): IV: 0.4 mg/kg/dose every 12 hours for 4 days; discontinue if culture data reveal non-pneumococcal etiology; not recommended in regions with high rates of HIV infection and/or malnutrition or in cases of delayed clinical presentation (Ref).

Migraine, recurrence prevention

Migraine, recurrence prevention (off-label use): IM, IV: 4 to 24 mg once in combination with standard migraine abortive therapy (Ref). Some experts recommend a 4 mg dose due to evidence that higher doses are not more effective (Ref).

Multiple myeloma

Multiple myeloma : Note: Multiple dexamethasone-containing regimens are available. Refer to literature/guidelines for additional details. For many regimens, dexamethasone is continued until disease progression or unacceptable toxicity. Dexamethasone total weekly dose may be split over 2 days when combination therapies are administered on successive days (refer to protocol) (Ref).

Frail patients (eg, >75 years of age, BMI <18.5 kg/m2, poorly controlled diabetes, corticosteroid intolerance) : When administered weekly, dexamethasone is usually reduced to 20 mg once weekly for frail patients (Ref). May consider lower initial dexamethasone doses (8 to 20 mg once weekly) in patients >75 years of age or those with comorbidities, with subsequent titration based on response/tolerance (Ref).

Combination regimens that do not include a monoclonal antibody:

Oral:

40 mg once weekly on days 1, 8, 15, and 22 every 28 days in combination with lenalidomide (Ref), pomalidomide (Ref), ixazomib and lenalidomide (Ref), ixazomib and lenalidomide for 18 cycles (Ref), carfilzomib and lenalidomide (Ref), or bortezomib and lenalidomide (Ref) or 40 mg once weekly on days 1, 8, 15, and 22 every 28 days in cycles 1 to 9, and then 40 mg once weekly on days 1, 8, and 15 every 28 days beginning at cycle 10 (in combination with carfilzomib) (Ref).

or

20 mg on days 1, 8, 15, and 22 every 28 days (in combination with lenalidomide) for 9 cycles, followed by lenalidomide maintenance (Ref) or 20 mg on days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, and 12 every 21 days (in combination with bortezomib and lenalidomide) for 8 cycles (induction), followed by 40 mg on days 1, 8, 15, and 22 every 28 days (in combination with lenalidomide) for maintenance (Ref) or 20 mg on days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, and 23 every 28 days (in combination with carfilzomib) (Ref) or 20 mg on days 1 and 3 of each week (in combination with selinexor) (Ref) or 20 mg on days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, and 30 every 35 days (in combination with selinexor and bortezomib) (Ref).

or

40 mg once daily on days 1 to 4 and 9 to 12 every 28 days in combination with bortezomib and lenalidomide for 6 cycles followed by transplant (Ref) or 40 mg once daily on days 1 to 4, 9 to 12, and 17 to 20 every 28 days in combination with bortezomib and doxorubicin for 3 cycles as induction (Ref). Note: Some experts reserve this dosing (for 1 cycle, followed by 40 mg once weekly thereafter) for patients with an aggressive disease presentation or acute renal failure from light chain cast nephropathy (Ref).

Combination regimens that include a monoclonal antibody:

Oral, IV:

40 mg weekly in combination with daratumumab and pomalidomide (Ref) or daratumumab/hyaluronidase and pomalidomide (Ref) or daratumumab and lenalidomide (Ref) or daratumumab/hyaluronidase and lenalidomide (Ref) or daratumumab and carfilzomib (Ref) or isatuximab and pomalidomide (Ref) or 20 mg once daily on days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, and 12 every 21 days in combination with daratumumab and bortezomib (Ref) or 20 mg once daily on days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, and 23 every 28 days in combination with isatuximab and carfilzomib (Ref). Note: In some studies, the dexamethasone dose is split over 2 days (20 mg before daratumumab and 20 mg the day after daratumumab infusion).

or

40 mg weekly, except on days elotuzumab is administered (administer dexamethasone 28 mg orally [8 mg orally in patients >75 years of age] plus 8 mg IV prior to elotuzumab) in combination with elotuzumab and pomalidomide (Ref) or elotuzumab and lenalidomide (Ref).

Neoplastic epidural spinal cord compression, symptomatic

Neoplastic epidural spinal cord compression, symptomatic: Note: As an adjunct to definitive treatment (radiotherapy or surgery), particularly in patients with neurologic deficits (Ref).

IV (initial dose): 10 or 16 mg followed by oral dosing (Ref).

Oral (after IV dose): 16 mg/day (usually given in 2 to 4 divided doses). Once definitive treatment is underway, taper gradually over 1 to 2 weeks until discontinuation (Ref).

Tuberculosis, central nervous system

Tuberculosis, central nervous system: Note: In general, steroids are indicated for patients with established or suspected tuberculous meningitis, regardless of HIV status (Ref).

IV: Initial dose: 0.3 to 0.4 mg/kg/day for 2 weeks, then 0.2 mg/kg/day for week 3, then 0.1 mg/kg/day for week 4, followed by oral therapy (Ref).

Oral: Starting week 5 of treatment: 4 mg/day, then taper by 1 mg of the daily dose each week; total combined IV/oral therapy duration: ~8 weeks (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Note: The pharmacokinetics and pharmacodynamics of corticosteroids in kidney impairment are not well understood (Ref). Dexamethasone half-life is decreased in patients with severe kidney impairment (Ref), potentially due to decreased protein binding (Ref); however, the clinical implications of these findings are unclear.

Oral, parenteral:

Altered kidney function: No dosage adjustment necessary for any degree of kidney dysfunction (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): No supplemental dose or dosage adjustment necessary (Ref).

Peritoneal dialysis: No dosage adjustment necessary (Ref).

CRRT: No dosage adjustment necessary (Ref).

PIRRT (eg, sustained, low-efficiency diafiltration): No dosage adjustment necessary (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer’s labeling.

Dosing: Obesity: Adult

The recommendations for dosing in patients with obesity are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Jeffrey F. Barletta, PharmD, FCCM; Manjunath P. Pai, PharmD, FCP; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC.

Class 1, 2 and 3 obesity (BMI ≥30 kg/m2):

Oral, IV, IM:

Non–weight-based dosing: No dosage adjustment necessary (Ref). Refer to adult dosing for indication-specific doses.

Weight-based dosing: Use ideal body weight to avoid overdosing and subsequent toxicity (Ref). Refer to adult dosing for indication-specific doses.

Rationale for recommendations: Corticosteroids are lipophilic compounds; however, the reported pharmacokinetic variability due to obesity is limited and inconsistent. Two small studies evaluated pharmacokinetic changes with oral dexamethasone in patients with obesity. One study reported lower AUC in patients with obesity compared to patients with normal weight (Ref), while another study reported a positive correlation between actual body weight and AUC (Ref). Weight-based dosing using actual body weight could lead to supratherapeutic levels (Ref).

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing. Use cautiously in the elderly at the lowest possible dose.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Dexamethasone (systemic): Pediatric drug information")

COVID-19, treatment

COVID-19, treatment: Very limited data available:

Note: Safety and effectiveness of dexamethasone or other corticosteroids for COVID-19 treatment have not been sufficiently evaluated in pediatric patients; use is extrapolated from adult patients; use caution. Reserve use for hospitalized patients who require high-flow oxygen, noninvasive ventilation, invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO); not routinely recommended for pediatric patients requiring low levels of oxygen support (ie, nasal canula only). Use in profoundly immunocompromised pediatric patients should be considered only on a case-by-case basis as it has not been evaluated and may be harmful. Pediatric patients with COVID-19 should be enrolled in clinical trials whenever possible (Ref).

Infants, Children, and Adolescents: IV, Oral: 0.15 to 0.3 mg/kg/dose once daily for up to 10 days; maximum dose: 6 mg/dose (Ref). Note: An equivalent dose of an alternative glucocorticoid may be substituted if dexamethasone is unavailable (Ref).

Acute mountain sickness/high-altitude cerebral edema, treatment

Acute mountain sickness (AMS) (moderate)/high-altitude cerebral edema (HACE), treatment: Limited data available: Note: Dexamethasone does not facilitate acclimatization; further ascent should be delayed until patient is asymptomatic off medication (Ref).

Infants, Children, and Adolescents: Oral, IM, IV: 0.15 mg/kg/dose every 6 hours; maximum dose: 4 mg/dose (Ref).

Airway edema or extubation

Airway edema or extubation: Limited data available: Infants, Children, and Adolescents: Oral, IM, IV: 0.5 mg/kg/dose (maximum dose: 10 mg/dose) administered 6 to 12 hours prior to extubation then every 6 hours for 6 doses (total dexamethasone dose: 3 mg/kg) (Ref).

Anti-inflammatory

Anti-inflammatory: Infants, Children, and Adolescents: Oral, IM, IV: Initial dose range: 0.02 to 0.3 mg/kg/day or 0.6 to 9 mg/m2/day in divided doses every 6 to 12 hours; dose depends upon condition being treated and response of patient; dosage for infants and children should be based on disease severity and patient response; usual adult initial daily dose range: 0.75 to 9 mg/day.

Asthma exacerbation

Asthma exacerbation: Limited data available: Infants, Children, and Adolescents: Oral, IM, IV: 0.6 mg/kg once daily as a single dose or once daily for 2 days; maximum dose: 16 mg/dose (Ref); single dose regimens as low as 0.3 mg/kg/dose and as high as 1.7 mg/kg/dose have also been reported (Ref). Note: Duration >2 days is not recommended due to increased risk of metabolic effects (Ref).

Bacterial meningitis

Bacterial meningitis (Haemophilus influenzae type b): Limited data available:

Infants >6 weeks and Children: IV: 0.15 mg/kg/dose every 6 hours for the first 2 to 4 days of antibiotic treatment; start dexamethasone 10 to 20 minutes before or with the first dose of antibiotic; if antibiotics have already been administered, dexamethasone use has not been shown to improve patient outcome and is not recommended (Ref). Note: For pneumococcal meningitis, efficacy results are variable and use is controversial; risk and benefits should be considered prior to use (Ref).

Cerebral edema

Cerebral edema: Limited data available: Note: Dose, route, and duration may vary due to underlying cause of edema; tapering may be required. Infants, Children, and Adolescents: Oral, IM, IV: Loading dose: 1 to 2 mg/kg/dose as a single dose; maintenance: 1 to 2 mg/kg/day in divided doses every 4 to 6 hours; maximum daily dose: 16 mg/day (Ref).

Chemotherapy-induced nausea and vomiting, prevention

Chemotherapy-induced nausea and vomiting, prevention: Reported regimens variable; optimal dose not established (Ref). Refer to individual protocols and emetogenic potential:

Infants, Children, and Adolescents:

POGO recommendations (Ref): Note: Reduce dose by 50% if administered concomitantly with aprepitant:

Highly/severely emetogenic chemotherapy: Oral, IV: 6 mg/m2/dose every 6 hours.

Moderately emetogenic chemotherapy: Oral, IV:

BSA ≤0.6 m2: 2 mg every 12 hours.

BSA >0.6 m2: 4 mg every 12 hours.

Alternate dosing: Highly/severely emetogenic chemotherapy: IV: Usual: 10 mg/m2/dose once daily on days of chemotherapy; some patients may require every 12-hour dosing; usual range: 8 to 14 mg/m2/dose (Ref).

Congenital adrenal hyperplasia, maintenance

Congenital adrenal hyperplasia, maintenance: Adolescents (fully grown): Oral: 0.25 to 0.5 mg once daily; use of a liquid dosage form may be preferable to allow for better dose titration (Ref). Note: For younger patients who are still growing, hydrocortisone or fludrocortisone are preferred.

Croup

Croup (laryngotracheobronchitis): Limited data available; dosing regimens variable:

Infants and Children: Oral, IM, IV: 0.6 mg/kg once; reported maximum dose highly variable; usual maximum dose: 16 mg/dose (Ref); in trials, maximum doses of 10 to 20 mg/dose have been reported with similar efficacy findings for mild to moderate croup. The majority of reported experience in infants are those ≥3 months of age; data available in <3 months of age is very limited (Ref). In one evaluation of 22 children >2 years of age, a maximum dose of 12 mg/dose (at 0.6 mg/kg/dose) did not decrease endogenous glucocorticoid levels (Ref). A single oral dose of 0.15 mg/kg has also been shown effective in infants ≥3 months and children with mild to moderate croup (Ref).

Dosage adjustment for concomitant therapy: Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

Dosing: Kidney Impairment: Pediatric

Infants, Children, and Adolescents: IM, IV, Oral:

Kidney impairment: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling; use with caution.

Hemodialysis or peritoneal dialysis: Based on adult data, supplemental dose is not necessary (Ref).

Dosing: Hepatic Impairment: Pediatric

Infants, Children, and Adolescents: There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

Adverse Reactions (Significant): Considerations
Adrenal suppression (tertiary adrenal insufficiency)

Adrenal suppression (tertiary adrenal insufficiency) may occur with glucocorticoids, including dexamethasone, and results from inadequate stimulation of the adrenal glands (Ref). Glucocorticoid-induced adrenal insufficiency usually resolves with discontinuation of dexamethasone, but symptoms may persist for 6 to 12 months (Ref). Adrenal insufficiency may lead to adrenal crisis, a life-threatening emergency that may present like a hypotensive shock state (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; occurs due to lack of or diminished cortisol production by the adrenal gland (Ref). Exogenous glucocorticoids produce a similar negative feedback mechanism as endogenous cortisol, causing a subsequent decrease in adrenocorticotrophic hormone (ACTH) secretion; thus, cortisol production is suppressed resulting in adrenal atrophy and subsequent insufficiency (ie, hypothalamic-pituitary-adrenal-axis [HPA-axis] suppression) (Ref). In times of stress (eg, critical illness, trauma, surgery), the body requires stress doses in patients taking dexamethasone chronically (Ref). Primary adrenal insufficiency can be caused by dexamethasone alone (without fludrocortisone) because of its lack of mineralocorticoid activity (Ref).

Onset: Varied; acute (minutes after administration) and/or chronic (2 to 20 hours to days) (Ref). Chronic dexamethasone use does not allow for the HPA axis to recover quickly (Ref).

Risk factors:

• High doses for prolonged periods: Although some patients may become HPA suppressed with lower doses or briefer exposure, some experts consider HPA axis-suppression likely in any adult receiving a dose comparable to prednisone >20 mg/day (daytime dosing) or a dose comparable to prednisone ≥5 mg per 24 hours (evening or night dosing) for >3 weeks or with cushingoid appearance (Ref)

• Potency of glucocorticoids (Ref); dexamethasone is the most potent glucocorticoid for suppressing the HPA axis (Ref).

• Abrupt withdrawal (Ref)

• Concurrent interacting medications (eg, carbamazepine, St John's wort, mitotane, rifampicin, itraconazole, diltiazem, thyroid replacement therapy) (Ref)

• History of previous adrenal crisis (Ref)

• Use of glucocorticoid therapy delivered by various routes of administration (oral and inhaled greater risk than topical or intra-articular) (Ref)

CNS and psychiatric/behavioral effects

Glucocorticoids, including dexamethasone, may cause a myriad of CNS and psychiatric/behavioral adverse reactions (Ref). Patients may develop apathy or depression. More commonly, patients develop excitatory psychiatric disturbances (including agitation, anxiety, distractibility, fear, hypomania, insomnia, irritability, lethargy, labile mood, mania, pressured speech, restlessness, and tearfulness) (Ref). Exact incidences are unclear but range from 1.8% to 57% (Ref). Severe psychiatric effects have been reported in 6% of adults receiving high-dose regimens, while depression or mania have been reported in 36% (Ref). Discontinuation or dose reductions generally resolve symptoms over days to weeks (Ref).

Mechanism: Dose-related; not clearly established. Dexamethasone and other glucocorticoids may alter feedback on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, which may lead to mood changes (Ref). Glucocorticoids may induce glutamate release, which may be responsible for neuronal toxicity (Ref). Exogenous glucocorticoids may also impact GABAergic steroids (Ref).

Onset: Varied; most cases occur early in treatment (within the first 5 days), average of 11.5 days. The majority develop within 6 weeks of initiation (Ref).

Risk factors:

• Higher doses (comparable to ≥80 mg prednisone) (Ref)

Possible additional risk factors:

• Age >30 years (Ref)

• Females (Ref)

• History of neuropsychiatric disorders (Ref)

Cushingoid features/Cushing syndrome

Glucocorticoids may cause a cushingoid appearance (truncal obesity, facial adipose tissue, dorsocervical adipose tissue), which are adverse reactions related to patient's physical features (Ref). Reactions are more metabolic than weight gain, which is related to fluid retention (edema) (Ref). Iatrogenic Cushing syndrome resulting from glucocorticoid therapy increases morbidity and mortality and decreases quality of life (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; excess cortisol from exogenous source (dexamethasone) results in suppression of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), commonly called iatrogenic Cushing syndrome (Ref).

Onset: Delayed; may develop within the first 2 months of dexamethasone therapy, with the risk dependent on the dose and duration of treatment (Ref).

Risk factors:

• Higher doses (Ref)

• Longer duration of use (Ref)

• Drug interactions prolonging the half-life of glucocorticoids via cytochrome P450 (Ref)

• BMI (high) (Ref)

• Daily caloric intake (>30 kcal/kg/day) (Ref)

GI effects

Glucocorticoids, including dexamethasone, may cause GI effects, including peptic ulcer (with possible perforation and hemorrhage), dyspepsia, gastritis, abdominal distention, and ulcerative esophagitis (Ref). Meta-analyses suggest that glucocorticoid monotherapy carries little to no risk of peptic ulcer disease in the general population (Ref). Studies have demonstrated an increased risk of focal small bowel perforation in infants with low birth weight receiving dexamethasone (Ref).

Mechanism: Dose-related; glucocorticoids inhibit gastroprotective prostaglandin synthesis and reduce gastric mucus and bicarbonate secretion (Ref). Glucocorticoid immunosuppressive effects may prevent wound healing as well as mask GI signs and symptoms (Ref). Focal small bowel perforation is thought to be due to segmental degeneration of the muscularis externa (Ref).

Risk factors:

• Higher doses (equivalent to methylprednisolone ≥4 mg/day) (Ref)

• Concurrent aspirin or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (Ref)

• Hospitalized (but not ambulatory) patients (Ref)

• Infants with low birth weight (Ref)

• Recent glucocorticoid users (7 to 28 days) versus remote or nonusers (Ref)

Hyperglycemia

Glucocorticoids, including dexamethasone, may provoke new-onset hyperglycemia in patients without a history of diabetes and may cause an exacerbation of diabetes mellitus (Ref). Glucose levels have been noted to increase 68% above baseline (Ref). Certain patient populations (eg, transplant, cancer, chronic rheumatologic conditions) are at particular risk due to medication combinations (Ref). Resolution may occur within 24 to 36 hours after dexamethasone discontinuation (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; increased insulin resistance (Ref). May also interfere with insulin signaling by direct effects on the insulin receptor and the glucose transporter and may promote gluconeogenesis via liver stimulation (Ref).

Onset: Rapid; 4 hours (Ref). Rapid onset of steroid-induced hyperglycemia occurred within 2 days after initiation of glucocorticoids with a peak in the late afternoon following daily dosing in the morning (Ref).

Risk factors:

• Dose and type of glucocorticoid (Ref)

• Duration of use (Ref)

• Divided versus once-daily dosing (Ref)

• IV and oral routes of administration (Ref)

• Older age (Ref)

• Males (Ref)

• BMI >25 kg/m2 (Ref)

• African American or Hispanic (Ref)

• eGFR <40 mL/minute/1.73 m2 (Ref)

• HbA1c ≥6% (Ref)

• History of gestational diabetes (Ref)

• Family history of diabetes mellitus (Ref)

• Concurrent use of mycophenolate mofetil and calcineurin inhibitors (Ref)

• Previous history of impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance (Ref)

• Patients receiving palliative care (Ref)

Infection

Glucocorticoids, including dexamethasone, have immunosuppressive and anti-inflammatory effects that are reversible with discontinuation. Infection may occur after prolonged use, including Pneumocystis jirovecii pneumonia (PJP), herpes zoster, tuberculosis, and other more common bacterial infections (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; related to pharmacologic action (ie, multiple activities on cell macrophage production and differentiation, inhibition of T-cell activation, and effects on dendritic cells) (Ref).

Onset: Varied; in one study, the median duration of glucocorticoid use prior to PJP diagnosis was 12 weeks but also occurred earlier or later in some cases (Ref).

Risk factors:

• Higher dose and longer duration of glucocorticoid (Ref); however, may also increase risk at lower doses (eg, ≤5 mg/day of prednisone or equivalent) (Ref).

• Immunocompromised state (Ref)

• Concurrent medications (immunosuppressive) (Ref)

• Rheumatoid arthritis (Ref)

• Interstitial lung disease (Ref)

• Older adults (Ref)

• Male (Ref)

• Low performance status (Ref)

Neuromuscular and skeletal effects

Glucocorticoid (including dexamethasone)-induced neuromuscular and skeletal effects can take the form of various pathologies in patients ranging from osteoporosis and vertebral compression fracture to myopathy to osteonecrosis in adult and pediatric patients (Ref). Glucocorticoid use is the most common cause of secondary osteoporosis; may be underrecognized and undertreated due to underestimation of risk in this patient population (Ref). Vertebral fractures are the most common glucocorticoid-related fracture (Ref). Myopathies can also occur secondary to direct skeletal muscle catabolism (Ref). Acute steroid myopathy is rare (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; glucocorticoids have direct/indirect effects on bone remodeling with osteoblast recruitment decreasing and apoptosis increasing (Ref). Myopathies or myasthenia result from reductions in protein synthesis and protein catabolism, which can manifest as proximal muscle weakness and atrophy in the upper and lower extremities (Ref).

Onset: Delayed; vertebral fracture risk is increased within 3 months of initiation and peaks at 12 months (Ref).

Risk factors:

Drug-related risks:

• Cumulative dose of glucocorticoids prednisone >5 g or equivalent (Ref)

• Children receiving ≥4 courses of glucocorticoids (Ref)

• Prednisone ≥2.5 mg to 7.5 mg daily or equivalent for ≥3 months (Ref)

• Myopathy may occur at prednisone doses ≥10 mg daily or equivalent, with higher doses potentiating more of a rapid onset (Ref)

• Fluorinated glucocorticoid preparations (eg, dexamethasone, betamethasone, triamcinolone) have a higher risk of myopathies (Ref)

General fracture risks:

• Age >55 years (Ref)

• BMI <18.5 kg/m2 (Ref)

• Bone mineral T score below -1.5 (Ref)

• Endocrine disorders (eg, hypogonadism, hyper- or hypoparathyroidism) (Ref)

• Excess alcohol use (>2 units/day) (Ref)

• Females (Ref)

• History of falls (Ref)

• Malabsorption (Ref)

• Menopause and duration of menopause (Ref)

• White race (Ref)

• Patients with cancer (Ref)

• Previous fracture (Ref)

• Smoking (Ref)

• Underlying inflammatory condition in all ages (eg, inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis) (Ref)

Ocular effects

Glucocorticoid (including dexamethasone)-induced ocular effects may include increased intraocular pressure (IOP), glaucoma (open-angle), and subcapsular posterior cataract in adult and pediatric patients (Ref). Cataracts may persist after discontinuation of glucocorticoid therapy (Ref).

Mechanism: Dose- and time-related; Glucocorticoids can induce cataracts by covalently bonding to lens proteins, causing destabilization of the protein structure, and oxidative changes leading to cataracts formation (Ref). There are various proposed mechanisms of IOP contributing to glaucoma, including accumulation of polymerized glycosaminoglycans in the trabecular meshwork, producing edema and increasing outflow resistance (Ref). Another mechanism may include inhibition of phagocytic endothelial cells, leading to accumulation of aqueous debris (Ref). Glucocorticoids can also alter the trabecular meshwork causing an increase in nuclear size and DNA content (Ref). In addition, they can decrease the synthesis of prostaglandins which regulate the aqueous outflow (Ref).

Onset: Delayed; cataracts may occur at least 1 year after initiation of chronic glucocorticoid therapy (Ref). IOP may occur at 4 years or more after initiation (Ref).

Risk factors:

• Dose (Ref)

• Topical > Systemic (Ref)

• Duration of use in all ages (Ref)

• Family history of open-angle glaucoma (Ref)

• Type I diabetes mellitus (Ref)

• High myopia (Ref)

• Pseudophakia (Ref)

• Prior vitrectomies (Ref)

• Connective tissue disease and sex (eg, rheumatoid arthritis in males) (Ref)

• Older patients or age <6 years (Ref)

• Genetics (Ref)

• Angle recessive glaucoma (Ref)

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified. Some reactions listed are based on reports for other agents in this same pharmacologic class and may not be specifically reported for dexamethasone.

Frequency not defined:

Cardiovascular: Bradycardia, cardiac arrhythmia, cardiomegaly, circulatory shock, edema, embolism (fat), heart failure (in susceptible patients), hypertension, myocardial rupture (after recent myocardial infarction), syncope, tachycardia, thromboembolism, thrombophlebitis, vasculitis

Dermatologic: Acne vulgaris, allergic dermatitis, alopecia, atrophic striae, diaphoresis, ecchymoses, erythema of skin, facial erythema, fragile skin, hyperpigmentation, hypertrichosis, hypopigmentation, inadvertent suppression of skin test reaction, perianal skin irritation (itching, burning, tingling; following rapid IV injection; more common in females, with higher doses; sudden onset with resolution in <1 minute) (Allan 1986; Neff 2002; Perron 2003; Singh 2011), skin atrophy, skin rash, subcutaneous atrophy, urticaria, xeroderma

Endocrine & metabolic: Decreased serum potassium, fluid retention, growth suppression (children), hirsutism, hypokalemic alkalosis, menstrual disease, negative nitrogen balance (due to protein catabolism), sodium retention, weight gain

Gastrointestinal: Hiccups, increased appetite, nausea, pancreatitis, pruritus ani (following IV injection)

Genitourinary: Defective spermatogenesis (increased or decreased), glycosuria

Hematologic & oncologic: Kaposi sarcoma (Goedert 2002), petechia

Hepatic: Hepatomegaly, increased serum transaminases

Hypersensitivity: Anaphylaxis, angioedema, nonimmune anaphylaxis

Infection: Sterile abscess

Local: Postinjection flare (intra-articular use)

Nervous system: Amyotrophy, emotional lability, euphoria, headache, increased intracranial pressure, intracranial hypertension (idiopathic; usually following discontinuation), malaise, myasthenia, neuritis, neuropathy, paresthesia, personality changes, seizure, vertigo

Neuromuscular & skeletal: Charcot arthropathy, rupture of tendon

Ophthalmic: Exophthalmos

Respiratory: Pulmonary edema

Miscellaneous: Wound healing impairment

Postmarketing:

Cardiovascular: Hypertrophic cardiomyopathy (premature infants) (Kale 2015)

Endocrine & metabolic: Adrenal suppression (tertiary) (Dineen 2019), Cushing syndrome (iatrogenic) (Hopkins 2005), cushingoid appearance (Hopkins 2005), exacerbation of diabetes mellitus (Tamez-Pérez 2015), hyperglycemia (Tamez-Pérez 2015), impaired glucose tolerance (Tamez-Pérez 2015), moon face (Hopkins 2005), redistribution of body fat (Hopkins 2005)

Gastrointestinal: Abdominal distention (Liu 2013), intestinal perforation (Gordon 1999, Gordon 2001), peptic ulcer (with possible perforation and hemorrhage) (Liu 2013), ulcerative esophagitis (Liu 2013)

Hematologic & oncologic: Tumor lysis syndrome (Chanimov 2006)

Infection: Infection (Youssef 2016)

Nervous system: Apathy (Ciriaco 2013, Warrington 2006), depression (Ciriaco 2013, Warrington 2006), psychiatric disturbance (including agitation, anxiety, distractibility, euphoria, fear, hypomania, insomnia, irritability, labile mood, lethargy, pressured speech, restlessness, tearfulness) (Ciriaco 2013, Warrington 2006)

Neuromuscular & skeletal: Bone fracture (Buckley 2018), myopathy (Liu 2013), osteonecrosis (femoral and humoral heads) (Liu 2013), osteoporosis (Buckley 2018), steroid myopathy (Haran 2018), vertebral compression fracture (Buckley 2018)

Ophthalmic: Glaucoma (Phulke 2017), increased intraocular pressure (Phulke 2017), subcapsular posterior cataract (Urban 1986)

Contraindications

Hypersensitivity to dexamethasone or any component of the formulation; systemic fungal infections

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Adrenal suppression: May cause hypercortisolism or suppression of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, particularly in younger children.

Disease-related concerns:

• Adrenal insufficiency: Dexamethasone does not provide any mineralocorticoid activity in adrenal insufficiency (may be employed as a single dose while cortisol assays are performed). Hydrocortisone is the preferred treatment of chronic primary adrenal insufficiency and adrenal crisis (ES [Bornstein 2016]).

• Cardiovascular disease: Use with caution in patients with heart failure and/or hypertension; use has been associated with fluid retention, electrolyte disturbances, and hypertension. Monitor BP. Use with caution following acute myocardial infarction; corticosteroids have been associated with myocardial rupture.

• GI disease: Use with caution in patients with GI diseases (diverticulitis, fresh intestinal anastomoses, active or latent peptic ulcer, ulcerative colitis, abscess, or other pyogenic infection) due to GI perforation risk. Signs of GI perforation may be masked in patients receiving corticosteroid therapy.

• Head injury: Increased mortality was observed in patients receiving high-dose IV methylprednisolone. High-dose corticosteroids should not be used for the management of head injury (BTF [Carney 2016]).

• Hepatic impairment: Use with caution in patients with hepatic impairment, including cirrhosis; long-term use has been associated with fluid retention.

• Hepatitis B: Reactivation may occur.

• Myasthenia gravis: Use may cause transient worsening of myasthenia gravis (MG) (eg, within first 2 weeks of treatment); monitor for worsening MG (AAN [Narayanaswami 2021]).

• Ocular disease: Use with caution in patients with a history of ocular herpes simplex; corneal perforation has occurred; do not use in active ocular herpes simplex. Not recommended for the treatment of optic neuritis; may increase frequency of new episodes.

• Pheochromocytoma: Pheochromocytoma crisis (may be fatal) has been reported after administration of systemic corticosteroids. Consider the risk of pheochromocytoma crisis in patients with suspected or confirmed pheochromocytoma.

• Renal impairment: Use with caution in patients with renal impairment; fluid retention may occur.

• Seizure disorders: Use corticosteroids with caution in patients with a history of seizure disorder; seizures have been reported with adrenal crisis.

• Systemic sclerosis: Use with caution in patients with systemic sclerosis; an increase in scleroderma renal crisis incidence has been observed with corticosteroid use. Monitor BP and renal function in patients with systemic sclerosis treated with corticosteroids (EULAR [Kowal-Bielecka 2017]).

• Thyroid disease: Changes in thyroid status may necessitate dosage adjustments; metabolic clearance of corticosteroids increases in hyperthyroid patients and decreases in hypothyroid patients.

Concurrent drug therapy issues:

• Immunizations: Avoid administration of live or live attenuated vaccines in patients receiving immunosuppressive doses of corticosteroids. Non-live or inactivated vaccines may be administered, although the response cannot be predicted.

Special populations:

• Older adult: Use with caution in elderly patients with the smallest possible effective dose for the shortest duration.

• Pediatric: May affect growth velocity; growth should be routinely monitored in pediatric patients.

Dosage form specific issues:

• Benzyl alcohol and derivatives: Some dosage forms may contain sodium benzoate/benzoic acid; benzoic acid (benzoate) is a metabolite of benzyl alcohol; large amounts of benzyl alcohol (≥99 mg/kg/day) have been associated with a potentially fatal toxicity (“gasping syndrome”) in neonates; the “gasping syndrome” consists of metabolic acidosis, respiratory distress, gasping respirations, CNS dysfunction (including convulsions, intracranial hemorrhage), hypotension, and cardiovascular collapse (AAP ["Inactive" 1997]; CDC 1982); some data suggests that benzoate displaces bilirubin from protein binding sites (Ahlfors 2001); avoid or use dosage forms containing benzyl alcohol derivative with caution in neonates. See manufacturer's labeling.

• Propylene glycol: Some dosage forms may contain propylene glycol; large amounts are potentially toxic and have been associated hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP ["Inactive" 1997]; Zar 2007).

• Sulfite: Some products may contain sodium sulfite, a sulfite that may cause allergic-type reactions including anaphylaxis and life-threatening or less severe asthmatic episodes in susceptible patients.

Other warnings/precautions:

• Discontinuation of therapy: Withdraw therapy with gradual tapering of dose.

• Epidural injection: Corticosteroids are not approved for epidural injection. Serious neurologic events (eg, spinal cord infarction, paraplegia, quadriplegia, cortical blindness, stroke), some resulting in death, have been reported with epidural injection of corticosteroids, with and without use of fluoroscopy.

• Intra-articular injection: May produce systemic as well as local effects. Appropriate examination of any joint fluid present is necessary to exclude a septic process. Avoid injection into an infected site. Do not inject into unstable joints. Patients should not overuse joints in which symptomatic benefit has been obtained as long as the inflammatory process remains active. Frequent intra-articular injection may result in damage to joint tissues.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

In premature neonates, the use of high-dose dexamethasone (approximately >0.5 mg/kg/day) for the prevention or treatment of bronchopulmonary dysplasia has been associated with adverse neurodevelopmental outcomes, including higher rates of cerebral palsy without additional clinical benefit over lower doses; current data do not support use of high doses; further studies are needed (Watterberg 2010).

Some dosage forms may contain propylene glycol; in neonates, large amounts of propylene glycol delivered orally, intravenously (eg, >3,000 mg/day), or topically have been associated with potentially fatal toxicities, which can include metabolic acidosis, seizures, renal failure, and CNS depression; toxicities have also been reported in children and adults, including hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP 1997; Shehab 2009).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling. [DSC] = Discontinued product

Concentrate, Oral:

dexAMETHasone Intensol: 1 mg/mL (30 mL) [contains alcohol, usp; unflavored flavor]

Elixir, Oral:

Generic: 0.5 mg/5 mL (237 mL)

Kit, Injection, as sodium phosphate:

ReadySharp dexAMETHasone: 10 mg/mL [DSC] [contains benzyl alcohol, sodium sulfite]

TopiDex: 10 mg/mL [contains benzyl alcohol]

Kit, Injection, as sodium phosphate [preservative free]:

Active Injection D: 10 mg/mL [DSC]

DoubleDex: 10 mg/mL

MAS Care-Pak: 10 mg/mL

Solution, Oral:

Generic: 0.5 mg/5 mL (240 mL, 500 mL)

Solution, Injection, as sodium phosphate:

Generic: 4 mg/mL (1 mL); 20 mg/5 mL (5 mL); 120 mg/30 mL (30 mL); 10 mg/mL (1 mL); 100 mg/10 mL (10 mL)

Solution, Injection, as sodium phosphate [preservative free]:

Generic: 4 mg/mL (1 mL); 10 mg/mL (1 mL)

Solution Prefilled Syringe, Injection, as sodium phosphate [preservative free]:

Generic: 10 mg/mL (1 mL)

Tablet, Oral:

Decadron: 0.5 mg [DSC] [scored; contains fd&c yellow #5 (tartrazine), quinoline yellow (d&c yellow #10)]

Decadron: 0.75 mg [DSC] [scored; contains fd&c blue #1 (brilliant blue), quinoline yellow (d&c yellow #10)]

Decadron: 4 mg [DSC], 6 mg [DSC] [scored]

Hemady: 20 mg [contains corn starch]

Generic: 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg

Tablet Therapy Pack, Oral:

Dexabliss: 1.5 MG (39) (39 ea)

DexPak 10 Day: 1.5 mg (35 ea [DSC]) [contains fd&c red #40(allura red ac)aluminum lake]

DexPak 13 Day: 1.5 mg (51 ea [DSC]) [contains fd&c red #40(allura red ac)aluminum lake]

DexPak 6 Day: 1.5 mg (21 ea [DSC]) [contains fd&c red #40(allura red ac)aluminum lake]

Dxevo 11-Day: 1.5 mg (39 ea [DSC])

Dxevo 11-Day: 1.5 mg (39 ea [DSC]) [scored]

HiDex 6-Day: 1.5 mg (21 ea) [scored; contains fd&c red #40 (allura red ac dye)]

TaperDex 12-Day: 1.5 mg (49 ea) [contains fd&c red #40 (allura red ac dye)]

TaperDex 6-Day: 1.5 mg (21 ea) [scored; contains fd&c red #40 (allura red ac dye)]

TaperDex 6-Day: 1.5 mg (21 ea) [scored; contains fd&c red #40(allura red ac)aluminum lake]

TaperDex 7-Day: 1.5 mg (27 ea) [scored; contains fd&c red #40 (allura red ac dye)]

ZCORT 7-Day: 1.5 mg (25 ea [DSC]) [scored]

Generic: 1.5 mg (21 ea, 35 ea, 51 ea)

Generic Equivalent Available: US

May be product dependent

Pricing: US

Concentrate (dexAMETHasone Intensol Oral)

1 mg/mL (per mL): $1.07

Elixir (dexAMETHasone Oral)

0.5 mg/5 mL (per mL): $0.11 - $1.77

Kit (DoubleDex Injection)

10 mg/mL (per each): $598.00

Kit (MAS Care-Pak Injection)

10 mg/mL (per each): $605.00

Solution (dexAMETHasone Oral)

0.5 mg/5 mL (per mL): $0.27

Solution (dexAMETHasone Sod Phosphate PF Injection)

10 mg/mL (per mL): $2.10 - $9.00

Solution (dexAMETHasone Sodium Phosphate Injection)

4 mg/mL (per mL): $0.93 - $3.47

10 mg/mL (per mL): $1.49 - $1.72

20 mg/5 mL (per mL): $0.21 - $1.66

100 mg/10 mL (per mL): $0.48 - $1.86

120 mg/30 mL (per mL): $0.39 - $1.63

Tablet Therapy Pack (dexAMETHasone Oral)

1.5MG (21) (per each): $8.06 - $8.54

1.5MG (35) (per each): $8.55

1.5MG (51) (per each): $8.54

Tablet Therapy Pack (HiDex 6-Day Oral)

1.5MG (21) (per each): $33.29

Tablet Therapy Pack (TaperDex 12-Day Oral)

1.5MG (49) (per each): $5.68

Tablet Therapy Pack (TaperDex 6-Day Oral)

1.5 mg (per each): $10.80

1.5MG (21) (per each): $10.80

Tablet Therapy Pack (TaperDex 7-Day Oral)

1.5MG (27) (per each): $8.66

Tablets (dexAMETHasone Oral)

0.5 mg (per each): $0.14 - $0.21

0.75 mg (per each): $0.25 - $0.27

1 mg (per each): $0.30 - $0.37

1.5 mg (per each): $0.48 - $15.95

2 mg (per each): $0.55 - $0.74

4 mg (per each): $1.19 - $1.25

6 mg (per each): $1.78 - $1.90

Tablets (Hemady Oral)

20 mg (per each): $32.88

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Elixir, Oral:

Generic: 0.5 mg/5 mL (100 ea, 100 mL)

Solution, Injection, as sodium phosphate:

Generic: 4 mg/mL (5 mL); 10 mg/mL (1 mL, 10 mL)

Tablet, Oral:

Generic: 0.5 mg, 0.75 mg, 2 mg, 4 mg

Administration: Adult

Oral: Administer with meals to help prevent GI upset. If appropriate, may administer antacids between meals to help prevent peptic ulcers.

Oral concentrate: Use only the calibrated dropper provided. Draw dose into dropper; squeeze dropper contents into a liquid or semi-solid food (water, juice, soda or soda-like beverage, applesauce, pudding). Gently stir for a few seconds. Administer the entire mixture immediately. Do not store for future use.

IV: May administer 4 mg/mL or 10 mg/mL concentration undiluted over ≥1 minute (Ref) or infuse by IVPB over 5 to 30 minutes (Ref). Rapid administration of dexamethasone may be associated with perineal irritation (especially with higher doses); consider further dilution and slower administration by IVPB to avoid perineal irritation (Ref).

IM: Administer 4 mg/mL or 10 mg/mL concentration by deep IM injection.

Intra-articular or soft tissue injection: Note: Dexamethasone sodium phosphate (a short-acting solution) is the only formulation available for intra-articular or soft tissue injections in the United States or Canada. Other glucocorticoids, such as triamcinolone acetonide or methylprednisolone acetate, are used more commonly for intra-articular or soft tissue injection (Ref). Refer to product-specific labeling for further details.

Intra-articular: Administer into affected joint.

Soft tissue: Administer into affected tissue.

Intralesional injection: Note: Dexamethasone sodium phosphate (a short-acting solution) is the only formulation available for intralesional injections in the United States or Canada. Another glucocorticoid, triamcinolone acetonide, is used more commonly for intralesional injection (Ref). Refer to product-specific labeling for further details.

Intralesional: Administer into affected area.

Administration: Pediatric

Oral: May administer with food or milk to decrease GI adverse effects.

Parenteral: Use preservative-free dosage forms in neonates.

IM: May administer 4 mg/mL or 10 mg/mL undiluted.

IV: May administer as undiluted solution (4 mg/mL or 10 mg/mL) slow IV push, usually over 1 to 4 minutes; rapid administration is associated with perineal discomfort (burning, tingling) (Ref); may consider further dilution of high doses and administration by IV intermittent infusion over 15 to 30 minutes (Ref).

Use: Labeled Indications

Oral, IV, or IM injection: Anti-inflammatory or immunosuppressant agent in the treatment of a variety of diseases, including those of allergic, hematologic (eg, immune thrombocytopenia), dermatologic, neoplastic (leukemias, lymphomas, and multiple myeloma), rheumatic, autoimmune, nervous system, renal, and respiratory origin; primary or secondary adrenocorticoid deficiency (not first line); management of shock, cerebral edema, and as a diagnostic agent.

Intra-articular or soft tissue injection: As adjunctive therapy for short-term administration in synovitis of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, acute and subacute bursitis, acute gouty arthritis, epicondylitis, acute nonspecific tenosynovitis, and posttraumatic osteoarthritis.

Intralesional injection: Keloids; localized hypertrophic, infiltrated, inflammatory lesions of lichen planus, psoriatic plaques, granuloma annulare, and lichen simplex chronicus (neurodermatitis); discoid lupus erythematosus; necrobiosis lipoidica diabeticorum; alopecia areata; cystic tumors of an aponeurosis or tendon (ganglia).

Use: Off-Label: Adult

Acute mountain sickness/high-altitude cerebral edema; Acute respiratory distress syndrome, moderate to severe; Antiemetic regimens: Chemotherapy-associated nausea and vomiting, prevention; Antiemetic regimens: Postoperative nausea and vomiting, prevention; Antiemetic regimens: Radiation therapy-associated nausea and vomiting, prevention; Asthma, acute exacerbation; Cancer-related cachexia; Cancer-related pain, advanced cancer, adjuvant therapy; COVID-19, hospitalized patients; Fetal lung maturation, acceleration of; Meningitis (bacterial), prevention of neurologic complications; Migraine, recurrence prevention

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

DexAMETHasone may be confused with desoximetasone, dexmedeTOMIDine, dextroamphetamine

Decadron may be confused with Percodan

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP3A4 (major), P-glycoprotein/ABCB1 (minor); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential; Induces CYP3A4 (weak)

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the Lexicomp drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Abrocitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Abrocitinib. Management: The use of abrocitinib in combination with other immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Acetylcholinesterase Inhibitors: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Acetylcholinesterase Inhibitors. Increased muscular weakness may occur. Risk C: Monitor therapy

Aldesleukin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Aldesleukin. Risk X: Avoid combination

Amphotericin B: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hypokalemic effect of Amphotericin B. Risk C: Monitor therapy

Androgens: Corticosteroids (Systemic) may enhance the fluid-retaining effect of Androgens. Risk C: Monitor therapy

Antacids: May decrease the bioavailability of Corticosteroids (Oral). Management: Consider separating doses by 2 or more hours. Budesonide enteric coated tablets could dissolve prematurely if given with drugs that lower gastric acid, with unknown impact on budesonide therapeutic effects. Risk D: Consider therapy modification

Antidiabetic Agents: Hyperglycemia-Associated Agents may diminish the therapeutic effect of Antidiabetic Agents. Risk C: Monitor therapy

Antithymocyte Globulin (Equine): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Antithymocyte Globulin (Equine). Specifically, these effects may be unmasked if the dose of systemic corticosteroid is reduced. Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Antithymocyte Globulin (Equine). Specifically, infections may occur with greater severity and/or atypical presentations. Risk C: Monitor therapy

Aprepitant: May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Management: Reduce dexamethasone dose 50% with aprepitant. Aprepitant labeling incorporates this recommendation into the dose provided for dexamethasone; further reduction is not necessary. No dose adjustment may be needed with single, low-dose aprepitant for PONV. Risk D: Consider therapy modification

Atogepant: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Atogepant. Management: For treatment of episodic migraine, the recommended dose of atogepant is 30 mg once daily or 60 mg once daily when combined with CYP3A4 inducers. When used for treatment of chronic migraine, use of atogepant with CYP3A4 inducers should be avoided. Risk D: Consider therapy modification

Baricitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Baricitinib. Management: The use of baricitinib in combination with potent immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

BCG Products: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of BCG Products. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of BCG Products. Risk X: Avoid combination

Bile Acid Sequestrants: May decrease the absorption of Corticosteroids (Oral). Risk C: Monitor therapy

Brincidofovir: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Brincidofovir. Risk C: Monitor therapy

Brivudine: May enhance the adverse/toxic effect of Corticosteroids (Systemic). Risk X: Avoid combination

Calcitriol (Systemic): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Calcitriol (Systemic). Risk C: Monitor therapy

CAR-T Cell Immunotherapy: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of CAR-T Cell Immunotherapy. Specifically, the severity and duration of neurologic toxicities may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of CAR-T Cell Immunotherapy. Management: Avoid use of corticosteroids as premedication before treatment with CAR-T cell immunotherapy agents. Corticosteroids are indicated and may be required for treatment of toxicities such as cytokine release syndrome or neurologic toxicity. Risk D: Consider therapy modification

Caspofungin: Inducers of Drug Clearance may decrease the serum concentration of Caspofungin. Management: Consider using an increased caspofungin dose of 70 mg daily in adults (or 70 mg/m2, up to a maximum of 70 mg, daily in pediatric patients) when coadministered with known inducers of drug clearance. Risk D: Consider therapy modification

Chikungunya Vaccine (Live): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Chikungunya Vaccine (Live). Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Chikungunya Vaccine (Live). Risk X: Avoid combination

Cladribine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Cladribine. Risk X: Avoid combination

Clofazimine: May increase the serum concentration of CYP3A4 Substrates (High risk with Inhibitors). Risk C: Monitor therapy

CloZAPine: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of CloZAPine. Risk C: Monitor therapy

Cobicistat: May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Cobicistat. Management: Consider an alternative corticosteroid. Monitor patients receiving this combination closely for evidence of diminished response to the antiviral regimen as well as increased dexamethasone effects and toxicities. Risk D: Consider therapy modification

Coccidioides immitis Skin Test: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Coccidioides immitis Skin Test. Management: Consider discontinuing systemic corticosteroids (dosed at 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks) several weeks prior to coccidioides immitis skin antigen testing. Risk D: Consider therapy modification

Corticorelin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Corticorelin. Specifically, the plasma ACTH response to corticorelin may be blunted by recent or current corticosteroid therapy. Risk C: Monitor therapy

Cosyntropin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Cosyntropin. Risk C: Monitor therapy

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector). Management: Administer a 2nd dose using an mRNA COVID-19 vaccine (at least 4 weeks after the primary vaccine dose) and a bivalent booster dose (at least 2 months after the additional mRNA dose or any other boosters) Risk D: Consider therapy modification

COVID-19 Vaccine (Inactivated Virus): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Inactivated Virus). Risk C: Monitor therapy

COVID-19 Vaccine (mRNA): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (mRNA). Management: Give a 3-dose primary series for all patients aged 6 months and older taking immunosuppressive medications or therapies. Booster doses are recommended for certain age groups. See CDC guidance for details. Risk D: Consider therapy modification

COVID-19 Vaccine (Subunit): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Subunit). Risk C: Monitor therapy

COVID-19 Vaccine (Virus-like Particles): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of COVID-19 Vaccine (Virus-like Particles). Risk C: Monitor therapy

CYP3A4 Inducers (Moderate): May decrease the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Risk C: Monitor therapy

CYP3A4 Inducers (Strong): May decrease the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Management: Consider dexamethasone dose increases in patients receiving strong CYP3A4 inducers and monitor closely for reduced dexamethasone efficacy. Consider avoiding this combination when treating life threatening conditions (ie, multiple myeloma). Risk D: Consider therapy modification

CYP3A4 Inhibitors (Moderate): May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Risk C: Monitor therapy

CYP3A4 Inhibitors (Strong): May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Deferasirox: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Deferasirox. Specifically, the risk for GI ulceration/irritation or GI bleeding may be increased. Risk C: Monitor therapy

Delavirdine: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Delavirdine. Risk C: Monitor therapy

Dengue Tetravalent Vaccine (Live): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Dengue Tetravalent Vaccine (Live). Specifically, the risk of vaccine associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Dengue Tetravalent Vaccine (Live). Risk X: Avoid combination

Denosumab: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Management: Consider the risk of serious infections versus the potential benefits of coadministration of denosumab and systemic corticosteroids. If combined, monitor patients for signs/symptoms of serious infections. Risk D: Consider therapy modification

Desirudin: Corticosteroids (Systemic) may enhance the anticoagulant effect of Desirudin. More specifically, corticosteroids may increase hemorrhagic risk during desirudin treatment. Management: Discontinue treatment with systemic corticosteroids prior to desirudin initiation. If concomitant use cannot be avoided, monitor patients receiving these combinations closely for clinical and laboratory evidence of excessive anticoagulation. Risk D: Consider therapy modification

Desmopressin: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hyponatremic effect of Desmopressin. Risk X: Avoid combination

Deucravacitinib: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Management: The use of deucravacitinib in combination with potent immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Disulfiram: May enhance the adverse/toxic effect of Products Containing Ethanol. Management: Do not use disulfiram with dosage forms that contain ethanol. Risk X: Avoid combination

Elvitegravir: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Elvitegravir. Management: Consider using an alternative corticosteroid. Monitor patients receiving these agents in combination for diminished antiviral response. Risk D: Consider therapy modification

EPHEDrine (Systemic): May decrease the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Estrogen Derivatives: May increase the serum concentration of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Etrasimod: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Etrasimod. Risk C: Monitor therapy

Fexinidazole: May increase the serum concentration of CYP3A4 Substrates (High risk with Inhibitors). Risk X: Avoid combination

Filgotinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Filgotinib. Management: Coadministration of filgotinib with systemic corticosteroids at doses equivalent to greater than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Fosamprenavir: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Fosamprenavir. Fosamprenavir may increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Fosaprepitant: May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Management: Reduce the dexamethasone dose 50% when coadministered with aprepitant. Aprepitant prescribing information incorporates this recommendation into the dose provided for dexamethasone; further reduction is not necessary. Risk D: Consider therapy modification

Fosnetupitant: May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Management: Decrease dexamethasone doses to 12 mg on day 1, and if needed based on the emetic potential of the regimen, 8 mg daily on days 2 to 4 of chemotherapy when administered with fosnetupitant. Risk D: Consider therapy modification

Fosphenytoin: May decrease the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Fosphenytoin. DexAMETHasone (Systemic) may increase the serum concentration of Fosphenytoin. Management: Consider dexamethasone dose increases when combined with fosphenytoin and monitor closely for reduced steroid efficacy. Monitor phenytoin levels closely, both increased and decreased phenytoin levels have been reported. Risk D: Consider therapy modification

Fusidic Acid (Systemic): May increase the serum concentration of CYP3A4 Substrates (High risk with Inhibitors). Risk X: Avoid combination

Gallium Ga 68 Dotatate: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Gallium Ga 68 Dotatate. Risk C: Monitor therapy

Growth Hormone Analogs: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Growth Hormone Analogs. Growth Hormone Analogs may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Hormonal Contraceptives: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Hormonal Contraceptives. Management: Advise patients to use an alternative method of contraception or a back-up method during coadministration, and to continue back-up contraception for 28 days after discontinuing a weak CYP3A4 inducer to ensure contraceptive reliability. Risk D: Consider therapy modification

Hyaluronidase: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Hyaluronidase. Management: Patients receiving corticosteroids (particularly at larger doses) may not experience the desired clinical response to standard doses of hyaluronidase. Larger doses of hyaluronidase may be required. Risk D: Consider therapy modification

Imatinib: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Imatinib. Management: Avoid concurrent use of imatinib with dexamethasone when possible. If such a combination must be used, increase imatinib dose by at least 50% and monitor clinical response closely. Risk D: Consider therapy modification

Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1, -PD-L1, and -CTLA4 Therapies). Management: Carefully consider the need for corticosteroids, at doses of a prednisone-equivalent of 10 mg or more per day, during the initiation of immune checkpoint inhibitor therapy. Use of corticosteroids to treat immune related adverse events is still recommended Risk D: Consider therapy modification

Indium 111 Capromab Pendetide: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Indium 111 Capromab Pendetide. Risk X: Avoid combination

Inebilizumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Inebilizumab. Risk C: Monitor therapy

Influenza Virus Vaccines: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Influenza Virus Vaccines. Management: Administer influenza vaccines at least 2 weeks prior to initiation of systemic corticosteroids at immunosuppressive doses. Influenza vaccines administered less than 14 days prior to or during such therapy should be repeated 3 months after therapy. Risk D: Consider therapy modification

Isoniazid: Corticosteroids (Systemic) may decrease the serum concentration of Isoniazid. Risk C: Monitor therapy

Lapatinib: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Lapatinib. Management: If therapy overlap cannot be avoided, consider titrating lapatinib gradually from 1,250 mg/day up to 4,500 mg/day (HER2 positive metastatic breast cancer) or 1,500 mg/day up to 5,500 mg/day (hormone receptor/HER2 positive breast cancer) as tolerated. Risk X: Avoid combination

Leflunomide: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Leflunomide. Management: Increase the frequency of chronic monitoring of platelet, white blood cell count, and hemoglobin or hematocrit to monthly, instead of every 6 to 8 weeks, if leflunomide is coadministered with immunosuppressive agents, such as systemic corticosteroids. Risk D: Consider therapy modification

Lenalidomide: DexAMETHasone (Systemic) may enhance the thrombogenic effect of Lenalidomide. Management: Consider using venous thromboembolism prophylaxis (eg, low-molecular weight heparin or warfarin [INR 2.0-3.0]) in patients with multiple myeloma who are receiving lenalidomide and dexamethasone. Risk D: Consider therapy modification

Licorice: May increase the serum concentration of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Loop Diuretics: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hypokalemic effect of Loop Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Lopinavir: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Lopinavir. Management: Consider alternative corticosteroids for coadministration with lopinavir/ritonavir due to the potential for dexamethasone to decrease lopinavir/ritonavir efficacy and result in the development of resistance. Risk D: Consider therapy modification

Lutetium Lu 177 Dotatate: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Lutetium Lu 177 Dotatate. Management: Avoid repeated use of high-doses of corticosteroids during treatment with lutetium Lu 177 dotatate. Use of corticosteroids is still permitted for the treatment of neuroendocrine hormonal crisis. The effects of lower corticosteroid doses is unknown. Risk D: Consider therapy modification

Macimorelin: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of Macimorelin. Risk X: Avoid combination

Methotrimeprazine: Products Containing Ethanol may enhance the adverse/toxic effect of Methotrimeprazine. Specifically, a disulfiram-like reaction may occur and CNS depressant effects may be increased. Management: Avoid products containing alcohol in patients treated with methotrimeprazine. Risk X: Avoid combination

MetyraPONE: Corticosteroids (Systemic) may diminish the diagnostic effect of MetyraPONE. Management: Consider alternatives to the use of the metyrapone test in patients taking systemic corticosteroids. Risk D: Consider therapy modification

Mifamurtide: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Mifamurtide. Risk X: Avoid combination

MiFEPRIStone: May diminish the therapeutic effect of Corticosteroids (Systemic). MiFEPRIStone may increase the serum concentration of Corticosteroids (Systemic). Management: Avoid mifepristone in patients who require long-term corticosteroid treatment of serious illnesses or conditions (eg, for immunosuppression following transplantation). Corticosteroid effects may be reduced by mifepristone treatment. Risk X: Avoid combination

Mumps- Rubella- or Varicella-Containing Live Vaccines: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Mumps- Rubella- or Varicella-Containing Live Vaccines. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Mumps- Rubella- or Varicella-Containing Live Vaccines. Risk X: Avoid combination

Nadofaragene Firadenovec: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nadofaragene Firadenovec. Specifically, the risk of disseminated adenovirus infection may be increased. Risk X: Avoid combination

Natalizumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Natalizumab. Risk X: Avoid combination

Netupitant: May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Management: Decrease dexamethasone doses to 12 mg on day 1, and if needed based on the emetic potential of the regimen, 8 mg daily on days 2 to 4 of chemotherapy when administered with netupitant. Risk D: Consider therapy modification

Neuromuscular-Blocking Agents (Nondepolarizing): May enhance the adverse neuromuscular effect of Corticosteroids (Systemic). Increased muscle weakness, possibly progressing to polyneuropathies and myopathies, may occur. Management: If concomitant therapy is required, use the lowest dose for the shortest duration to limit the risk of myopathy or neuropathy. Monitor for new onset or worsening muscle weakness, reduction or loss of deep tendon reflexes, and peripheral sensory decriments Risk D: Consider therapy modification

Nicorandil: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nicorandil. Gastrointestinal perforation has been reported in association with this combination. Risk C: Monitor therapy

NiMODipine: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of NiMODipine. Risk C: Monitor therapy

Nirmatrelvir and Ritonavir: May increase the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (COX-2 Selective): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (COX-2 Selective). Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Nonselective): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Nonselective). Risk C: Monitor therapy

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Topical): May enhance the adverse/toxic effect of Corticosteroids (Systemic). Specifically, the risk of gastrointestinal bleeding, ulceration, and perforation may be increased. Risk C: Monitor therapy

Ocrelizumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ocrelizumab. Risk C: Monitor therapy

Ofatumumab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ofatumumab. Risk C: Monitor therapy

Ornidazole: May enhance the adverse/toxic effect of Products Containing Ethanol. Specifically, a disulfiram-like reaction may occur. Risk X: Avoid combination

Ozanimod: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ozanimod. Risk C: Monitor therapy

Phenytoin: May decrease the serum concentration of DexAMETHasone (Systemic). DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Phenytoin. DexAMETHasone (Systemic) may increase the serum concentration of Phenytoin. Management: Consider dexamethasone dose increases when combined with phenytoin and monitor closely for reduced steroid efficacy. Monitor phenytoin levels closely when combined with dexamethasone, both increased and decreased phenytoin levels have been reported. Risk D: Consider therapy modification

Pidotimod: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Pidotimod. Risk C: Monitor therapy

Pimecrolimus: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Risk X: Avoid combination

Pneumococcal Vaccines: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Pneumococcal Vaccines. Risk C: Monitor therapy

Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral). Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral). Risk X: Avoid combination

Polymethylmethacrylate: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Polymethylmethacrylate. Specifically, the risk for hypersensitivity or implant clearance may be increased. Management: Use caution when considering use of bovine collagen-containing implants such as the polymethylmethacrylate-based Bellafill brand implant in patients who are receiving immunosuppressants. Consider use of additional skin tests prior to administration. Risk D: Consider therapy modification

Quinolones: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Quinolones. Specifically, the risk of tendonitis and tendon rupture may be increased. Risk C: Monitor therapy

Rabies Vaccine: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Rabies Vaccine. Management: Complete rabies vaccination at least 2 weeks before initiation of immunosuppressant therapy if possible. If combined, check for rabies antibody titers, and if vaccination is for post exposure prophylaxis, administer a 5th dose of the vaccine. Risk D: Consider therapy modification

Rilpivirine: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Rilpivirine. Risk X: Avoid combination

Ritlecitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ritlecitinib. Risk X: Avoid combination

Ritodrine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Ritodrine. Risk C: Monitor therapy

Ruxolitinib (Topical): Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ruxolitinib (Topical). Risk X: Avoid combination

Salicylates: May enhance the adverse/toxic effect of Corticosteroids (Systemic). These specifically include gastrointestinal ulceration and bleeding. Corticosteroids (Systemic) may decrease the serum concentration of Salicylates. Withdrawal of corticosteroids may result in salicylate toxicity. Risk C: Monitor therapy

Saquinavir: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Saquinavir. Management: Consider alternatives to this combination if possible, due to the potential for decreased saquinavir/ritonavir therapeutic effect and the potential development of resistance. Risk D: Consider therapy modification

Sargramostim: Corticosteroids (Systemic) may enhance the therapeutic effect of Sargramostim. Specifically, corticosteroids may enhance the myeloproliferative effects of sargramostim. Risk C: Monitor therapy

Secnidazole: Products Containing Ethanol may enhance the adverse/toxic effect of Secnidazole. Risk X: Avoid combination

Selpercatinib: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Selpercatinib. Risk C: Monitor therapy

Simeprevir: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Simeprevir. Risk X: Avoid combination

Sipuleucel-T: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Sipuleucel-T. Management: Consider reducing the dose or discontinuing immunosuppressants, such as systemic corticosteroids, prior to initiating sipuleucel-T therapy. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone given for 2 or more weeks are immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Sirolimus (Conventional): CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Sirolimus (Conventional). Risk C: Monitor therapy

Sirolimus (Protein Bound): CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Sirolimus (Protein Bound). Risk C: Monitor therapy

Sodium Benzoate: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Sodium Benzoate. Risk C: Monitor therapy

Sphingosine 1-Phosphate (S1P) Receptor Modulator: May enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Succinylcholine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the neuromuscular-blocking effect of Succinylcholine. Risk C: Monitor therapy

Tacrolimus (Systemic): Corticosteroids (Systemic) may decrease the serum concentration of Tacrolimus (Systemic). Conversely, when discontinuing corticosteroid therapy, tacrolimus concentrations may increase. Risk C: Monitor therapy

Tacrolimus (Systemic): CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Tacrolimus (Systemic). Risk C: Monitor therapy

Tacrolimus (Topical): Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Tacrolimus (Topical). Risk X: Avoid combination

Talimogene Laherparepvec: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Talimogene Laherparepvec. Specifically, the risk of infection from the live, attenuated herpes simplex virus contained in talimogene laherparepvec may be increased. Risk X: Avoid combination

Temsirolimus: DexAMETHasone (Systemic) may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Temsirolimus. Risk C: Monitor therapy

Tertomotide: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Tertomotide. Risk X: Avoid combination

Thalidomide: DexAMETHasone (Systemic) may enhance the dermatologic adverse effect of Thalidomide. DexAMETHasone (Systemic) may enhance the thrombogenic effect of Thalidomide. Management: Consider using venous thromboembolism prophylaxis (eg, low-molecular-weight heparin or warfarin [INR 2.0 to 3.0]) in patients with multiple myeloma receiving both thalidomide and dexamethasone. Monitor for increased dermatologic adverse effects (eg, rash) Risk D: Consider therapy modification

Thiazide and Thiazide-Like Diuretics: Corticosteroids (Systemic) may enhance the hypokalemic effect of Thiazide and Thiazide-Like Diuretics. Risk C: Monitor therapy

Tofacitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Tofacitinib. Management: Coadministration of tofacitinib with potent immunosuppressants is not recommended. Doses equivalent to more than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks are considered immunosuppressive. Risk D: Consider therapy modification

Typhoid Vaccine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Typhoid Vaccine. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Typhoid Vaccine. Risk X: Avoid combination

Ublituximab: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Ublituximab. Risk C: Monitor therapy

Ubrogepant: CYP3A4 Inducers (Weak) may decrease the serum concentration of Ubrogepant. Management: Use an initial ubrogepant dose of 100 mg and second dose (if needed) of 100 mg when used with a weak CYP3A4 inducer. Risk D: Consider therapy modification

Upadacitinib: Corticosteroids (Systemic) may enhance the immunosuppressive effect of Upadacitinib. Management: Coadministration of upadacitinib with systemic corticosteroids at doses equivalent to greater than 2 mg/kg or 20 mg/day of prednisone (for persons over 10 kg) administered for 2 or more weeks is not recommended. Risk D: Consider therapy modification

Urea Cycle Disorder Agents: Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Urea Cycle Disorder Agents. More specifically, Corticosteroids (Systemic) may increase protein catabolism and plasma ammonia concentrations, thereby increasing the doses of Urea Cycle Disorder Agents needed to maintain these concentrations in the target range. Risk C: Monitor therapy

Vaccines (Inactivated/Non-Replicating): Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Vaccines (Inactivated/Non-Replicating). Management: Administer vaccines at least 2 weeks prior to immunosuppressive corticosteroids if possible. If patients are vaccinated less than 14 days prior to or during such therapy, repeat vaccination at least 3 months after therapy if immunocompetence restored. Risk D: Consider therapy modification

Vaccines (Live): Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Vaccines (Live). Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Vaccines (Live). Management: Avoid live vaccines during and for 1 month after therapy with immunosuppressive doses of corticosteroids (equivalent to prednisone > 2 mg/kg or 20 mg/day in persons over 10 kg for at least 2 weeks). Give live vaccines 4 weeks prior to therapy if possible. Risk D: Consider therapy modification

Vitamin K Antagonists (eg, warfarin): Corticosteroids (Systemic) may enhance the anticoagulant effect of Vitamin K Antagonists. Risk C: Monitor therapy

Voriconazole: DexAMETHasone (Systemic) may decrease the serum concentration of Voriconazole. Risk C: Monitor therapy

Yellow Fever Vaccine: Corticosteroids (Systemic) may enhance the adverse/toxic effect of Yellow Fever Vaccine. Specifically, the risk of vaccine-associated infection may be increased. Corticosteroids (Systemic) may diminish the therapeutic effect of Yellow Fever Vaccine. Risk X: Avoid combination

Reproductive Considerations

The manufacturer's labeling for use of dexamethasone as part of combination therapy for multiple myeloma recommends pregnancy testing prior to use in patients who may become pregnant. Patients who may become pregnant should use effective contraception during therapy and for at least 1 month after the last dexamethasone dose. Consult individual monographs for additional information related to pregnancy testing and contraception when combination therapy is used for multiple myeloma.

Dexamethasone may alter the motility of and number of spermatozoa.

Pregnancy Considerations

Dexamethasone crosses the placenta (Brownfoot 2013); and is partially metabolized by placental enzymes to an inactive metabolite (Murphy 2007).

Some studies have shown an association between first trimester systemic corticosteroid use and oral clefts or decreased birth weight; however, information is conflicting and may be influenced by maternal dose/indication for use (Lunghi 2010; Park-Wyllie 2000; Pradat 2003). Hypoadrenalism may occur in newborns following maternal use of corticosteroids during pregnancy; monitor.

Dexamethasone is classified as a fluorinated corticosteroid. When systemic corticosteroids are needed in pregnancy for rheumatic disorders, nonfluorinated corticosteroids (eg, prednisone) are preferred. Chronic high doses should be avoided for the treatment of maternal disease (ACR [Sammaritano 2020]).

Use of the overnight dexamethasone 1 mg suppression test for Cushing syndrome is not recommended during pregnancy due to the increased risk of false positives. In addition, dexamethasone is generally avoided for the treatment of pregnant patients with adrenal insufficiency (ES [Nieman 2008]; ESE [Luger 2021]).

Antenatal corticosteroid administration promotes fetal lung maturity and is associated with the reduction of intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, neonatal mortality, and respiratory distress syndrome. A single course of dexamethasone is recommended for patients between 24 0/7 and 33 6/7 weeks' gestation who are at risk of delivering within 7 days. This recommendation includes those with ruptured membranes or multiple gestations. A single course of dexamethasone may be considered for patients beginning at 22 0/7 weeks' gestation who are at risk of delivering within 7 days, in consultation with the family regarding resuscitation. In addition, a single course of dexamethasone may be given to patients between 34 0/7 weeks and 36 6/7 weeks who are at risk of preterm delivery within 7 days and who have not previously received corticosteroids if induction or delivery will proceed ≥24 hours and ≤7 days; delivery should not be delayed for administration of antenatal corticosteroids. Use of concomitant tocolytics is not currently recommended and administration of late preterm corticosteroids has not been evaluated in patients with intrauterine infection, multiple gestations, pregestational diabetes, or patients who delivered previously by cesarean section at term. Multiple repeat courses are not recommended. However, in patients with pregnancies less than 34 weeks' gestation at risk for delivery within 7 days and who had a course of antenatal corticosteroids >14 days prior, a single repeat course may be considered; use of a repeat course in patients with preterm prelabor rupture of membranes is controversial (ACOG 2016; ACOG 2017; ACOG 2020; ACOG 2022a).

Dexamethasone is used off label in the management of COVID-19. In general, the treatment of COVID-19 during pregnancy is the same as in nonpregnant patients. However, because data for most therapeutic agents in pregnant patients are limited, treatment options should be evaluated as part of a shared decision-making process. Dexamethasone is recommended for hospitalized pregnant patients with COVID-19 if indicated (NIH 2023). In patients who do not require dexamethasone for fetal lung maturity, or in those who have already completed a course of dexamethasone to enhance fetal lung development, treatment recommendations are available using alternative corticosteroids which have more limited placental transfer and may provide less fetal risk. Suggested treatment algorithms are available for pregnant patients with severe or critical COVID-19 requiring corticosteroids (Saad 2020; Teelucksingh 2022). The risk of severe illness from COVID-19 infection is increased in symptomatic pregnant patients compared to nonpregnant patients (ACOG 2023). Information related to the treatment of COVID-19 during pregnancy continues to emerge; refer to current guidelines for the treatment of pregnant patients.

Some products contain alcohol, benzyl alcohol or sodium sulfite; use of preservative-free or alternative formulations in pregnancy is recommended.

Breastfeeding Considerations

Corticosteroids are present in breast milk; information specific to dexamethasone has not been located.

The manufacturer notes that when used systemically, maternal use of corticosteroids have the potential to cause adverse events in a breastfeeding infant (eg, growth suppression, interfere with endogenous corticosteroid production).

Single doses of dexamethasone are considered compatible with breastfeeding; information related to prolonged use is not available (WHO 2002). Breastfeeding can continue if dexamethasone is needed for the management of COVID-19 (NIH 2023). However, lactating patients with COVID-19 infection can transmit the virus through respiratory droplets and all precautions should be taken to avoid spreading the virus to the infant (eg, hand hygiene, mask wearing); alternatively, breast milk can be expressed and fed to the infant by someone without confirmed or suspected COVID-19 (ACOG 2023; NIH 2023). Dexamethasone is classified as a fluorinated corticosteroid. When systemic corticosteroids are needed in a lactating patient for rheumatic disorders, low doses of nonfluorinated corticosteroids (eg, prednisone) are preferred (ACR [Sammaritano 2020]).

Due to the potential for serious adverse reactions in the breastfeeding infant, some manufacturers recommend a decision be made to discontinue breastfeeding or to discontinue the drug, considering the importance of treatment to the mother. If there is concern about exposure to the infant, some guidelines recommend waiting 4 hours after the maternal dose of an oral systemic corticosteroid before breastfeeding in order to decrease potential exposure to the breastfed infant (based on a study using prednisolone) (Leachman 2006; Makol 2011; Ost 1985).

The manufacturer's labeling for use of dexamethasone as part of combination therapy for multiple myeloma recommends breastfeeding be discontinued during therapy and for 2 weeks after the last dexamethasone dose.

Dietary Considerations

May be taken with meals to decrease GI upset. May need diet with increased potassium, pyridoxine, vitamin C, vitamin D, folate, calcium, and phosphorus.

Monitoring Parameters

Hb, occult blood loss, BP, serum potassium, blood glucose, creatine kinase (if symptoms of myopathy occur), bone mineral density; intraocular pressure with systemic use >6 weeks; consider routine eye exams with chronic use; weight and height in children; hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression.

Oncology patients: Evaluate pregnancy status (in females of reproductive potential when receiving for multiple myeloma treatment). The American Society of Clinical Oncology hepatitis B virus (HBV) screening and management provisional clinical opinion (ASCO [Hwang 2020]) recommends HBV screening with hepatitis B surface antigen, hepatitis B core antibody, total Ig or IgG, and antibody to hepatitis B surface antigen prior to beginning (or at the beginning of) systemic anticancer therapy; do not delay treatment for screening/results. Detection of chronic or past HBV infection requires a risk assessment to determine antiviral prophylaxis requirements, monitoring, and follow-up.

Mechanism of Action

Dexamethasone is a long-acting corticosteroid with minimal sodium-retaining potential. It decreases inflammation by suppression of neutrophil migration, decreased production of inflammatory mediators, and reversal of increased capillary permeability; suppresses normal immune response. Dexamethasone induces apoptosis in multiple myeloma cells. Dexamethasone's mechanism of antiemetic activity is unknown.

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Onset of action: IV: Rapid.

Immune thrombocytopenia: Oral: Initial response: 2 to 14 days; Peak response: 4 to 28 days (Neunert 2011).

Duration: IV: Short.

Absorption: Oral: 61% to 86% (Czock 2005).

Metabolism: Hepatic.

Half-life elimination:

Extremely low birth-weight infants with BPD: 9.26 ± 3.34 hours (range: 5.85 to 16.1 hours) (Charles 1993).

Children 4 months to 16 years: 4.34 ± 4.14 hours (range: 2.33 to 9.54 hours) (Richter 1983).

Adults: Oral: 4 ± 0.9 hours (Czock 2005); IV: ~1 to 5 hours (Hochhaus 2001; Miyabo 1981; Rohdewald 1987; Tóth 1999).

Time to peak, serum: Oral: 1 to 2 hours (Czock 2005); IM: ~30 to 120 minutes (Egerman 1997; Hochhaus 2001); IV: 5 to 10 minutes (free dexamethasone) (Miyabo 1981; Rohdewald 1987).

Excretion: Urine (~10%) (Duggan 1975; Miyabo 1981).

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Arcodexan | Decadron | Dexa Scheroson | Dexamed | Dexamethasone | Dexona | Mephamesone | Minims dexamethasone | Ozurdex;
 • (AR) Argentina: Decadron | Dexalaf | Dexalergin | Dexameral | Dexametasona | Dexametasona dunca | Dexametasona fabra | Dexametasona larjan | Dexametasona richet | Dexamfor | Dexatotal | Duo decadron | Egosona | Fada dexametasona | Lormine | Nexadron | Ozurdex | Rupedex;
 • (AT) Austria: Dexamethason | Dexamethason hcs | Fortecortin | Infectodexakrupp | Monodex | Oradexon | Ozurdex;
 • (AU) Australia: Dexamethasone | Dexamethasone s/ph | Dexmethsone | Ozurdex;
 • (BD) Bangladesh: D-Cort | Decason | Dexa | Dexam | Dexamet | Dexamethason | Dexamin | Dexan | Dexcor | Dexon | Dexonex | Dextason | Dextor | Gludex | Meradexon | Metadaxan | Odeson | Oradexon | Ordex | Redexon | Rednisone | Sonexa | Steron;
 • (BE) Belgium: Aacidexam | Decadron | Dexamethasone organon | Dexamethasone viatris | Monofree dexamethason | Oradexon | Ozurdex;
 • (BG) Bulgaria: Decadron | Dexafree | Dexamethason Krka | Ozurdex;
 • (BR) Brazil: Acetazona | Bexeton | Cortitop | Decadron | Decadronal | Decazol | Deflaren | Dexaden | Dexaflan | Dexaglos | Dexametasona | Dexametazona | Dexametonal | Dexamex | Dexan | Dexanil | Dexason | Dexazen | Dexazona | Dexmene | Duo decadron | Koidexa | Metadex | Neodex | Ozurdex;
 • (CH) Switzerland: Decadron | Dexacortin | Dexamethason Galepharm | Fortecortin | Mephameson | Millicorten | Ozurdex;
 • (CI) Côte d'Ivoire: Lodsterod;
 • (CL) Chile: Cortyk | Oradexon | Ozurdex;
 • (CN) China: Dexamethasone | Yi ke tie;
 • (CO) Colombia: Alfalyl | Balancort | Decadron | Decadronal | Deltafluorene | Dexalyl | Dexametasona | Duo decadron | Myecort | Neofordex | Oradexon | Ozurdex | Tavesona;
 • (CZ) Czech Republic: Dexamethazon | Fortecortin | Ozurdex;
 • (DE) Germany: Auxiloson | Cortidexason | Dexa | Dexa Clinit | Dexa loscon mono | Dexa sine | Dexa sine se | Dexaflam | Dexafluid sine | Dexaliquid geriasan | Dexamethason Acis | Dexamethason galen | Dexamethason jenapharm | Dexamethason MP | Dexamethason tad | Dexamonozon | Fortecortin | Infectodexakrupp | Lipotalon | Monodex | Ozurdex | Solutio Cordes Dexa N;
 • (DO) Dominican Republic: Alin | Arcodexan | Betapron | Dardex | Decadron | Dexagesic | Dexalocal | Dexametasona | Dexametasona inmenol | Dexametin | Dexona;
 • (EC) Ecuador: Decadron | Dexametasona | Dexametazona | Duo decadron;
 • (EE) Estonia: Dexamed | Dexametason | Dexamethason | Dexamethason galen | Dexamethason Krka | Dexamethasonum | Nodexon | Ozurdex;
 • (EG) Egypt: Decadron | Deltasone | Dexamethasone | Dexazone | Fortecortin | Methabiogen | Oradexon | Orazone | Ozurdex;
 • (ES) Spain: Dexafree | Dexametasona abdrug | Dexametasona krka | Fortecortin | Ozurdex;
 • (ET) Ethiopia: Prednisolon f | Xsone;
 • (FI) Finland: Decadron | Dexametason | Dexametason Abcur | Dexamethason star | Kaarmepakkaus | Monopex | Neofordex | Ozurdex;
 • (FR) France: Decadron | Dectancyl | Dexamethasone PCH | Dexliq | Neodex | Neofordex | Ozurdex;
 • (GB) United Kingdom: Decadron | Dexacortisyl | Dexafree | Dexamethasone | Dexsol | Dropodex | Martapan | Neofordex | Oradexon | Ozurdex;
 • (GR) Greece: Amelinor | Axium | Decadron | Decadron/Visufarma | Deksametazon Krka | Dexa dose | Dexafree | Dexaleau | Dexamethasone/Rosemont | Dexamezone | Neofordex | Oradexon | Ozurdex | Perazone | Suomi | Suomicon | Thilodexine;
 • (HK) Hong Kong: Apo dexamethasone | Cp dexa | Daxilone | Decadron | Dexamed | Dexasone | Dexatab | Dexmetha | Dexmethasone | Dexmethsone | Dexone | Euromethasone | Kovin tong | Ozurdex | Scandexon | Zotex;
 • (HR) Croatia: Deksametazon Krka | Dexamethason Krka;
 • (HU) Hungary: Dexamethasone Krka | Oradexon | Ozurdex;
 • (ID) Indonesia: Adrekon | Carbidu | Cellacort | Cetadexon | Corsona | Cortidex | Danasone | Decilone | Dellamethasone | Deltafluorene | Dexa-m | Dexacort | Dexamethasone | Dexanel | Dexicorta | Dexon | Diometa | Ermethasone | Etason | Faridexon | Fexadron | Fortecortin | Grathazon | Hopamethasone | Ifidex | Indexon | Kalmethasone | Lanadexon | Licodexon | Mecoxon | Mediamethasone | Megadex | Molacort | Nufadex m | Omedexon | Oradexon | Pidexon | Prodexon | Pycameth | Pyradexon | Scandexon | Syndexa | Zecaxon;
 • (IE) Ireland: Decadron | Dexafree | Dexsol | Dropodex | Ozurdex;
 • (IL) Israel: Dexacort | Dexamethazone;
 • (IN) India: Adesone | Auradex | Biodexone | Cortidex | Deca forte | Decdak st | Decdan | Deexa | Deksa | Demson | Dexacip | Dexacron | Dexagee | Dexamag | Dexamethasone | Dexamine | Dexane | Dexasone | Dexinga | Dexona | Dicorsone | Idizone | Mycidex | Randexa | Stedex | Wymesone | Zuvidexa | Zydexa;
 • (IQ) Iraq: Awzaron | Dixsoon | Furadex | Ipisone | Kindixone;
 • (IT) Italy: Decadron | Desadoc | Eta cortilen | Oftacortal | Soldesam | Tamesad | Usoldec | Visucortex;
 • (JO) Jordan: Decadron | Dexamed;
 • (JP) Japan: Carulon | Corson | Daidoron | Decadron | Dectan chugai | Deron s | Dethamedin | Dexa | Dexa ferosone | Dexa Scheroson | Dexamethasone asahi kasei | Dexamethasone fuso | Dexamethasone isei | Dexamethasone kowa | Dexamethasone merck hoei | Dexamethasone mitsubishi | Dexamethasone nipro | Dexamethasone organon | Dexamethasone s.s. seiyaku | Dexamethasone sawai | Dexamethasone showa | Dexamethasone taisho | Dexamethasone taiyo | Dexamethasone tobishi | Dexamethasone towa | Dexasone | Donray | Elixirmethasone | Lenadex | Limethason | Limethason gc | Loverine | Metasolon | Mitasone | Orgadrone | Santeson | Sawasone | Solcort;
 • (KE) Kenya: Dexafil | Dexasone | Omnidex;
 • (KR) Korea, Republic of: Deltafluorene | Dexa | Dexa Scheroson | Dexacotisil | Dexamethasone bkw | Dexan | Dexasolone | Dexasone | Dextason | Limethason | Megadexa | Oradexon | Ozurdex | Samnam dexamethasone | Sindexa | Sinil dexamethasone | Yuhan dexamethasone;
 • (KW) Kuwait: Decadron | Dexafree | Dexsol | Ozurdex;
 • (LB) Lebanon: Decadron | Dexafree | Dexamed | Oradexon | Ozurdex;
 • (LT) Lithuania: Dexa Edo | Dexa sine se | Dexafree | Dexamed | Dexamethason | Dexamethason Krka | Dexason | Dexona | Monodex | Nodexon | Ozurdex;
 • (LU) Luxembourg: Aacidexam | Fortecortin | Monofree Dexamethason | Oradexon;
 • (LV) Latvia: Dectancyl | Dexamethason | Dexason | Maxidex | Nodexon | Orlixon | Ozurdex;
 • (MA) Morocco: Decadron | Dexafree | Oradexon | Ozurdex;
 • (MX) Mexico: Adrecort | Alin | Alin depot | Alleffective | Benimex | Decadron | Decadronal | Decorex | Dexagrin | Dexametasona | Dibasona | Etacortilen | Metax | Migradexan | Neptonax | Oradexon | Ozurdex | Wiserdex;
 • (MY) Malaysia: Cortidax | Decadron | Decan | Detasone | Dexa | Dexalone | Dexamethasone | Dexasone | Dexin | Dextrasone | Erladexone | Mexasone | Minims dexamethasone | Ozurdex | Roximeth | Vextasone;
 • (NG) Nigeria: Alapharm dexamethasone | Bhudex | Bleor dexamethasone | Climax dexamethasone | Delisa | Dexacee | Dexacure | Global young dexamethasone | Greenlife dexamethasone | Hydexa | Jamdexa | Kris dexamethasone | Lifeline dexamethasone | Liricon dexamethasone | Macdexa | Marley dexamethasone | Medexone | Nci odia | Nkoyo dexamethasone | P one dexamethasone | Rebok dexamethasone | Rich dexa | Ricnos dexamethasone | Sivodexa | Surelife dexamethasone | Talidexa | Timec dexamethasone | Updexa | Xasten | Yellow dexamethasone;
 • (NL) Netherlands: Decadron | Dexamethason | Dexamethason Apotex | Dexamethason CF | Dexamethason PCH | Monofree dexamethason | Oradexon | Ozurdex;
 • (NO) Norway: Decadron | Dexa sine | Dexacortin | Dexagalen | Dexamethason | Dexamethason Abcur | Dexamethason jenapharm | Dexamethasone Krka | Dexaton | Fortecortin | Monopex | Neofordex | Ozurdex;
 • (NZ) New Zealand: Decadron | Dexmethsone | Ozurdex;
 • (PE) Peru: Branxona | Decadron | Decorten | Desazona | Dexa find | Dexacler | Dexacort | Dexafar | Dexaflam elixir | Dexalab | Dexaler | Dexaluxor | Dexam | Dexamark | Dexamedix | Dexametan | Dexametasona | Dexamizan | Dexaplus | Dexasona | Dexators | Dexavet | Dexpharm | Dxa four | Lipdex | Medasonil | Medicort | Oradexon | Quillacort | Sedexxa | Terbometasona | Tetracort;
 • (PH) Philippines: Decadron | Decilone | Dexacort | Dexamethason | Dexamethasone Gamot | Dexat | Dexone | Drenex | Impodex | Inflam | Oradexon | Ozurdex | Sterasone | Sydencort | Vexamet;
 • (PK) Pakistan: Aldron | Decadron | Decasone | Dexadrin | Dexadron | Dexamethasone | Dexason | Dexawal | Duo decadron | Fortecortin | Irzamethasone | Kanadex | Maxidex | Oradexon | Shirodex;
 • (PL) Poland: Demezon | Dexafree | Dexamecortin | Dexamethason | Dexamethasone Krka | Dexason | Ozurdex | Pabi-dexamethason;
 • (PR) Puerto Rico: Active injection kit d | Ak-Dex | Decadron | Dexabliss | Dexamethasone | Dexamethasone Intensol | Dexpak jr | Dmt suik | Dxevo | Hemady | Locort | Mas care pak | Readysharp dexamethasone | Taperdex | Topidex | Zcort | Zema-Pak | Zodex | Zonacort;
 • (PT) Portugal: Decadron | Dexafree | Dexametasona kabi | Dexametasona krka | Dexamethasone | Fortecortin | Ozurdex;
 • (PY) Paraguay: Ciprocort a nf | Decadron | Dexametasona celsius | Dexametasona dallas | Dexametasona heisecke | Metadin d nf | Monocort | Zicacort;
 • (QA) Qatar: Decadron | Deksamet | Dexamed Phosphate | Dexazone;
 • (RO) Romania: Dexamed | Dexametazona krka | Dexamethason | Ozurdex | Perazone;
 • (RU) Russian Federation: Dexamed | Dexamethason | Dexason | Dexona | Megadexan | Ozurdex;
 • (SA) Saudi Arabia: Apo dexamethasone | Decadron | Millicorten | Oradexon | Pms-dexamethasone;
 • (SE) Sweden: Baxil | Decadron | Dexacortal | Dexafree | Dexametason 2care4 | Dexametason Abcur | Dexametason ebb | Dexametason rosemont | Dexamethasone abacus medicine | Dexamethasone Krka | Dexamethasone paranova | Neofordex | Ozurdex;
 • (SG) Singapore: Decan | Dexalone | Dexamed | Dexasone | Dexmetha | Dextrasone | Erladexone | Mexasone | Minims dexamethasone | Ozurdex | SP Cordexa;
 • (SI) Slovenia: Dexamethason | Dexamethason galen | Dexamethason jenapharm | Dexamono | Fortecortin | Ozurdex;
 • (SK) Slovakia: Dexametazon krka | Dexamethazon | Ozurdex;
 • (SL) Sierra Leone: Dxone;
 • (TH) Thailand: B Dexzol | B.Dexzol W | Decadron | Dexa | Dexa k | Dexa PS | Dexa-o | Dexa-p | Dexa-Win | Dexa-y | Dexamethasone | Dexamethasone T Man | Dexamo | Dexano | Dexapro | Dexasin | Dexasone | Dexatab | Dexazone | Dexone | Dexstar | Dexthasol | Dexton | Duo decadron | Limethason | Lodexa | Medexasone | Methasone | Oradexon | Ozurdex | Shor's Dexasone | Uto dexamethasone | Xasone;
 • (TN) Tunisia: Dectancyl | Dexamedis Fort | Oradexon | Ozurdex | Pms-dexamethasone;
 • (TR) Turkey: Dekort | Deksalon | Dexa sine | Kordexa | Onadron | Ozurdex;
 • (TW) Taiwan: Ancom | Bucokon | Canalon | Deca | Decadlin | Decadolone | Decadron | Decalin | Decalon | Decan | Decans | Decaron | Decarone | Decason | Decon | Decone | Decoron | Dekesu | Demeson | Deson | Dexacortin | Dexadon | Dexadrol | Dexamethasone | Dexan | Dexaron | Dexasolen | Dexasolon | Dexason | Dexasone | Dexazone | Dexmesone | Dexon | Dexsone | Dicosheun | Dison | Dorison | Kovintong | Limeson | Medesone | Methasone | Mexasone | Neosolon | Oradexon | Ozurdex | Rocolone | Shuayan | Sundron | Teanlang | Tekuron | Ucalon | Unisone;
 • (UA) Ukraine: Dexafree | Dexamethason | Dexason | Dexona;
 • (UG) Uganda: Agomethasone | Axasone | Dexona | Perazone | Xsone;
 • (UY) Uruguay: Corodex | Dexametasona | Dexametasona Efa | Dinedrox;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Decadron | Decalona | Decobel | Decorex | Dekort | Dexafar | Dexametasona | Dexason;
 • (VN) Viet Nam: Dextazyne | Tiphadeltacil;
 • (ZA) South Africa: Decadron | Minims Dexamethasone sodium phosphate | Neofordex | Oradexon | Ozurdex | Perazone;
 • (ZM) Zambia: Demson;
 • (ZW) Zimbabwe: Dexone
 1. Abouir K, Gosselin P, Guerrier S, et al. Dexamethasone exposure in normal-weight and obese hospitalized COVID-19 patients: an observational exploratory trial. Clin Transl Sci. 2022;15(7):1796-1804. doi:10.1111/cts.13297 [PubMed 35706350]
 2. Ahlfors CE. Benzyl alcohol, kernicterus, and unbound bilirubin. J Pediatr. 2001;139(2):317-319. [PubMed 11487763]
 3. Akahoshi S, Hasegawa Y. Steroid-induced iatrogenic adrenal insufficiency in children: a literature review. Endocrines. 2020;1(2):125-137. doi:10.3390/endocrines1020012
 4. Allan SG, Leonard RCF. Dexamethasone antiemesis and side-effects. Lancet. 1986;1(8488):1035. [PubMed 2871314]
 5. Allolio B. Extensive expertise in endocrinology. Adrenal crisis. Eur J Endocrinol. 2015;172(3):R115-R124. doi:10.1530/EJE-14-0824 [PubMed 25288693]
 6. American Academy of Pediatrics (AAP). In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SA, eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018.
 7. American Academy of Pediatrics (AAP). Statement of endorsement-congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency. Pediatrics. 2010; 126(5):151. Accessed October 27, 2014. http://pediatrics.aappublications.org/content/126/5/1051.extract.
 8. American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases. Dexamethasone Therapy for Bacterial Meningitis in Infants and Children. Pediatrics. 1990;86(1):130-133. [PubMed 2193301]
 9. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 713: Antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation. Obstet Gynecol. 2017;130(2):e102-e109. doi:10.1097/AOG.0000000000002237 [PubMed 28742678]
 10. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee on Practice Bulletins–Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 171: Management of preterm labor. Obstet Gynecol. 2016;128(4):e155-e164. doi:10.1097/AOG.0000000000001711 [PubMed 27661654]
 11. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee on Practice Bulletins–Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 217: Prelabor rupture of membranes. Obstet Gynecol. 2020;135(3):e80‐e97. doi:10.1097/AOG.0000000000003700 [PubMed 32080050]
 12. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). COVID-19 FAQs for obstetricians-gynecologists, obstetrics. https://www.acog.org/clinical-information/physician-faqs/covid-19-faqs-for-ob-gyns-obstetrics. Accessed April 24, 2023.
 13. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Use of antenatal corticosteroids at 22 weeks of gestation. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2021/09/use-of-antenatal-corticosteroids-at-22-weeks-of-gestation. Updated October 2022a. Accessed March 23, 2023.
 14. American College of Radiology (ACR) Committee on Drugs and Contrast Media. ACR manual on contrast media. https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Clinical-Resources/Contrast_Media.pdf. Published 2021. Accessed January 3, 2022.
 15. Anene O, Meert KL, Uy H, Simpson P, Sarnaik AP. Dexamethasone for the prevention of postextubation airway obstruction: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Crit Care Med. 1996;24(10):1666-1669. [PubMed 8874303]
 16. Annane D, Pastores SM, Rochwerg B, et al. Guidelines for the diagnosis and management of critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI) in critically ill patients (part I): Society of Critical Care Medicine (SCCM) and European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2017. Crit Care Med. 2017;45(12):2078-2088. doi: 10.1097/CCM.0000000000002737. [PubMed 28938253]
 17. Arnold DM. Initial treatment of immune thrombocytopenia (ITP) in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed January 19, 2022.
 18. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS, et al, Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children, 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007:110, 176.
 19. Attal M, Richardson PG, Rajkumar SV, et al. Isatuximab plus pomalidomide and low-dose dexamethasone versus pomalidomide and low-dose dexamethasone in patients with relapsed and refractory multiple myeloma (ICARIA-MM): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 study [published correction appears in Lancet. 2019;394(10214):2072]. Lancet. 2019;394(10214):2096-2107. doi:10.1016/S0140-6736(19)32556-5 [PubMed 31735560]
 20. Bahal N, Nahata MC. The role of corticosteroids in infants and children with bacterial meningitis. DICP. 1991;25(5):542-545. [PubMed 2068839]
 21. Baldwin D, Apel J. Management of hyperglycemia in hospitalized patients with renal insufficiency or steroid-induced diabetes. Curr Diab Rep. 2013;13(1):114-120. doi:10.1007/s11892-012-0339-7 [PubMed 23090580]
 22. Benghiat H, Sanghera P, Stange D, et al. Dexamethasone-related adrenal insufficiency in patients with brain and skull base tumours. Support Care Cancer. 2018;26(12):4031-4038. doi:10.1007/s00520-018-4264-4 [PubMed 29858690]
 23. Bernini JC, Rogers ZR, Sandler ES, et al. Beneficial effect of intravenous dexamethasone in children with mild to moderately severe acute chest syndrome complicating sickle cell disease. Blood. 1998;92:3082-3089. [PubMed 9787142]
 24. Berris KK, Repp AL, Kleerekoper M. Glucocorticoid-induced osteoporosis. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2007;14(6):446-450. doi:10.1097/MED.0b013e3282f15407 [PubMed 17982350]
 25. Bhimraj A, Morgan RL, Shumaker AH, et al. Infectious Diseases Society of America (IDSA) guidelines on the treatment and management of patients with COVID-19. https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/#toc-5. Updated June 29, 2022. Accessed August 10, 2022.
 26. Bjornson CL, Klassen TP, Williamson J, et al. A randomized trial of a single dose of oral dexamethasone for mild croup. N Engl J Med. 2004;351(13):1306-1313. [PubMed 15385657]
 27. Bonaventura A, Montecucco F. Steroid-induced hyperglycemia: An underdiagnosed problem or clinical inertia? A narrative review. Diabetes Res Clin Pract. 2018;139:203-220. doi:10.1016/j.diabres.2018.03.006 [PubMed 29530386]
 28. Bornstein SR. Predisposing factors for adrenal insufficiency. N Engl J Med. 2009;360(22):2328-2339. doi:10.1056/NEJMra0804635 [PubMed 19474430]
 29. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(2):364-389. doi:10.1210/jc.2015-1710. [PubMed 26760044]
 30. Boumpas DT, Chrousos GP, Wilder RL, Cupps TR, Balow JE. Glucocorticoid therapy for immune-mediated diseases: basic and clinical correlates. Ann Intern Med. 1993;119(12):1198-1208. doi:10.7326/0003-4819-119-12-199312150-00007 [PubMed 8239251]
 31. Bowden SA, Henry R. Pediatric Adrenal insufficiency: Diagnosis, management, and new therapies. Int J Pediatr. 2018;2018:1739831. doi:10.1155/2018/1739831 [PubMed 30515225]
 32. Briot K, Roux C. Glucocorticoid-induced osteoporosis. RMD Open. 2015;1(1):e000014. doi:10.1136/rmdopen-2014-000014 [PubMed 26509049]
 33. Brownfoot FC, Gagliardi DI, Bain E, Middleton P, Crowther CA. Different corticosteroids and regimens for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD006764. doi:10.1002/14651858.CD006764.pub3 [PubMed 23990333]
 34. Buckley L, Fuyatt G, Fink HA, et al. 2017 American College of Rheumatology guideline for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Rheumatology. 2017;69(8):1521-1537.
 35. Buckley L, Humphrey MB. Glucocorticoid-induced osteoporosis. N Engl J Med. 2018;379(26):2547-2556. doi:10.1056/NEJMcp1800214 [PubMed 30586507]
 36. Caplan A, Fett N, Rosenbach M, Werth VP, Micheletti RG. Prevention and management of glucocorticoid-induced side effects: A comprehensive review: Gastrointestinal and endocrinologic side effects. J Am Acad Dermatol. 2017;76(1):11-16. doi:10.1016/j.jaad.2016.02.1239 [PubMed 27986133]
 37. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al; Brain Trauma Foundation. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition [published online September 20, 2016]. Neurosurgery. doi:10.1227/NEU.0000000000001432. [PubMed 27654000]
 38. Centeno LM, Moore ME. Preferred intraarticular corticosteroids and associated practice: a survey of members of the American College of Rheumatology. Arthritis Care Res. 1994;7(3):151-155. [PubMed 7727555]
 39. Centers for Disease Control (CDC). Neonatal deaths associated with use of benzyl alcohol—United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1982;31(22):290-291. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001109.htm [PubMed 6810084]
 40. Chang SM, Messersmith H, Ahluwalia M, et al. Anticonvulsant prophylaxis and steroid use in adults with metastatic brain tumors: summary of SNO and ASCO endorsement of the Congress of Neurological Surgeons guidelines. Neuro Oncol. 2019;21(4):424-427. doi:10.1093/neuonc/noz034. [PubMed 30883663]
 41. Chang YP. Evidence for adverse effect of perinatal glucocorticoid use on the developing brain. Korean J Pediatr. 2014;57(3):101-109. doi:10.3345/kjp.2014.57.3.101 [PubMed 24778691]
 42. Chanimov M, Koren-Michowitz M, Cohen ML, Pilipodi S, Bahar M. Tumor lysis syndrome induced by dexamethasone. Anesthesiology. 2006;105(3):633-634. doi:10.1097/00000542-200609000-00042 [PubMed 16932011]
 43. Chari A, Rodriguez-Otero P, McCarthy H, et al. Subcutaneous daratumumab plus standard treatment regimens in patients with multiple myeloma across lines of therapy (PLEIADES): an open-label phase II study. Br J Haematol. 2021;192(5):869-878. doi:10.1111/bjh.16980 [PubMed 33216361]
 44. Chari A, Suvannasankha A, Fay JW, et al. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Blood. 2017;130(8):974-981. doi:10.1182/blood-2017-05-785246. [PubMed 28637662]
 45. Chari A, Vogl DT, Gavriatopoulou M, et al. Oral selinexor-dexamethasone for triple-class refractory multiple myeloma. N Engl J Med. 2019;381(8):727-738. doi:10.1056/NEJMoa1903455 [PubMed 31433920]
 46. Charles B, Schild P, Steer P, Cartwright D, Donovan T. Pharmacokinetics of dexamethasone following single-dose intravenous administration to extremely low birth weight infants. Dev Pharmacol Ther. 1993;20(3-4):205-210. [PubMed 7828455]
 47. Chawla S, Wyckoff MH, Rysavy MA, et al; Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Association of antenatal steroid exposure at 21 to 22 weeks of gestation with neonatal survival and survival without morbidities. JAMA Netw Open. 2022;5(9):e2233331. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.33331 [PubMed 36156145]
 48. Chen JS, Wu JM, Chen YJ, Yeh TF. Pulsed high-dose dexamethasone therapy in children with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. J Pediatr Hematol Oncol. 1997;19(6):526-529. [PubMed 9407939]
 49. Cinvanti (aprepitant IV) [prescribing information]. San Diego, CA: Heron Therapeutics, Inc; November 2017.
 50. Ciriaco M, Ventrice P, Russo G, et al. Corticosteroid-related central nervous system side effects. J Pharmacol Pharmacother. 2013;4(suppl 1):S94-S98. doi:10.4103/0976-500X.120975 [PubMed 24347992]
 51. Colman I, Friedman BW, Brown MD, et al. Parenteral dexamethasone for acute severe migraine headache: meta-analysis of randomised controlled trials for preventing recurrence. BMJ. 2008;336(7657):1359-1361. doi:10.1136/bmj.39566.806725.BE [PubMed 18541610]
 52. Cooper MS, Stewart PM. Corticosteroid insufficiency in acutely ill patients. N Engl J Med. 2003;348(8):727-734. doi:10.1056/NEJMra020529. [PubMed 12594318]
 53. Coursin DB, Wood KE. Corticosteroid supplementation for adrenal insufficiency. JAMA. 2002;287(2):236-240. doi:10.1001/jama.287.2.236 [PubMed 11779267]
 54. Couser RJ, Ferrara TB, Falde B, et al. Effectiveness of dexamethasone in preventing extubation failure in preterm infants at increased risk for airway edema. J Pediatr. 1992;121(4):591-596. [PubMed 1403397]
 55. Cruz MN, Stewart G, Rosenberg N. Use of dexamethasone in the outpatient management of acute laryngotracheitis. Pediatrics. 1995;96(2 Pt 1):220-223. [PubMed 7630673]
 56. Czock D, Keller F, Rasche FM, Häussler U. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of systemically administered glucocorticoids. Clin Pharmacokinet. 2005;44(1):61-98. doi:10.2165/00003088-200544010-00003 [PubMed 15634032]
 57. Davis PG and Henderson-Smart DJ. Intravenous dexamethasone for extubation of newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2001;(4):CD000308. [PubMed 11687075]
 58. de Gans J, van de Beek D; European Dexamethasone in Adulthood Bacterial Meningitis Study Investigators. Dexamethasone in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med. 2002;347(20):1549-1556. doi:10.1056/NEJMoa021334. [PubMed 12432041]
 59. De Laet MH, Dassonville M, Johansson A, et al. Small-bowel perforation in very low birth weight neonates treated with high-dose dexamethasone. Eur J Pediatr Surg. 2000;10(5):323-327. doi:10.1055/s-2008-1072384 [PubMed 11194544]
 60. De Oliveira GS Jr, Castro-Alves LJ, Ahmad S, Kendall MC, McCarthy RJ. Dexamethasone to prevent postoperative nausea and vomiting: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg. 2013;116(1):58-74. doi:10.1213/ANE.0b013e31826f0a0a [PubMed 23223115]
 61. Decadron (dexamethasone) [prescribing information]. Whitehouse Station, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp; May 2019.
 62. Delaleu J, Destere A, Hachon L, Declèves X, Lloret-Linares C. Glucocorticoids dosing in obese subjects: a systematic review. Therapie. 2019;74(4):451-458. doi:10.1016/j.therap.2018.11.016 [PubMed 30928086]
 63. Desandre PL, Quest TE. Management of cancer-related pain. Hematol Oncol Clin North Am. 2010;24(3):643-658. [PubMed 20488359]
 64. Dexabliss (dexamethasone) [prescribing information]. Biloxi, MS: Levins Pharmaceuticals; March 2020.
 65. Dexamethasone elixir [prescribing information]. Morton Grove, IL: Morton Grove Pharmaceuticals; April 2008.
 66. Dexamethasone, Granisetron, or Both for the Prevention of Nausea and Vomiting During Chemotherapy for Cancer. The Italian Group for Antiemetic Research. N Engl J Med. 1995;332(1):1-5. [PubMed 7990859]
 67. Dexamethasone Injection, USP (dexamethasone sodium phosphate) [prescribing information]. Lake Zurich, IL: Fresenius Kabi; November 2017.
 68. Dexamethasone Injection, USP (dexamethasone sodium phosphate) [prescribing information]. Rockford, IL: Mylan; December 2015.
 69. Dexamethasone tablets, dexamethasone oral solution, Intensol [prescribing information]. East Windsor, New Jersey: Novitium Pharma LLC; June 2022.
 70. Dexamethasone tablets and dexamethasone oral solution [prescribing information]. East Windsor, New Jersey: Novitium Pharma LLC; June 2022.
 71. DexPak 13 Day TaperPak, 10 Day TaperPak, and 6 Day TaperPak (dexamethasone) [prescribing information]. Richmond, VA: ECR; June 2011.
 72. Dickerson JE Jr, Dotzel E, Clark AF. Steroid-induced cataract: new perspective from in vitro and lens culture studies. Exp Eye Res. 1997;65(4):507-516. doi:10.1006/exer.1997.0359 [PubMed 9464184]
 73. Dietrich J, Rao K, Pastorino S, Kesari S. Corticosteroids in brain cancer patients: benefits and pitfalls. Expert Rev Clin Pharmacol. 2011;4(2):233-242. doi:10.1586/ecp.11.1 [PubMed 21666852]
 74. Dimopoulos MA, Dytfeld D, Grosicki S, et al. Elotuzumab plus pomalidomide and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2018;379(19):1811-1822. doi: 10.1056/NEJMoa1805762. [PubMed 30403938]
 75. Dimopoulos MA, Moreau P, Palumbo A, et al; ENDEAVOR Investigators. Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label, multicentre study. Lancet Oncol. 2016a;17(1):27-38. doi:10.1016/S1470-2045(15)00464-7. [PubMed 26671818]
 76. Dimopoulos MA, Oriol A, Nahi H, et al; POLLUX Investigators. Daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016b;375(14):1319-1331. [PubMed 27705267]
 77. Dimopoulos MA, Sonneveld P, Leung N, et al. International Myeloma Working Group recommendations for the diagnosis and management of myeloma-related renal impairment. J Clin Oncol. 2016c;34(13):1544-1557. [PubMed 26976420]
 78. Dimopoulos M, Quach H, Mateos MV, et al. Carfilzomib, dexamethasone, and daratumumab versus carfilzomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (CANDOR): results from a randomised, multicentre, open-label, phase 3 study. Lancet. 2020;396(10245):186-197. doi:10.1016/S0140-6736(20)30734-0 [PubMed 32682484]
 79. Dimopoulos MA, Terpos E, Boccadoro M, et al; APOLLO Trial Investigators. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in previously treated multiple myeloma (APOLLO): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(6):801-812. doi:10.1016/S1470-2045(21)00128-5 [PubMed 34087126]
 80. Dineen R, Thompson CJ, Sherlock M. Adrenal crisis: prevention and management in adult patients. Ther Adv Endocrinol Metab. 2019;10:2042018819848218. doi:10.1177/2042018819848218 [PubMed 31223468]
 81. Dixon WG, Abrahamowicz M, Beauchamp ME, et al. Immediate and delayed impact of oral glucocorticoid therapy on risk of serious infection in older patients with rheumatoid arthritis: a nested case-control analysis. Ann Rheum Dis. 2012;71(7):1128-1133. doi:10.1136/annrheumdis-2011-200702 [PubMed 22241902]
 82. Doyle LW, Davis PG, Morley CJ, et al. Low-Dose Dexamethasone Facilitates Extubation Among Chronically Ventilator-Dependent Infants: A Multicenter, International, Randomized, Controlled Trial. Pediatrics. 2006;117(1):75-83. [PubMed 16396863]
 83. Drozdowicz LB, Bostwick JM. Psychiatric adverse effects of pediatric corticosteroid use. Mayo Clin Proc. 2014;89(6):817-834. doi:10.1016/j.mayocp.2014.01.010 [PubMed 24943696]
 84. Duggan DE, Matalia N, Ditzler, CA, et al. Bioavailability of oral dexamethasone. Clin Pharmacol Ther. 1975;18(2):205-209. [PubMed 1097154]
 85. Dulek DE, Fuhlbrigge RC, Tribble AC, et al. Multidisciplinary guidance regarding the use of immunomodulatory therapies for acute coronavirus disease 2019 in pediatric patients. J Pediatric Infect Dis Soc. 2020;9(6):716-737. doi:10.1093/jpids/piaa098 [PubMed 32808988]
 86. Dupuis LL, Boodhan S, Holdsworth M, et al; Pediatric Oncology Group of Ontario. Guideline for the prevention of acute nausea and vomiting due to antineoplastic medication in pediatric cancer patients. Pediatr Blood Cancer. 2013;60(7):1073-1082. doi:10.1002/pbc.24508. [PubMed 23512831]
 87. Durand M, Sardesai S, McEvoy C. Effects of early dexamethasone therapy on pulmonary mechanics and chronic lung disease in very low birth weight infants: a randomized, controlled trial. Pediatrics. 1995;95(4):584-590. [PubMed 7700763]
 88. Durie BGM, Hoering A, Abidi MH, et al. Bortezomib with lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone alone in patients with newly diagnosed myeloma without intent for immediate autologous stem-cell transplant (SWOG S0777): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2017;389(10068):519-527. doi:10.1016/S0140-6736(16)31594-X [PubMed 28017406]
 89. Durie BGM, Hoering A, Sexton R, et al. Longer term follow-up of the randomized phase III trial SWOG S0777: bortezomib, lenalidomide and dexamethasone vs. lenalidomide and dexamethasone in patients (Pts) with previously untreated multiple myeloma without an intent for immediate autologous stem cell transplant (ASCT). Blood Cancer J. 2020;10(5):53. doi:10.1038/s41408-020-0311-8 [PubMed 32393732]
 90. Dxevo (dexamethasone) [prescribing information]. Ocean Springs, MS: Phlight Pharma.; June 2019.
 91. Egerman RS, Pierce WF 4th, Andersen RN, Umstot ES, Carr TL, Sibai BM. A comparison of the bioavailability of oral and intramuscular dexamethasone in women in late pregnancy. Obstet Gynecol. 1997;89(2):276-280. [PubMed 9015035]
 92. Ehret DEY, Edwards EM, Greenberg LT, et al. Association of antenatal steroid exposure with survival among infants receiving postnatal life support at 22 to 25 weeks' gestation. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183235. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3235 [PubMed 30646235]
 93. Erstad BL. Dosing of medications in morbidly obese patients in the intensive care unit setting. Intensive Care Med. 2004;30(1):18-32. doi:10.1007/s00134-003-2059-6. [PubMed 14625670]
 94. Expert opinion. Senior Obesity Editorial Team: Jeffrey F. Barletta, PharmD, FCCM; Manjunath P. Pai, PharmD, FCP; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC.
 95. Expert opinion. Senior Renal Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason A. Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.
 96. Facon T, Kumar S, Plesner T, et al; MAIA Trial Investigators. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone for untreated myeloma. N Engl J Med. 2019;380(22):2104-2115. doi:10.1056/NEJMoa1817249. [PubMed 31141632]
 97. Facon T, Venner CP, Bahlis NJ, et al. Oral ixazomib, lenalidomide, and dexamethasone for transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma. Blood. 2021;137(26):3616-3628. doi:10.1182/blood.2020008787 [PubMed 33763699]
 98. Fardet L, Petersen I, Nazareth I. Suicidal behavior and severe neuropsychiatric disorders following glucocorticoid therapy in primary care. Am J Psychiatry. 2012;169(5):491-497. doi:10.1176/appi.ajp.2011.11071009 [PubMed 22764363]
 99. Fong AC, Cheung NW. The high incidence of steroid-induced hyperglycaemia in hospital. Diabetes Res Clin Pract. 2013;99(3):277-280. doi:10.1016/j.diabres.2012.12.023 [PubMed 23298665]
 100. Friedman BW, Solorzano C, Kessler BD, et al. Randomized trial comparing low- vs high-dose IV dexamethasone for patients with moderate to severe migraine. Neurology. 2023;101(14):e1448-e1454. doi:10.1212/WNL.0000000000207648 [PubMed 37604662]
 101. Funder JW, Carey RM, Mantero F, et al. The management of primary aldosteronism: case detection, diagnosis, and treatment: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(5):1889-1916. doi:10.1210/jc.2015-4061. [PubMed 26934393]
 102. Furst DE, Saag KG. Glucocorticoid withdrawal. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed September 22, 2022.
 103. Gahart BL, Nazareno AR, Ortega MQ. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. 37th ed. Elsevier; 2021.
 104. Gal P, Reed M. Medications. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, et al, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007: 2955-2999.
 105. Gallagher SA, Hackett P. Acute mountain sickness and high altitude cerebral edema. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed November 1, 2021.
 106. Gan TJ, Belani KG, Bergese S, et al. Fourth consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 2020;131(2):411-448. doi:10.1213/ANE.0000000000004833 [PubMed 32467512]
 107. García Rodríguez LA, Lin KJ, Hernández-Díaz S, Johansson S. Risk of upper gastrointestinal bleeding with low-dose acetylsalicylic acid alone and in combination with clopidogrel and other medications. Circulation. 2011;123(10):1108-1115. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.973008 [PubMed 21357821]
 108. George MD, Baker JF, Winthrop K, et al. Risk for serious infection with low-dose glucocorticoids in patients with rheumatoid arthritis: a cohort study. Ann Intern Med. 2020;173(11):870-878. doi:10.7326/M20-1594 [PubMed 32956604]
 109. George R, Jeba J, Ramkumar G, Chacko AG, Tharyan P. Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD006716. doi:10.1002/14651858.CD006716.pub3. [PubMed 26337716]
 110. Ghisdal L, Van Laecke S, Abramowicz MJ, Vanholder R, Abramowicz D. New-onset diabetes after renal transplantation: risk assessment and management. Diabetes Care. 2012;35(1):181-188. doi:10.2337/dc11-1230 [PubMed 22187441]
 111. Giuliana G, Marcianò V, De Cosimo D, D'Angelo M. Effetti sui tessuti parodontali di uno spazzolino a setole "ammortizzate" (Analisi al S.E.M.) [Effect on periodontal tissue of a "cushioned" bristle brush. (S.E.M. analysis)]. Stomatol Mediterr. 1990;10(2):77-82. Italian. [PubMed 2218744]
 112. Gill N, Sirizzotti N, Johnson D, et al. Endogenous glucocorticoid response to single-dose dexamethasone for croup in children: A pharmacodynamic study. Pediatr Emerg Care. 2020;36(1):50-56. doi:10.1097/PEC.0000000000001142 [PubMed 28398936]
 113. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. Updated 2020. Accessed May 6, 2020. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/04/GINA-2020-full-report_-final-_wms.pdf.
 114. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. https://ginasthma.org/2023-gina-main-report/. Updated 2023. Accessed August 23, 2023.
 115. Goedert JJ, Vitale F, Lauria C, et al. Risk factors for classical Kaposi's sarcoma. J Natl Cancer Inst. 2002;94(22):1712-1718. [PubMed 12441327]
 116. Gordon P, Rutledge J, Sawin R, Thomas S, Woodrum D. Early postnatal dexamethasone increases the risk of focal small bowel perforation in extremely low birth weight infants. J Perinatol. 1999;19(8 Pt 1):573-577. doi:10.1038/sj.jp.7200269 [PubMed 10645522]
 117. Gordon PV, Young ML, Marshall DD. Focal small bowel perforation: an adverse effect of early postnatal dexamethasone therapy in extremely low birth weight infants. J Perinatol. 2001;21(3):156-160. doi:10.1038/sj.jp.7200520 [PubMed 11503101]
 118. Grosicki S, Simonova M, Spicka I, et al. Once-per-week selinexor, bortezomib, and dexamethasone versus twice-per-week bortezomib and dexamethasone in patients with multiple myeloma (BOSTON): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10262):1563-1573. doi:10.1016/S0140-6736(20)32292-3 [PubMed 33189178]
 119. Gupta P, Bhatia V. Corticosteroid physiology and principles of therapy. Indian J Pediatr. 2008;75(10):1039-1044. [PubMed 19023528]
 120. Guslandi M. Steroid ulcers: Any news? World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2013;4(3):39-40. doi:10.4292/wjgpt.v4.i3.39 [PubMed 23919213]
 121. Hamrahian AH, Sanziana R, Milan S. The management of the surgical patient taking glucocorticoids. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed December 8, 2020.
 122. Haran M, Schattner A, Kozak N, Mate A, Berrebi A, Shvidel L. Acute steroid myopathy: a highly overlooked entity. QJM. 2018;111(5):307-311. doi:10.1093/qjmed/hcy031 [PubMed 29462474]
 123. Haywood A, Good P, Khan S, et al. Corticosteroids for the management of cancer-related pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(4):CD010756. doi:10.1002/14651858.CD010756.pub2 [PubMed 25908299]
 124. Hedlund-Treutiger I, Henter JI, Elinder G. Randomized study of IVIg and high-dose dexamethasone therapy for children with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. J Pediatr Hematol Oncol. 2003;25(2):139-44. [PubMed 12571466]
 125. Hegenbarth MA; American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Preparing for pediatric emergencies: drugs to consider. Pediatrics. 2008;121(2):433-443. [PubMed 18245435]
 126. Hemady (dexamethasone) [prescribing information]. East Windsor, NJ: Acrotech Biopharma Inc; July 2022.
 127. Henderson LA, Canna SW, Friedman KG, et al. American College of Rheumatology (ACR) clinical guidance for multisystem inflammatory syndrome in children associated with SARS-CoV-2 and hyperinflammation in pediatric COVID-19: Version 3. Arthritis Rheumatol. Published online February 3, 2022. doi:10.1002/art.42062 [PubMed 35118829]
 128. Hernández-Díaz S, Rodríguez LA. Steroids and risk of upper gastrointestinal complications. Am J Epidemiol. 2001;153(11):1089-1093. doi:10.1093/aje/153.11.1089 [PubMed 11390328]
 129. Hesketh PJ. Prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed June 16, 2020b.
 130. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, et al. Antiemetics: ASCO guideline update. J Clin Oncol. 2020a;38(24):2782-2797. doi:10.1200/JCO.20.01296 [PubMed 32658626]
 131. Hochhaus G, Barth J, al-Fayoumi S, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of dexamethasone sodium-m-sulfobenzoate (DS) after intravenous and intramuscular administration: a comparison with dexamethasone phosphate (DP). J Clin Pharmacol. 2001;41(4):425-434. [PubMed 11304899]
 132. Holdsworth MT, Raisch DW, Frost J. Acute and delayed nausea and emesis control in pediatric oncology patients. Cancer. 2006;106(4):931-940. [PubMed 16404740]
 133. Honoré PM, Jacobs R, De Waele E, et al. What do we know about steroids metabolism and 'PK/PD approach' in AKI and CKD especially while on RRT--current status in 2014. Blood Purif. 2014;38(2):154-157. doi:10.1159/000368390 [PubMed 25471548]
 134. Hopkins RL, Leinung MC. Exogenous Cushing's syndrome and glucocorticoid withdrawal. Endocrinol Metab Clin North Am. 2005;34(2):371-84, ix. doi:10.1016/j.ecl.2005.01.013 [PubMed 15850848]
 135. Horby P, Lim WS, Emberson J, et al. Effect of dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19: preliminary report. Published June 22, 2020. Accessed June 25, 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.22.20137273v1.
 136. Huang Y, Cai X, Song X, et al. Steroids for preventing recurrence of acute severe migraine headaches: a meta-analysis. Eur J Neurol. 2013;20(8):1184-1190. doi:10.1111/ene.12155 [PubMed 23577697]
 137. Husebye ES, Allolio B, Arlt W, et al. Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency. J Intern Med. 2014;275(2):104-115. doi:10.1111/joim.12162 [PubMed 24330030]
 138. Huscher D, Thiele K, Gromnica-Ihle E, et al. Dose-related patterns of glucocorticoid-induced side effects. Ann Rheum Dis. 2009;68(7):1119-1124. doi:10.1136/ard.2008.092163 [PubMed 18684744]
 139. Hwang JP, Feld JJ, Hammond SP, et al. Hepatitis B virus screening and management for patients with cancer prior to therapy: ASCO provisional clinical opinion update. J Clin Oncol. 2020;38(31):3698-3715. doi:10.1200/JCO.20.01757 [PubMed 32716741]
 140. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 141. James ER. The etiology of steroid cataract. J Ocul Pharmacol Ther. 2007;23(5):403-420. doi:10.1089/jop.2006.0067 [PubMed 17900234]
 142. James HE, Madauss WC, Tibbs PA, McCloskey JJ, Bean JR. The effect of high dose dexamethasone in children with severe closed head injury. A preliminary report. Acta Neurochir (Wien). 1979;45(3-4):225-236. [PubMed 371348]
 143. Janes M, Kuster S, Goldson TM, Forjuoh SN. Steroid-induced psychosis. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2019;32(4):614-615. doi:10.1080/08998280.2019.1629223 [PubMed 31656440]
 144. Jordan K, Roila F, Molassiotis A, et al. Antiemetics in Children Receiving Chemotherapy. MASCC/ESMO Guideline Update 2009. Support Care Cancer. 2011;19(suppl 1):S37-S42. doi: 10.1007/s00520-010-0994-7. [PubMed 20824481]
 145. Joseph RM, Hunter AL, Ray DW, Dixon WG. Systemic glucocorticoid therapy and adrenal insufficiency in adults: a systematic review. Semin Arthritis Rheum. 2016;46(1):133-141. doi: 10.1016/j.semarthrit.2016.03.001. [PubMed 27105755]
 146. Joshi GP. Anesthetic management for enhanced recovery after major surgery (ERAS) in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed January 31, 2022.
 147. Kale Y, Aydemir O, Ceylan O, Bas AY, Demirel N. Hypertrophic cardiomyopathy after a single dose of dexamethasone in a preterm infant. Pediatr Neonatol. 2015;56(4):268-270. doi:10.1016/j.pedneo.2013.03.015 [PubMed 23639746]
 148. Kawai S, Ichikawa Y, Homma M. Differences in metabolic properties among cortisol, prednisolone, and dexamethasone in liver and renal diseases: accelerated metabolism of dexamethasone in renal failure. J Clin Endocrinol Metab. 1985;60(5):848-854. doi:10.1210/jcem-60-5-848 [PubMed 3980669]
 149. Keeney GE, Gray MP, Morrison AK, et al. Dexamethasone for acute asthma exacerbations in children: a meta-analysis. Pediatrics. 2014;133(3):493-499. [PubMed 24515516]
 150. Khemani RG, Randolph A, Markovitz B. Corticosteroids for the prevention and treatment of post-extubation stridor in neonates, Children and Adults. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(3):CD001000. [PubMed 19588321]
 151. Klöti J, Fanconi S, Zachmann M, Zaugg H. Dexamethasone therapy and cortisol excretion in severe pediatric head injury. Childs Nerv Syst. 1987;3(2):103-105. [PubMed 3304622]
 152. Komatsu Y, Okita K, Yuki S, et al. Open-label, randomized, comparative, phase III study on effects of reducing steroid use in combination with palonosetron. Cancer Sci. 2015;106(7):891-895. doi:10.1111/cas.12675 [PubMed 25872578]
 153. Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, et al; EUSTAR Coauthors. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2017;76(8):1327-1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909. [PubMed 27941129]
 154. Kravitz J, Dominici P, Ufberg J, Fisher J, Giraldo P. Two days of dexamethasone versus 5 days of prednisone in the treatment of acute asthma: a randomized controlled trial [published correction appears in: Ann Emerg Med. 2018;71(1):9]. Ann Emerg Med. 2011;58(2):200-204. doi:10.1016/j.annemergmed.2011.01.004. [PubMed 21334098]
 155. Kretschmer H. Prognosis of severe head injuries in childhood and adolescence. Neuropediatrics. 1983;14(3):176-181. [PubMed 6621810]
 156. Kühne T, Freedman J, Semple JW, Doyle J, Butchart S, Blanchette VS. Platelet and immune responses to oral cyclic dexamethasone therapy in childhood chronic immune thrombocytopenic purpura. J Pediatr. 1997;130(1):17-24. [PubMed 9003846]
 157. Kumar A, Weber MH, Gokaslan Z, et al. Metastatic spinal cord compression and steroid treatment: a systematic review. Clin Spine Surg. 2017;30(4):156-163. doi:10.1097/BSD.0000000000000528. [PubMed 28437329]
 158. Lam DS, Fan DS, Ng JS, Yu CB, Wong CY, Cheung AYl. Ocular hypertensive and anti-inflammatory responses to different dosages of topical dexamethasone in children: a randomized trial. Clin Experiment Ophthalmol. 2005;33(3):252-258. [PubMed 15932528]
 159. Lamiable D, Vistelle R, Sulmont V, Millart H, Caron J, Choisy H. Pharmacocinétique de la dexaméthasone par voie orale chez le sujet obèse [pharmacokinetics of dexamethasone administered orally in obese patients]. Therapie. 1990;45(4):311-314. [PubMed 2399513]
 160. Larocca A, Bonello F, Gaidano G, et al. Dose/schedule-adjusted Rd-R vs continuous Rd for elderly, intermediate-fit patients with newly diagnosed multiple myeloma. Blood. 2021;137(22):3027-3036. doi:10.1182/blood.2020009507 [PubMed 33739404]
 161. Laubach JP. Multiple myeloma: administrations considerations for common therapies. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed February 9, 2022.
 162. Leachman SA, Reed BR. The use of dermatologic drugs in pregnancy and lactation. Dermatol Clin. 2006;24(2):167-197. [PubMed 16677965]
 163. Lee MJ, Guinn D. Antenatal corticosteroid therapy for reduction of neonatal respiratory morbidity and mortality from preterm delivery. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed March 23, 2021.
 164. Leonard JM. Central nervous system tuberculosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed April 9, 2019.
 165. Leonard MB. Glucocorticoid-induced osteoporosis in children: impact of the underlying disease. Pediatrics. 2007;119(suppl 2):S166-S174. [PubMed 17332238]
 166. Liu D, Ahmet A, Ward L, et al. A practical guide to the monitoring and management of the complications of systemic corticosteroid therapy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2013;9(1):30. doi:10.1186/1710-1492-9-30 [PubMed 23947590]
 167. Loblaw DA, Mitera G, Ford M, Laperriere NJ. A 2011 updated systematic review and clinical practice guideline for the management of malignant extradural spinal cord compression. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012;84(2):312-317. doi:10.1016/j.ijrobp.2012.01.014. [PubMed 22420969]
 168. Lonial S, Dimopoulos M, Palumbo A, et al; ELOQUENT-2 Investigators. Elotuzumab therapy for relapsed or refractory multiple myeloma. N Engl J Med. 2015;373(7):621-631. [PubMed 26035255]
 169. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA, et al. Randomized comparison of megestrol acetate versus dexamethasone versus fluoxymesterone for the treatment of cancer anorexia/cachexia. J Clin Oncol. 1999;17(10):3299-3306. doi:10.1200/JCO.1999.17.10.3299 [PubMed 10506633]
 170. Luger A, Broersen LHA, Biermasz NR, et al. ESE clinical practice guideline on functioning and nonfunctioning pituitary adenomas in pregnancy. Eur J Endocrinol. 2021;185(3):G1-G33. doi:10.1530/EJE-21-0462 [PubMed 34425558]
 171. Luks AM, Auerbach PS, Freer L, et al. Wilderness Medical Society clinical practice guidelines for the prevention and treatment of acute altitude illness: 2019 update. Wilderness Environ Med. 2019;30(4S):S3-S18. [PubMed 31248818]
 172. Luks AM, McIntosh SE, Grissom CK, et al. Wilderness Medical Society consensus guidelines for the prevention and treatment of acute altitude illness. Wilderness Environ Med. 2010;21(2):146-155. [PubMed 20591379]
 173. Luks AM, McIntosh SE, Grissom CK, et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of acute altitude illness: 2014 update. Wilderness Environ Med. 2014;25(4)(suppl):S4-S14. doi:10.1016/j.wem.2014.06.017. [PubMed 25498261]
 174. Lunghi L, Pavan B, Biondi C, et al. Use of Glucocorticoids in Pregnancy. Curr Pharm Des. 2010;16(32):3616-3637. [PubMed 20977425]
 175. Makol A, Wright K, Amin S. Rheumatoid arthritis and pregnancy: safety considerations in pharmacological management. Drugs. 2011;71(15):1973‐1987. doi:10.2165/11596240-000000000-00000 [PubMed 21985166]
 176. Malbari F, Staggers KA, Minard CG, Weiner HL, Chintagumpala MM, Levy AS. Provider views on perioperative steroid use for patients with newly diagnosed pediatric brain tumors. J Neurooncol. 2020;147(1):205-212. [PubMed 32026434]
 177. Mathes BM, Alquire PC. Intralesional corticosteroid injection. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed April 18, 2019.
 178. Mazzucconi MG, Fazi P, Bernasconi S, et al. Therapy with high-dose dexamethasone (HD-DXM) in previously untreated patients affected by idiopathic thrombocytopenic purpura: a GIMEMA experience. Blood. 2007;109(4):1401-1407. [PubMed 17077333]
 179. McCallister A, So TY, Stewart J. Evaluation of the efficacy of a onetime injectable dexamethasone administered orally in the pediatric emergency department for asthma exacerbation. J Pediatr Pharmacol Ther. 2017;22(5):326-331. [PubMed 29042832]
 180. McDonnell M, Evans N. Upper and Lower Gastrointestinal Complications With Dexamethasone Despite H2 Antagonists. J Paediatr Child Health. 1995;31(2):152-154. [PubMed 7794619]
 181. McGoldrick E, Stewart F, Parker R, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2020;12(12):CD004454. doi:10.1002/14651858.CD004454.pub4 [PubMed 33368142]
 182. McIntosh JJ. Corticosteroid guidance for pregnancy during COVID-19 pandemic [published online April 9, 2020]. Am J Perinatol. 2020. doi:10.1055/s-0040-1709684 [PubMed 32274772]
 183. Migita K, Sasaki Y, Ishizuka N, et al. Glucocorticoid therapy and the risk of infection in patients with newly diagnosed autoimmune disease. Medicine (Baltimore). 2013;92(5):285-293. doi:10.1097/MD.0b013e3182a72299 [PubMed 23982055]
 184. Mikhael J, Ismaila N, Cheung MC, et al. Treatment of multiple myeloma: ASCO and CCO joint clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2019;37(14):1228-1263. doi:10.1200/JCO.18.02096 [PubMed 30932732]
 185. Miyabo S, Nakamura T, Kuwazima S, Kishida S. A comparison of the bioavailability and potency of dexamethasone phosphate and sulphate in man. Eur J Clin Pharmacol. 1981;20(4):277-282. [PubMed 6273180]
 186. Mongelluzzo J, Mohamad Z, Ten Have TR, et al. Corticosteroids and Mortality in Children With Bacterial Meningitis. JAMA. 2008;299(17):2048-2055. [PubMed 18460665]
 187. Moreau P, Dimopoulos MA, Mikhael J, et al; IKEMA Study Group. Isatuximab, carfilzomib, and dexamethasone in relapsed multiple myeloma (IKEMA): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10292):2361-2371. doi:10.1016/S0140-6736(21)00592-4 [PubMed 34097854]
 188. Moreau P, Masszi T, Grzasko N, et al; TOURMALINE-MM1 Study Group. Oral ixazomib, lenalidomide, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016;374(17):1621-1634. doi:10.1056/NEJMoa1516282 [PubMed 27119237]
 189. Moreau P, Mateos MV, Berenson JR, et al. Once weekly versus twice weekly carfilzomib dosing in patients with relapsed and refractory multiple myeloma (A.R.R.O.W.): interim analysis results of a randomised, phase 3 study [published correction appears in Lancet Oncol. 2018;19(8):e382]. Lancet Oncol. 2018;19(7):953-964. doi:10.1016/S1470-2045(18)30354-1. [PubMed 29866475]
 190. Murphy VE, Fittock RJ, Zarzycki PK, et al. Metabolism of Synthetic Steroids by the Human Placenta. Placenta. 2007;28(1):39-46. [PubMed 16549198]
 191. Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 update. Neurology. 2021;96(3):114-122. doi:10.1212/WNL.0000000000011124 [PubMed 33144515]
 192. Narum S, Westergren T, Klemp M. Corticosteroids and risk of gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2014;4(5):e004587. doi:10.1136/bmjopen-2013-004587 [PubMed 24833682]
 193. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. NIH Publication No. 08-4051. Bethesda, MD: US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute; 2007. http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/asthgdln.pdf.
 194. National Collaborating Centre for Cancer (UK). Metastatic Spinal Cord Compression: Diagnosis and Management of Patients at Risk of or with Metastatic Spinal Cord Compression. Cardiff (UK): National Collaborating Centre for Cancer (UK); November 2008. (NICE Clinical Guidelines, No. 75.) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK55007/. Accessed September 19, 2019. [PubMed 22171401]
 195. National Institutes of Health (NIH). Coronavirus disease (COVID-19) treatment guidelines. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov. Updated September 26, 2022. Accessed September 29, 2022.
 196. National Institutes of Health (NIH). Coronavirus disease (COVID-19) treatment guidelines. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov. Updated April 20, 2023. Accessed May 9, 2023.
 197. Neff SPW, Stapelberg F, Warmington A. Excruciating perineal pain after intravenous dexamethasone. Anaesth Intensive Care. 2002;30(3):370-371. [PubMed 12075649]
 198. Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA; American Society of Hematology. The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood. 2011;117(16):4190-4207. [PubMed 21325604]
 199. Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2019;3(23):3829-3866. doi:10.1182/bloodadvances.2019000966 [PubMed 31794604]
 200. Ng PC. The effectiveness and side effects of dexamethasone in preterm infants with bronchopulmonary dysplasia. Arch Dis Child. 1993;68(3)(spec no):330-336. [PubMed 8466274]
 201. Nguyen TH, Tran TH, Thwaites G, et al. Dexamethasone in Vietnamese adolescents and adults with bacterial meningitis. N Engl J Med. 2007;357(24):2431-2440. doi:10.1056/NEJMoa070852. [PubMed 18077808]
 202. Nicolaides NC, Pavlaki AN, Maria Alexandra MA, Chrousos GP. Glucocorticoid therapy and adrenal suppression. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al, eds. Endotext. MDText.com, Inc; October 19, 2018. [PubMed 25905379]
 203. Nieman LK. Treatment of adrenal insufficiency in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed October 14, 2020.
 204. Nieman LK, Biller BM, Findling JW, et al. The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(5):1526-1540. [PubMed 18334580]
 205. O'Connell MB, Fritsch MA. Musculoskeletal and connective tissue disorders. Fundamentals of Geriatric Pharmacotherapy, 2nd ed. Hutchison LC, Sleeper RB, Eds. ASHP Publications, 2015.
 206. Onland W, Offringa M, De Jaegere AP, et al. Finding the optimal postnatal dexamethasone regimen for preterm infants at risk of bronchopulmonary dysplasia: a systematic review of placebo-controlled trials. Pediatrics. 2009;123(1):367-377. [PubMed 19117904]
 207. Orr SL, Friedman BW, Christie S, et al. Management of adults with acute migraine in the emergency department: the American Headache Society evidence assessment of parenteral pharmacotherapies. Headache. 2016;56(6):911-940. doi:10.1111/head.12835 [PubMed 27300483]
 208. Ost L, Wettrell G, Bjorkhem I, et al. Prednisolone excretion in human milk. J Pediatr. 1985;106(6):1008-1011. [PubMed 3998938]
 209. Oxford University News Release. Low-cost dexamethasone reduces death by up to one third in hospitalised patients with severe respiratory complications of COVID-19. Accessed on June 18, 2020. https://www.recoverytrial.net/files/recovery_dexamethasone_statement_160620_v2final.pdf.
 210. Palumbo A, Chanan-Khan A, Weisel K, et al; CASTOR Investigators. Daratumumab, bortezomib, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016;375(8):754-766. [PubMed 27557302]
 211. Park-Wyllie L, Mazzotta P, Pastuszak A, et al. Birth defects After Maternal Exposure to Corticosteroids: Prospective Cohort Study and Meta-Analysis of Epidemiological Studies. Teratology. 2000;62(6):385-392. [PubMed 11091360]
 212. Parsons S, Tran VL. The trilogy of SARS-CoV-2 in pediatrics (part 1): acute COVID-19 in special populations. J Pediatr Pharmacol Ther. 2021;26(3):220-239. doi:10.5863/1551-6776-26.3.220 [PubMed 33833623]
 213. Pastores SM, Annane D, Rochwerg B; Corticosteroid Guideline Task Force of SCCM and ESICM. Guidelines for the diagnosis and management of critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI) in critically ill patients (Part II): Society of Critical Care Medicine (SCCM) and European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2017. Intensive Care Med. 2018;44(4):474-477. [PubMed 29090327]
 214. Patel P, Olteanu A, Cabral S, Santesso N, Robinson PD, Dupuis LL. Dexamethasone dosing for prevention of acute chemotherapy-induced vomiting in pediatric patients: A systematic review. Pediatr Blood Cancer. 2020;67(12):e28716. doi:10.1002/pbc.28716. [PubMed 32970373]
 215. Patel P, Robinson PD, Thackray J, et al. Guideline for the prevention of acute chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric cancer patients: a focused update. Pediatr Blood Cancer. 2017;64(10). doi:10.1002/pbc.26542. [PubMed 28453189]
 216. Patt H, Bandgar T, Lila A, Shah N. Management issues with exogenous steroid therapy. Indian J Endocrinol Metab. 2013;17(suppl 3):S612-S617. doi:10.4103/2230-8210.123548 [PubMed 24910822]
 217. Pelewicz K, Miśkiewicz P. Glucocorticoid withdrawal—an overview on when and how to diagnose adrenal insufficiency in clinical practice. Diagnostics (Basel). 2021;11(4):728. doi:10.3390/diagnostics11040728 [PubMed 33923971]
 218. Pereira RM, Freire de Carvalho J. Glucocorticoid-induced myopathy. Joint Bone Spine. 2011;78(1):41-44. doi:10.1016/j.jbspin.2010.02.025 [PubMed 20471889]
 219. Perron G, Dolbec P, Germain J, Béchard P. Perineal pruritus after i.v. dexamethasone administration. Can J Anaesth. 2003;50(7):749-750. [PubMed 12944454]
 220. Petrocheilou A, Tanou K, Kalampouka E, Malakasioti G, Giannios C, Kaditis AG. Viral croup: diagnosis and a treatment algorithm. Pediatr Pulmonol. 2014;49(5):421-429. [PubMed 24596395]
 221. Phillips RS, Gopaul S, Gibson F, et al. Antiemetic Medication for Prevention and Treatment of Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting in Childhood. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(9):CD007786. [PubMed 20824866]
 222. Phulke S, Kaushik S, Kaur S, Pandav SS. Steroid-induced glaucoma: An avoidable irreversible blindness. J Curr Glaucoma Pract. 2017;11(2):67-72. doi:10.5005/jp-journals-l0028-1226 [PubMed 28924342]
 223. Pilkey J, Streeter L, Beel A, Hiebert T, Li X. Corticosteroid-induced diabetes in palliative care. J Palliat Med. 2012;15(6):681-689. doi:10.1089/jpm.2011.0513 [PubMed 22583383]
 224. Pivonello R, Isidori AM, De Martino MC, Newell-Price J, Biller BM, Colao A. Complications of Cushing's syndrome: state of the art. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4(7):611-629. doi:10.1016/S2213-8587(16)00086-3 [PubMed 27177728]
 225. Pollard AJ, Niermeyer S, Barry P, et al. Children at high altitude: An international consensus statement by an ad hoc committee of the International Society for Mountain Medicine, March 12, 2001. High Alt Med Biol. 2001;2(3):389-403. [PubMed 11682018]
 226. Poon LC, Yang H, Kapur A, et al. Global interim guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: Information for healthcare professionals. Int J Gynaecol Obstet. 2020;149(3):273-286. doi:10.1002/ijgo.13156 [PubMed 32248521]
 227. Portenoy RK, Ahmed E, Keilson YY. Cancer pain management: role of adjuvant analgesics (coanalgesics). Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed July 6, 2022. [PubMed 32248521]
 228. Pradat P, Robert-Gnansia E, Di Tanna GL, et al. First trimester exposure to corticosteroids and oral clefts. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2003;67(12):968-970. [PubMed 14745915]
 229. Prete A, Bancos I. Glucocorticoid induced adrenal insufficiency. BMJ. 2021;374:n1380. doi:10.1136/bmj.n1380 [PubMed 34253540]
 230. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2019;3(22):3780-3817. doi:10.1182/bloodadvances.2019000812 [PubMed 31770441]
 231. Qureshi F, Zaritsky A, Poirier MP. Comparative efficacy of oral dexamethasone versus oral prednisone in acute pediatric asthma. J Pediatr. 2001;139(1):20-26. [PubMed 11445789]
 232. Raajasekar AKA, Barola S, Tehrani L, Chandra AB. To push or not to push: the benefit of administering anti-emetics by intravenous push. Blood. 2015;126(23):3314. https://ashpublications.org/blood/article/126/23/3314/90789/To-Push-or-Not-to-Push-The-Benefit-of.
 233. Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2011 update on diagnosis, risk-stratification, and management [published correction appears in Am J Hematol. 2014;89(6):669]. Am J Hematol. 2011;86(1):57-65. doi:10.1002/ajh.21913. [PubMed 21181954]
 234. Rajkumar SV, Jacobus S, Callander NS, et al; Eastern Cooperative Oncology Group. Lenalidomide plus high-dose dexamethasone versus lenalidomide plus low-dose dexamethasone as initial therapy for newly diagnosed multiple myeloma: an open-label randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2010;11(1):29-37. doi:10.1016/S1470-2045(09)70284-0. [PubMed 19853510]
 235. Raju TN, Mercer BM, Burchfield DJ, Joseph GF Jr. Periviable birth: executive summary of a joint workshop by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Society for Maternal-Fetal Medicine, American Academy of Pediatrics, and American College of Obstetricians and Gynecologists. Am J Obstet Gynecol. 2014;210(5):406-417. doi:10.1016/j.ajog.2014.02.027 [PubMed 24725732]
 236. Razeghinejad MR, Katz LJ. Steroid-induced iatrogenic glaucoma. Ophthalmic Res. 2012;47(2):66-80. doi:10.1159/000328630 [PubMed 21757964]
 237. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, et al. Dexamethasone in hospitalized patients with covid-19 - preliminary report. N Engl J Med. Published online July 17, 2020. doi:10.1056/NEJMoa2021436 [PubMed 32678530]
 238. Rehrer MW, Liu B, Rodriguez M, Lam J, Alter HJ. A randomized controlled noninferiority trial of single dose of oral dexamethasone versus 5 days of oral prednisone in acute adult asthma. Ann Emerg Med. 2016;68(5):608-613. doi:10.1016/j.annemergmed.2016.03.017 [PubMed 27117874]
 239. Richter O, Ern B, Reinhardt D, Becker B. Pharmacokinetics of dexamethasone in children. Pediatr Pharmacol (New York). 1983;3(3-4):329-337. [PubMed 6677878]
 240. Rittichier KK, Ledwith CA. Outpatient Treatment of Moderate Croup With Dexamethasone: Intramuscular Versus Oral Dosing. Pediatrics. 2000;106(6):1344-1348. [PubMed 11099587]
 241. Roberts WN. Intraarticular and soft tissue injections: What agent(s) to inject and how frequently? Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed April 26, 2019.
 242. Roeland EJ, Bohlke K, Baracos VE, et al. Management of cancer cachexia: ASCO guideline. J Clin Oncol. 2020;38(21):2438-2453. doi:10.1200/JCO.20.00611 [PubMed 32432946]
 243. Rohdewald P, Möllmann H, Barth J, Rehder J, Derendorf H. Pharmacokinetics of dexamethasone and its phosphate ester. Biopharm Drug Dispos. 1987;8(3):205-212. [PubMed 3593899]
 244. Roila F, Molassiotis A, Herrstedt J, et al. 2016 MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting and of nausea and vomiting in advanced cancer patients. Ann Oncol. 2016;27(suppl 5):v119-v133. [PubMed 27664248]
 245. Rosiñol L, Oriol A, Rios R, et al. Bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone as induction therapy prior to autologous transplant in multiple myeloma. Blood. 2019;134(16):1337-1345. doi:10.1182/blood.2019000241 [PubMed 31484647]
 246. Roth P, Happold C, Weller M. Corticosteroid use in neuro-oncology: an update. Neurooncol Pract. 2015;2(1):6-12. doi:10.1093/nop/npu029 [PubMed 26034636]
 247. Rottenstreich A, Wexler ID, Abu-Libdeh A, Berkun Y. Iatrogenic cushing syndrome due to intranasal dexamethasone. Clin Pediatr (Phila). 2015;54(12):1215-1257. doi:10.1177/0009922814563927 [PubMed 25533884]
 248. Roxanas MG, Hunt GE. Rapid reversal of corticosteroid-induced mania with sodium valproate: a case series of 20 patients. Psychosomatics. 2012;53(6):575-581. doi:10.1016/j.psym.2012.06.006 [PubMed 23157995]
 249. Russell KF, Liang Y, O'Gorman K, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for croup. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(1):CD001955. [PubMed 21249651]
 250. Russell K, Wiebe N, Saenz A, et al. Glucocorticoids for Croup. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD001955. [PubMed 14973975]
 251. Ryken TC, McDermott M, Robinson PD, et al. The role of steroids in the management of brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol. 2010;96(1):103-114. doi:10.1007/s11060-009-0057-4 [PubMed 19957014]
 252. Saad AF, Chappell L, Saade GR, Pacheco LD. Corticosteroids in the management of pregnant patients with coronavirus disease (COVID-19). Obstet Gynecol. 2020;136(4):823-826. doi:10.1097/AOG.0000000000004103 [PubMed 32769659]
 253. Salem M, Tainsh RE Jr, Bromberg J, Loriaux DL, Chernow B. Perioperative glucocorticoid coverage. A reassessment 42 years after emergence of a problem. Ann Surg. 1994;219(4):416-425. doi:10.1097/00000658-199404000-00013 [PubMed 8161268]
 254. Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE, et al. 2020 American College of Rheumatology guideline for the management of reproductive health in rheumatic and musculoskeletal diseases. Arthritis Rheumatol. 2020;72(4):529‐556. doi:10.1002/art.41191 [PubMed 32090480]
 255. San Miguel J, Weisel K, Moreau P, et al. Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with relapsed and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013;14(11):1055-1066. doi:10.1016/S1470-2045(13)70380-2 [PubMed 24007748]
 256. Schwedt TJ. Acute treatment of migraine in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Accessed January 4, 2024.
 257. Sexton DJ. Dexamethasone to prevent neurologic complications of bacterial meningitis in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com.Accessed September 20, 2019.
 258. Shefrin AE, Goldman RD. Use of dexamethasone and prednisone in acute asthma exacerbations in pediatric patients. Can Fam Physician. 2009;55(7):704-706. [PubMed 19602654]
 259. Shehab N, Lewis CL, Streetman DD, Donn SM. Exposure to the pharmaceutical excipients benzyl alcohol and propylene glycol among critically ill neonates. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(2):256-259. [PubMed 19188870]
 260. Shenoi RP, Timm N; Committee on Drugs; Committee on Pediatric Emergency Medicine. Drugs used to treat pediatric emergencies. Pediatrics. 2020;145(1):e20193450. [PubMed 31871244]
 261. Singh A, Alter HJ, Zaia B. Does the addition of dexamethasone to standard therapy for acute migraine headache decrease the incidence of recurrent headache for patients treated in the emergency department? A meta-analysis and systematic review of the literature. Acad Emerg Med. 2008;15(12):1223-1233. doi:10.1111/j.1553-2712.2008.00283.x [PubMed 18976336]
 262. Singh M, Sharma CS, Rautela RS, Taneja A. Intravenous dexamethasone causes perineal pain and pruritus. J Anesthe Clinic Res. 2011;4:273. doi:10.4172/2155-6148.1000273 http://www.omicsonline.org/intravenous-dexamethasone-causes-perineal-pain-and-pruritus-2155-6148.1000273.pdf .
 263. Society for Maternal Fetal Medicine (SMFM) and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP). Revise Labor and Delivery COVID-19 Considerations (April 14, 2020; updated from an earlier version on March 27, 2020). Accessed April 17, 2020. https://www.smfm.org/covidclinical.
 264. Sonneveld P, Schmidt-Wolf IG, van der Holt B, et al. Bortezomib induction and maintenance treatment in patients with newly diagnosed multiple myeloma: results of the randomized phase III HOVON-65/ GMMG-HD4 trial. J Clin Oncol. 2012;30(24):2946-2955. doi:10.1200/JCO.2011.39.6820 [PubMed 22802322]
 265. Sparrow A, Geelhoed G. Prednisolone Versus Dexamethasone in Croup: A Randomised Equivalence Trial. Arch Dis Child. 2006;91(7):580-583. [PubMed 16624882]
 266. Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, et al. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(11):4043-4088. doi:10.1210/jc.2018-01865 [PubMed 30272171]
 267. Speiser PW, Azziz R, Baskin LS, et al; Endocrine Society. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline [published correction appear in J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(11):5137]. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(9):4133-4160. doi:10.1210/jc.2009-2631 [PubMed 20823466]
 268. Stark AR, Carlo WA, Tyson JE, et al; National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Adverse effects of early dexamethasone treatment in extremely-low-birth-weight infants. National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. N Engl J Med. 2001;344(2):95-101. doi:10.1056/NEJM200101113440203 [PubMed 11150359]
 269. Steen VD, Medsger TA Jr. Case-control study of corticosteroids and other drugs that either precipitate or protect from the development of scleroderma renal crisis. Arthritis Rheum. 1998;41(9):1613-1619. doi:10.1002/1529-0131(199809)41:9<1613::AID-ART11>3.0.CO;2-O [PubMed 9751093]
 270. Sterne JAC, Murthy S, Diaz, JV; et al. World Health Organization (WHO) Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association between administration of systemic corticosteroids and mortality among critically ill patients with COVID-19: a meta-analysis. JAMA. Published online September 2, 2020. doi:10.1001/jama.2020.17023 [PubMed 32876694]
 271. Stewart AK, Rajkumar SV, Dimopoulos MA, et al; ASPIRE Investigators. Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med. 2015;372(2):142-152. doi:10.1056/NEJMoa1411321. [PubMed 25482145]
 272. Sturdza A, Millar BA, Bana N, et al. The use and toxicity of steroids in the management of patients with brain metastases. Support Care Cancer. 2008;16(9):1041-1048. doi:10.1007/s00520-007-0395-8 [PubMed 18256860]
 273. Tamez-Pérez HE, Quintanilla-Flores DL, Rodríguez-Gutiérrez R, González-González JG, Tamez-Peña AL. Steroid hyperglycemia: Prevalence, early detection and therapeutic recommendations: A narrative review. World J Diabetes. 2015;6(8):1073-1081. doi:10.4239/wjd.v6.i8.1073 [PubMed 26240704]
 274. TaperDex (dexamethasone) [prescribing information]. Ridgeland, MS: Xspire Pharma; February 2020.
 275. Teelucksingh S, Nana M, Nelson-Piercy C. Managing COVID-19 in pregnant women. Breathe (Sheff). 2022;18(2):220019. doi:10.1183/20734735.0019-2022 [PubMed 36337130]
 276. Tellez DW, Galvis AG, Storgion SA, et al. Dexamethasone in the Prevention of Postextubation Stridor in Children. J Pediatr. 1991;118(2):289-294. [PubMed 1993963]
 277. Thwaites GE, Nguyen DB, Nguyen HD, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004;351(17):1741-1751. [PubMed 15496623]
 278. Tóth GG, Kloosterman C, Uges DR, Jonkman MF. Pharmacokinetics of high-dose oral and intravenous dexamethasone. Ther Drug Monit. 1999;21(5):532-535. [PubMed 10519450]
 279. Trang G, Steele R, Baron M, Hudson M. Corticosteroids and the risk of scleroderma renal crisis: a systematic review. Rheumatol Int. 2012;32(3):645-653. doi:10.1007/s00296-010-1697-6 [PubMed 21132302]
 280. Tseng CL, Chen YT, Huang CJ, et al. Short-term use of glucocorticoids and risk of peptic ulcer bleeding: a nationwide population-based case-crossover study. Aliment Pharmacol Ther. 2015;42(5):599-606. doi:10.1111/apt.13298 [PubMed 26096497]
 281. Tuca A, Jimenez-Fonseca P, Gascón P. Clinical evaluation and optimal management of cancer cachexia. Crit Rev Oncol Hematol. 2013;88(3):625-636. doi:10.1016/j.critrevonc.2013.07.015 [PubMed 23953794]
 282. Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis. 2004;39(9):1267-1284. [PubMed 15494903]
 283. University of Oxford. RECOVERY Trial. Accessed July 8, 2020. https://www.recoverytrial.net/.
 284. Urban RC Jr, Cotlier E. Corticosteroid-induced cataracts. Surv Ophthalmol. 1986;31(2):102-110. doi:10.1016/0039-6257(86)90077-9 [PubMed 3541262]
 285. US Department of Health and Human Services (HHS) Panel on Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV: recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Updated March 2019. Accessed April 8, 2019. http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf.
 286. van Staa TP, Cooper C, Leufkens HG, Bishop N. Children and the risk of fractures caused by oral corticosteroids. J Bone Miner Res. 2003;18(5):913-918. doi:10.1359/jbmr.2003.18.5.913 [PubMed 12733732]
 287. van Staa TP, Leufkens HG, Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. Osteoporos Int. 2002;13(10):777-787. doi:10.1007/s001980200108 [PubMed 12378366]
 288. Vecht CJ, Hovestadt A, Verbiest HB, van Vliet JJ, van Putten WL. Dose-effect relationship of dexamethasone on Karnofsky performance in metastatic brain tumors: a randomized study of doses of 4, 8, and 16 mg per day. Neurology. 1994;44(4):675-680. doi:10.1212/wnl.44.4.675 [PubMed 8164824]
 289. Villar J, Ferrando C, Martínez D, et al; dexamethasone in ARDS network. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2020;8(3):267-276. doi:10.1016/S2213-2600(19)30417-5 [PubMed 32043986]
 290. Wald ER, Kaplan SL, Mason, EO Jr. Dexamethasone therapy for children with bacterial meningitis. Pediatrics. 1995;95(1):21-28. [PubMed 7770303]
 291. Wallace MD, Metzger NL. Optimizing the treatment of steroid-induced hyperglycemia. Ann Pharmacother. 2018;52(1):86-90. doi:10.1177/1060028017728297 [PubMed 28836444]
 292. Wang JJ, Ho ST, Lee SC, Liu YC, Ho CM. The use of dexamethasone for preventing postoperative nausea and vomiting in females undergoing thyroidectomy: a dose-ranging study. Anesth Analg. 2000a;91(6):1404-1407. doi:10.1097/00000539-200012000-00019 [PubMed 11093989]
 293. Wang JJ, Ho ST, Tzeng JI, Tang CS. The effect of timing of dexamethasone administration on its efficacy as a prophylactic antiemetic for postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 2000b;91(1):136-139. doi:10.1097/00000539-200007000-00025 [PubMed 10866900]
 294. Warrington TP, Bostwick JM. Psychiatric adverse effects of corticosteroids. Mayo Clin Proc. 2006;81(10):1361-1367. doi:10.4065/81.10.1361 [PubMed 17036562]
 295. Watterberg KL; American Academy of Pediatrics. Committee on Fetus and Newborn. Policy Statement--Postnatal Corticosteroids to Prevent or Treat Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatrics. 2010;126(4):800-808. [PubMed 20819899]
 296. Wei Y, Ji XB, Wang YW, et al. High-dose dexamethasone vs prednisone for treatment of adult immune thrombocytopenia: a prospective multicenter randomized trial. Blood. 2016;127(3):296-302. [PubMed 26480931]
 297. Widdifield J, Bernatsky S, Paterson JM, et al. Serious infections in a population-based cohort of 86,039 seniors with rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(3):353-361. doi:10.1002/acr.21812 [PubMed 22833532]
 298. Winthrop KL. Infections and biologic therapy in rheumatoid arthritis: our changing understanding of risk and prevention. Rheum Dis Clin North Am. 2012;38(4):727-745. doi:10.1016/j.rdc.2012.08.019 23137579. [PubMed 23137579]
 299. World Health Organization (WHO). Breastfeeding and maternal medication, recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs. 2002. https://apps.who.int/iris/handle/10665/62435.
 300. World Health Organization (WHO). Corticosteroids for COVID-19: living guidance. Published September 2, 2020. Accessed September 4, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1
 301. World Health Organization (WHO). Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care: 2017 update. Published 2017. Accessed April 9, 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf;jsessionid=DE537F54942A5274CE53BA18E0FBCC15?sequence=1
 302. Yale SH, Limper AH. Pneumocystis carinii pneumonia in patients without acquired immunodeficiency syndrome: associated illness and prior corticosteroid therapy. Mayo Clin Proc. 1996;71(1):5-13. doi:10.4065/71.1.5 [PubMed 8538233]
 303. Yanovski JA, Cutler GB Jr, Chrousos GP, Nieman LK. Corticotropin-releasing hormone stimulation following low-dose dexamethasone administration. A new test to distinguish Cushing's syndrome from pseudo-Cushing's states. JAMA. 1993;269(17):2232-2238. [PubMed 8386285]
 304. Yildirim ZK, Büyükavci M, Eren S, Orbak Z, Sahin A, Karakelleoğlu C. Late side effects of high-dose steroid therapy on skeletal system in children with idiopathic thrombocytopenic purpura. J Pediatr Hematol Oncol. 2008;30(10):749-753. doi:10.1097/MPH.0b013e318180bbc9 [PubMed 19011472]
 305. Younes AK, Younes NK. Recovery of steroid induced adrenal insufficiency. Transl Pediatr. 2017;6(4):269-273. doi:10.21037/tp.2017.10.01 [PubMed 29184808]
 306. Youssef J, Novosad SA, Winthrop KL. Infection risk and safety of corticosteroid use. Rheum Dis Clin North Am. 2016;42(1):157-176, ix-x. doi:10.1016/j.rdc.2015.08.004 [PubMed 26611557]
 307. Zar T, Graeber C, Perazella MA. Recognition, treatment, and prevention of propylene glycol toxicity. Semin Dial. 2007;20(3):217-219. [PubMed 17555487]
Topic 9100 Version 810.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟