ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Acute calculous cholecystitis: Clinical features and diagnosis

Acute calculous cholecystitis: Clinical features and diagnosis
Literature review current through: Jan 2024.
This topic last updated: Apr 21, 2022.

INTRODUCTION — Cholecystitis refers to inflammation of the gallbladder. Acute cholecystitis predominantly occurs as a complication of gallstone disease and typically develops in patients with a history of symptomatic gallstones. Less often, acute cholecystitis may develop without gallstones (acalculous cholecystitis). (See "Overview of gallstone disease in adults", section on 'Natural history and disease course'.)

This topic will review the pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis of acute calculous cholecystitis. Separate topic reviews on gallstone disease and the management of acute calculous cholecystitis include the following:

(See "Overview of gallstone disease in adults".)

(See "Approach to the management of gallstones".)

(See "Acalculous cholecystitis: Clinical manifestations, diagnosis, and management".)

(See "Treatment of acute calculous cholecystitis".)

DEFINITIONS

Acute cholecystitis — Acute cholecystitis refers to a syndrome of right upper quadrant pain, fever, and leukocytosis associated with gallbladder inflammation. In the majority of patients, acute cholecystitis is caused by gallstones, while acalculous cholecystitis accounts for about 5 to 10 percent of cases. (See "Acalculous cholecystitis: Clinical manifestations, diagnosis, and management".)

Chronic cholecystitis — Chronic cholecystitis is the term used to describe chronic inflammatory cell infiltration of the gallbladder seen on histopathology. The clinical significance of chronic cholecystitis is questionable. It is almost invariably associated with the presence of gallstones and is thought to be the result of mechanical irritation or recurrent attacks of acute cholecystitis leading to fibrosis and thickening of the gallbladder [1-3]. However, its presence does not correlate with symptoms since patients with extensive chronic inflammatory cell inflammation may have only minimal symptoms, and there is no evidence that chronic cholecystitis increases the risk for future morbidity [4]. (See "Overview of gallstone disease in adults".)

Some authors use the term "chronic cholecystitis" to describe gallbladder dysfunction as a cause of abdominal pain [5]. It is more appropriate in this instance to refer to the condition as pain due to biliary dyskinesia (which is attributed to sphincter of Oddi dysfunction), or pain due to functional gallbladder disorder (also called gallbladder dyskinesia). (See "Functional gallbladder disorder in adults".)

EPIDEMIOLOGY — Acute cholecystitis is the most common complication of gallstone disease and typically develops in patients with a history of symptomatic gallstones. In one systematic review, acute cholecystitis developed in 6 to 11 percent of patients with symptomatic gallstones over a median follow-up of 7 to 11 years [6].

PATHOGENESIS — Acute calculous cholecystitis occurs in the setting of cystic duct obstruction. However, in contrast to biliary colic, the development of acute cholecystitis is not fully explained by cystic duct obstruction alone [7,8]. Studies suggest that an additional irritant is required to develop gallbladder inflammation. One such irritant used in experimental models, lysolecithin, is produced from lecithin, a normal constituent of bile. The production of lysolecithin from lecithin is catalyzed by phospholipase A, which is present in gallbladder mucosa. This enzyme may be released into the gallbladder following trauma to the gallbladder wall from an impacted gallstone [8]. Supporting this hypothesis is the observation that lysolecithin (normally absent in bile) is detectable in gallbladder bile in patients with acute cholecystitis [9].

Inflammatory mediators are released in response to gallbladder inflammation and further propagate the inflammation [10]. Prostaglandins, which are involved in gallbladder contraction and fluid absorption, probably play a central role in this process [11]. The prostaglandin hypothesis is supported by the observation that prostaglandin inhibitors can reduce intraluminal gallbladder pressure and relieve biliary colic [12-14].

Infection of bile within the biliary system probably has a role in the development of cholecystitis; however, not all patients with cholecystitis have infected bile. This observation was illustrated in a study of 467 subjects in whom bile samples were obtained from the gallbladder and common bile duct for aerobic and anaerobic culture [15]. Patients with a variety of hepatobiliary diseases and a healthy control group were included. Patients with gallstones, acute cholecystitis, and hydropic gallbladder had similar rates of positive cultures in the gallbladder and common bile duct, ranging from 22 to 46 percent; cultures were generally sterile in healthy subjects. The main species isolated were Escherichia coli, Enterococcus, Klebsiella, and Enterobacter.

Histologic changes of the gallbladder in acute cholecystitis can range from mild edema and acute inflammation to necrosis and gangrene. Occasionally, prolonged impaction of a stone in the cystic duct can lead to a distended gallbladder that is filled with colorless, mucoid fluid. This condition, known as a mucocele with white bile (hydrops), is due to the absence of bile entry into the gallbladder and absorption of all the bilirubin within the gallbladder.

CLINICAL MANIFESTATIONS

History — Patients with acute cholecystitis typically complain of abdominal pain, most commonly in the right upper quadrant or epigastrium. Characteristically, acute cholecystitis pain is steady and severe and is typically prolonged (greater than four to six hours). The pain may radiate to the right shoulder or back. Associated complaints may include fever, nausea, vomiting, and anorexia. There is often a history of fatty food ingestion one hour or more before the initial onset of pain.

Physical examination — Patients with acute cholecystitis are usually ill-appearing, febrile, tachycardic, and lie still on the examining table because cholecystitis is associated with true local parietal peritoneal inflammation that is aggravated by movement. Abdominal examination usually demonstrates voluntary and involuntary guarding. Patients frequently will have a positive Murphy's sign. To check for a Murphy's sign, the patient is asked to inspire deeply while the examiner palpates the area of the gallbladder fossa just beneath the liver edge. Deep inspiration causes the gallbladder to descend toward and press against the examining fingers, which in patients with acute cholecystitis commonly leads to increased discomfort and the patient catching his or her breath. Murphy’s sign has a high sensitivity for acute cholecystitis but is not specific. In one study, using cholescintigraphy as the gold standard, the sensitivity and specificity of a positive Murphy's sign were 97 and 48 percent, respectively [16]. However, the sensitivity may be diminished in older adults [17].

Patients with complications may have signs of sepsis (gangrene), generalized peritonitis (perforation), abdominal crepitus (emphysematous cholecystitis), or bowel obstruction (gallstone ileus). (See 'Complications' below and "Sepsis syndromes in adults: Epidemiology, definitions, clinical presentation, diagnosis, and prognosis", section on 'Sepsis' and "Gallstone ileus".)

Laboratory findings — Patients typically have a leukocytosis with an increased number of band forms (ie, a left shift). Elevation in the serum total bilirubin and alkaline phosphatase concentrations are not common in uncomplicated acute cholecystitis since obstruction is limited to the gallbladder; if present, they should raise concerns about biliary obstruction and conditions such as cholangitis, choledocholithiasis, or Mirizzi syndrome (a gallstone impacted in the distal cystic duct causing extrinsic compression of the common bile duct) (image 1). However, mild elevations in serum aminotransferases and amylase, along with hyperbilirubinemia and jaundice, have been reported even in the absence of these complications and may be due to the passage of sludge, or pus [18]. (See "Acute cholangitis: Clinical manifestations, diagnosis, and management" and "Choledocholithiasis: Clinical manifestations, diagnosis, and management" and "Mirizzi syndrome".)

In patients with emphysematous cholecystitis, mild to moderate unconjugated hyperbilirubinemia may be present because of hemolysis induced by clostridial infection. (See 'Emphysematous cholecystitis' below.)

DIAGNOSTIC APPROACH

Clinical suspicion and diagnosis — Acute cholecystitis should be suspected in a patient presenting with right upper quadrant or epigastric pain, fever, and a leukocytosis. A positive Murphy's sign on physical examination supports the diagnosis [19]. However, history, physical examination, and laboratory test findings are not sufficient to establish the diagnosis.

The diagnosis of acute cholecystitis requires demonstration of gallbladder wall thickening or edema, a sonographic Murphy's sign, or failure of the gallbladder to fill during cholescintigraphy (algorithm 1). In most cases, the diagnosis can be established with an abdominal ultrasound. We perform cholescintigraphy if the diagnosis remains unclear despite ultrasonography.

Abdominal computed tomography (CT) and magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) are not usually required but may be performed in patients with suspected complications or to rule out alternate diagnoses. Oral cholecystography has no role in the diagnosis of acute cholecystitis since it cannot show gallbladder wall edema and requires days to complete. (See 'Additional evaluation in selected patients' below.)

Laboratory studies — In addition to a complete blood count, we evaluate levels of serum lipase and amylase, electrolytes, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, bilirubin, calcium, and albumin to rule out other causes of acute abdominal pain or complications of acute cholecystitis. A pregnancy test should be performed in all women of childbearing age. (See 'Laboratory findings' above and 'Complications' below.)

Diagnostic imaging

Ultrasonography — The presence of stones in the gallbladder in the clinical setting of right upper quadrant abdominal pain and fever supports the diagnosis of acute cholecystitis but is not diagnostic. Additional sonographic features include:

Gallbladder wall thickening (greater than 4 to 5 mm), pericholecystic fluid, or edema (double wall sign) (image 2).

A "sonographic Murphy's sign" is similar to the Murphy's sign elicited during abdominal palpation, except that the positive response is observed during palpation with the ultrasound transducer. This is more accurate than hand palpation because it can confirm that it is indeed the gallbladder that is being pressed by the imaging transducer when the patient catches his or her breath.

Several studies have evaluated the accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute cholecystitis [19-25]. A particularly informative systematic review summarized the results of 30 studies of ultrasonography for gallstones and acute cholecystitis [22]. Adjusted sensitivity and specificity for diagnosis of acute cholecystitis were 88 percent (95% confidence interval [CI] 0.74 to 1.00) and 80 percent (95% CI 0.62 to 0.98), respectively.

The sensitivity and specificity of ultrasonography for detection of gallstones are approximately 84 (95% CI 0.76 to 0.92) and 99 percent (95% CI 0.97 to 1.00), respectively [22]. Ultrasonography may not detect small stones or sludge as illustrated by a study that compared ultrasonography with direct percutaneous mini-endoscopy in patients who had undergone topical gallstone dissolution [26]. Ultrasonography was negative in 12 of 13 patients in whom endoscopy demonstrated 1 to 3 mm stones or fragments (picture 1) [26].

In patients with emphysematous cholecystitis, the ultrasound report may erroneously note the presence of "overlying bowel gas making adequate visualization of the gallbladder difficult," when in reality, this reflects air in the wall of the gallbladder. (See 'Emphysematous cholecystitis' below.)

Contrast enhanced ultrasonography performed in conjunction with intravenous injection of an ultrasound contrast agent containing microbubbles is advocated by some to allow the preoperative detection of gangrenous cholecystitis [27]. Theoretically, early diagnosis of this serious complication of acute cholecystitis would lead to better planning of early intervention to prevent further more serious complications; however, this test is not widely available [28].

Cholescintigraphy (hepatic iminodiacetic acid [HIDA] scan) — Cholescintigraphy using 99mTc-hepatic iminodiacetic acid (generically referred to as a HIDA scan) is indicated if the diagnosis remains uncertain following ultrasonography. Technetium-labeled HIDA is injected intravenously and is then taken up selectively by hepatocytes and excreted into bile. If the cystic duct is patent, the tracer will enter the gallbladder, leading to its visualization without the need for concentration. The HIDA scan is also useful for demonstrating patency of the common bile duct and ampulla. Normally, visualization of contrast within the common bile duct, gallbladder, and small bowel occurs within 30 to 60 minutes (image 3). When the gallbladder is not visualized within 60 minutes, delayed images (at three to four hours) or morphine augmentation is obtained. Nonvisualization of the gallbladder 30 minutes post-morphine or on delayed images is diagnostic of acute cholecystitis. This occurs because of cystic duct obstruction, usually from edema associated with acute cholecystitis or an obstructing stone (image 4).

Cholescintigraphy has a sensitivity and specificity for acute cholecystitis of approximately 90 to 97 percent and 71 to 90 percent, respectively [22,25,29,30]. Morphine increases sphincter of Oddi pressure, thereby causing a more favorable pressure gradient for the radioactive tracer to enter the cystic duct. This modification is thought to be particularly useful in critically ill patients, in whom standard HIDA scanning may be associated with false positive results [31-34].

False positive results can also occur in the setting of cystic duct obstruction due to a stone or tumor in the absence of acute cholecystitis. Other conditions that can cause false positive results despite a non-obstructed cystic duct include:

Severe liver disease, which may lead to abnormal uptake and excretion of the tracer.

Fasting patients (eg, receiving total parenteral nutrition) have no stimulation to contract the gallbladder. In such patients, the gallbladder is already full of viscous bile that prevents the entry of radiotracer.

Biliary sphincterotomy, which may result in low resistance to bile flow, leading to preferential excretion of the tracer into the duodenum without filling of the gallbladder.

Hyperbilirubinemia, which may be associated with impaired hepatic clearance of iminodiacetic acid compounds. Newer agents commonly used in cholescintigraphy (diisopropyl and m-bromotrimethyl iminodiacetic acid) have generally overcome this limitation [35].

False negative results are uncommon since most patients with acute cholecystitis have obstruction of the cystic duct. When they occur, they may be due to incomplete cystic duct obstruction.

Additional evaluation in selected patients

Magnetic resonance cholangiopancreatography or endoscopic ultrasound — Choledocholithiasis should be suspected in patients with acute cholecystitis and elevations of liver transaminases, total bilirubin, or evidence of common bile duct dilatation on ultrasound. Patients suspected of having choledocholithiasis are diagnosed with a combination of laboratory tests and imaging studies. The first imaging study obtained is typically a transabdominal ultrasound. Additional testing may include magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and endoscopic ultrasound (EUS). Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is the gold standard but is reserved for therapeutic procedures given the risk of post-ERCP pancreatitis. (image 5). (See "Choledocholithiasis: Clinical manifestations, diagnosis, and management", section on 'Initial diagnostic evaluation'.)

The role of MRCP in the diagnosis of acute cholecystitis was evaluated in a series that included 35 patients with symptoms of acute cholecystitis who underwent both ultrasound and MRCP prior to cholecystectomy [5]. MRCP was superior to ultrasound for detecting stones in the cystic duct (sensitivity 100 versus 14 percent) but was less sensitive than ultrasound for detecting gallbladder wall thickening (sensitivity 69 versus 96 percent).

Computed tomography — We perform an abdominal CT to rule out complications of acute cholecystitis in patients with sepsis (gangrene), generalized peritonitis (perforation), abdominal crepitus (emphysematous cholecystitis), or bowel obstruction (gallstone ileus). (See 'Complications' below.)

Abdominal CT is not routinely required to diagnose acute cholecystitis but is often performed in the initial evaluation of patients with abdominal pain to rule out other etiologies. CT findings of acute cholecystitis include gallbladder wall edema (image 6), pericholecystic stranding and fluid, and high-attenuation bile [36,37]. The sensitivity of abdominal CT for acute cholecystitis is 94 percent but its specificity is low (59 percent). CT may also fail to detect gallstones as many stones are isodense with bile (image 7) [38,39]. (See "Overview of gallstone disease in adults", section on 'Complications'.)

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

Biliary colic – As with acute cholecystitis, biliary colic causes pain in the right upper quadrant. However, the pain of biliary colic typically lasts at least 30 minutes, plateauing within an hour. The pain then starts to subside, with an entire attack usually lasting less than six hours. An episode of right upper quadrant pain lasting for more than six hours should raise suspicion for acute cholecystitis. Unlike acute cholecystitis, constitutional symptoms such as malaise or fever and peritoneal signs are absent in patients with biliary colic and laboratory studies are normal. (See "Overview of gallstone disease in adults", section on 'Biliary colic'.)

Acute cholangitis – Acute cholangitis may present a right upper quadrant pain, fever, and leukocytosis. In contrast to patients with acute cholecystitis, patients have evidence of cholestasis on laboratory testing and biliary dilation on imaging. It is important to note that patients can have both acute cholangitis and acute cholecystitis. (See "Acute cholangitis: Clinical manifestations, diagnosis, and management", section on 'Diagnosis'.)

Fitz-Hugh Curtis syndrome – In women with acute pelvic inflammatory disease, perihepatitis can cause right upper quadrant abdominal pain. Pericholecystic fluid on imaging studies may be confused with acute cholecystitis, but a hepatic iminodiacetic acid scan is negative. (See "Pelvic inflammatory disease: Clinical manifestations and diagnosis", section on 'Perihepatitis'.)

Other conditions that can give rise to pain in the epigastrium or right upper quadrant abdomen (eg, acute pancreatitis, peptic ulcer disease) can usually be differentiated from acute cholecystitis by the clinical setting in which they occur and by obtaining the appropriate diagnostic studies. These are discussed in detail, separately. (See "Causes of abdominal pain in adults", section on 'Right upper quadrant pain'.)

COMPLICATIONS — Left untreated, symptoms of cholecystitis may abate within 7 to 10 days. However, as complications are frequent and have the potential of being severe, patients with suspected acute cholecystitis require definitive treatment. (See "Treatment of acute calculous cholecystitis".)

Gangrenous cholecystitis — Gangrenous cholecystitis is the most common complication of cholecystitis (up to 20 percent of cases), particularly in older patients, patients with diabetes, or those who delay seeking therapy (image 8) [40]. The presence of a sepsis-like picture in addition to the other symptoms of cholecystitis suggests the diagnosis, but gangrene may not be suspected preoperatively. (See "Sepsis syndromes in adults: Epidemiology, definitions, clinical presentation, diagnosis, and prognosis", section on 'Sepsis'.)

Perforation — Perforation of the gallbladder results in approximately 10 percent of cases and usually occurs in patients with a delay in diagnosis or failure to respond to initial therapy. The perforation is often localized and occurs at the fundus of the gallbladder after the development of gangrene [41]. The resulting pericholecystic abscess may be palpable and can be visualized on abdominal computed tomography (image 9). Less commonly, there is free perforation into the peritoneum, leading to generalized peritonitis and associated with a high mortality (image 10).

Emphysematous cholecystitis — Emphysematous cholecystitis is caused by secondary infection of the gallbladder wall with gas-forming organisms (such as Clostridium welchii) (image 11) [42,43]. Like other patients with acute cholecystitis, patients with emphysematous cholecystitis usually present with right upper quadrant pain, nausea, vomiting, and low-grade fever. Peritoneal signs are usually absent, but crepitus in the abdominal wall adjacent to the gall bladder may rarely be detected. When such crepitus is present, it is an important clue to the diagnosis.

Affected patients are often men in their fifth to seventh decade, and approximately one-third to one-half have diabetes [43-45]. Mild to moderate unconjugated hyperbilirubinemia may be present (caused by hemolysis induced by clostridial infection). The ultrasound report may erroneously note the presence of "overlying bowel gas making adequate visualization of the gallbladder difficult", when in reality, this reflects air in the wall of the gallbladder.

Emphysematous cholecystitis often heralds the development of gangrene, perforation, and other complications [43-45]. Other organisms that may be isolated include Escherichia coli (15 percent), staphylococci, streptococci, Pseudomonas, and Klebsiella [43].

Cholecystoenteric fistula — A cholecystoenteric fistula may result from perforation of the gallbladder directly into the intestinal lumen. Fistula formation is more often due to long-standing pressure necrosis from stones than due to acute cholecystitis. It complicates 2 to 3 percent of all cases of gallbladder stone disease but it can rarely occur as a result of acute calculous cholecystitis. While the majority of fistulas are cholecystoduodenal fistulas, approximately 15 percent are cholecystocolonic, most commonly to the hepatic flexure [46]. Symptoms of a cholecystocolonic fistula include bile acid diarrhea and rarely intestinal obstruction due to gallstone ileus.

Gallstone ileus — Passage of a gallstone, usually larger than 2.5 cm, through a cholecystoenteric fistula may lead to the development of mechanical bowel obstruction, usually in the narrowest part of the terminal ileum which is approximately two feet proximal to the ileocecal valve (image 12) [47]. (See "Gallstone ileus" and "Etiologies, clinical manifestations, and diagnosis of mechanical small bowel obstruction in adults", section on 'Clinical presentations' and "Etiologies, clinical manifestations, and diagnosis of mechanical small bowel obstruction in adults", section on 'Gallstones or foreign body'.)

SOCIETY GUIDELINE LINKS — Links to society and government-sponsored guidelines from selected countries and regions around the world are provided separately. (See "Society guideline links: Cholecystitis and other gallbladder disorders".)

INFORMATION FOR PATIENTS — UpToDate offers two types of patient education materials, "The Basics" and "Beyond the Basics." The Basics patient education pieces are written in plain language, at the 5th to 6th grade reading level, and they answer the four or five key questions a patient might have about a given condition. These articles are best for patients who want a general overview and who prefer short, easy-to-read materials. Beyond the Basics patient education pieces are longer, more sophisticated, and more detailed. These articles are written at the 10th to 12th grade reading level and are best for patients who want in-depth information and are comfortable with some medical jargon.

Here are the patient education articles that are relevant to this topic. We encourage you to print or e-mail these topics to your patients. (You can also locate patient education articles on a variety of subjects by searching on "patient info" and the keyword(s) of interest.)

Basics topics (see "Patient education: Gallstones (The Basics)" and "Patient education: Choosing surgery to treat gallstones (The Basics)")

Beyond the Basics topics (see "Patient education: Gallstones (Beyond the Basics)")

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

Epidemiology and pathogenesis – Acute cholecystitis predominantly occurs as a complication of gallstone disease and typically develops in patients with a history of symptomatic gallstones. Acute calculous cholecystitis occurs in the setting of cystic duct obstruction. However, the development of acute cholecystitis is not fully explained by cystic duct obstruction alone and an additional irritant may be required to develop gallbladder inflammation. In some cases, infection of bile within the biliary system may also have a role in the development of acute cholecystitis. (See 'Epidemiology' above and 'Pathogenesis' above.)

Clinical presentation – Patients with acute cholecystitis typically complain of abdominal pain, most commonly in the right upper quadrant or epigastrium. The pain may radiate to the right shoulder or back. Characteristically, acute cholecystitis pain is prolonged (more than four to six hours), steady, and severe. Associated complaints may include nausea, vomiting, and anorexia. (See 'Clinical manifestations' above.)

Diagnosis – Acute cholecystitis should be suspected in a patient presenting with right upper quadrant or epigastric pain, fever, and a leukocytosis. A positive Murphy's sign on physical examination supports the diagnosis. However, history, physical examination, and laboratory test findings are not sufficient to establish the diagnosis. The diagnosis of acute cholecystitis requires demonstration of gallbladder wall thickening or edema, a sonographic Murphy's sign, or failure of the gallbladder to fill during cholescintigraphy (algorithm 1). In most cases, the diagnosis can be established with an abdominal ultrasound. We perform cholescintigraphy if the diagnosis remains unclear despite ultrasound. (See 'Diagnostic approach' above.)

Additional evaluation in selected patients – We perform additional imaging (eg, endoscopic ultrasonography, magnetic resonance cholangiopancreatography) to evaluate for choledocholithiasis in patients with elevations of liver transaminases, total bilirubin, alkaline phosphatase, or common bile duct dilatation on ultrasound. We perform abdominal computed tomography to rule out specific complications of acute cholecystitis in patients with sepsis (gangrene), generalized peritonitis (perforation), abdominal crepitus (emphysematous cholecystitis), or bowel obstruction (gallstone ileus). (See 'Additional evaluation in selected patients' above.)

Complications – Left untreated, symptoms of cholecystitis may abate within 7 to 10 days. However, as complications are frequent and have the potential of being severe, patients with suspected acute cholecystitis require definitive treatment. Gangrenous cholecystitis is the most frequent complication of acute cholecystitis (up to 20 percent of cases). Other complications include perforation, emphysematous cholecystitis, cholecystenteric fistula, and gallstone ileus. (See "Treatment of acute calculous cholecystitis".)

 1. Ziessman HA. Cholecystokinin cholescintigraphy: clinical indications and proper methodology. Radiol Clin North Am 2001; 39:997.
 2. Kalloo AN, Kantsevoy SV. Gallstones and biliary disease. Prim Care 2001; 28:591.
 3. Ahmed A, Cheung RC, Keeffe EB. Management of gallstones and their complications. Am Fam Physician 2000; 61:1673.
 4. Nahrwold DL, Rose RC, Ward SP. Abnormalities in gallbladder morphology and function in patients with cholelithiasis. Ann Surg 1976; 184:415.
 5. Park MS, Yu JS, Kim YH, et al. Acute cholecystitis: comparison of MR cholangiography and US. Radiology 1998; 209:781.
 6. Friedman GD. Natural history of asymptomatic and symptomatic gallstones. Am J Surg 1993; 165:399.
 7. MORRIS CR, HOHF RP, IVY AC. An experimental study of the role of stasis in the etiology of cholecystitis. Surgery 1952; 32:673.
 8. Roslyn JJ, DenBesten L, Thompson JE Jr, Silverman BF. Roles of lithogenic bile and cystic duct occlusion in the pathogenesis of acute cholecystitis. Am J Surg 1980; 140:126.
 9. Kaminski DL. Arachidonic acid metabolites in hepatobiliary physiology and disease. Gastroenterology 1989; 97:781.
 10. Jivegård L, Thornell E, Svanvik J. Pathophysiology of acute obstructive cholecystitis: implications for non-operative management. Br J Surg 1987; 74:1084.
 11. Myers SI, Bartula L. Human cholecystitis is associated with increased gallbladder prostaglandin I2 and prostaglandin E2 synthesis. Hepatology 1992; 16:1176.
 12. Thornell E, Jansson R, Svanvik J. Indomethacin reduces raised intraluminal gallbladder pressure in acute cholecystitis. Acta Chir Scand 1985; 151:261.
 13. Thornell E, Jansson R, Svanvik J. Indomethacin intravenously--a new way for effective relief of biliary pain: a double-blind study in man. Surgery 1981; 90:468.
 14. Akriviadis EA, Hatzigavriel M, Kapnias D, et al. Treatment of biliary colic with diclofenac: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Gastroenterology 1997; 113:225.
 15. Csendes A, Burdiles P, Maluenda F, et al. Simultaneous bacteriologic assessment of bile from gallbladder and common bile duct in control subjects and patients with gallstones and common duct stones. Arch Surg 1996; 131:389.
 16. Singer AJ, McCracken G, Henry MC, et al. Correlation among clinical, laboratory, and hepatobiliary scanning findings in patients with suspected acute cholecystitis. Ann Emerg Med 1996; 28:267.
 17. Adedeji OA, McAdam WA. Murphy's sign, acute cholecystitis and elderly people. J R Coll Surg Edinb 1996; 41:88.
 18. Kurzweil SM, Shapiro MJ, Andrus CH, et al. Hyperbilirubinemia without common bile duct abnormalities and hyperamylasemia without pancreatitis in patients with gallbladder disease. Arch Surg 1994; 129:829.
 19. Trowbridge RL, Rutkowski NK, Shojania KG. Does this patient have acute cholecystitis? JAMA 2003; 289:80.
 20. Ralls PW, Colletti PM, Lapin SA, et al. Real-time sonography in suspected acute cholecystitis. Prospective evaluation of primary and secondary signs. Radiology 1985; 155:767.
 21. Cooperberg PL, Burhenne HJ. Real-time ultrasonography. Diagnostic technique of choice in calculous gallbladder disease. N Engl J Med 1980; 302:1277.
 22. Shea JA, Berlin JA, Escarce JJ, et al. Revised estimates of diagnostic test sensitivity and specificity in suspected biliary tract disease. Arch Intern Med 1994; 154:2573.
 23. Kalimi R, Gecelter GR, Caplin D, et al. Diagnosis of acute cholecystitis: sensitivity of sonography, cholescintigraphy, and combined sonography-cholescintigraphy. J Am Coll Surg 2001; 193:609.
 24. Chatziioannou SN, Moore WH, Ford PV, Dhekne RD. Hepatobiliary scintigraphy is superior to abdominal ultrasonography in suspected acute cholecystitis. Surgery 2000; 127:609.
 25. Kiewiet JJ, Leeuwenburgh MM, Bipat S, et al. A systematic review and meta-analysis of diagnostic performance of imaging in acute cholecystitis. Radiology 2012; 264:708.
 26. Zakko SF, Srb S, Ramsby GR. Sensitivity of percutaneous endoscopy compared with ultrasonography in the detection of residue or mucosal lesions after topical gallbladder stone dissolution. Gastrointest Endosc 1995; 42:434.
 27. Ripollés T, Martínez-Pérez MJ, Martin G, et al. Usefulness of contrast-enhanced US in the diagnosis of acute gangrenous cholecystitis: A comparative study with surgical and pathological findings. Eur J Radiol 2016; 85:31.
 28. Merriam LT, Kanaan SA, Dawes LG, et al. Gangrenous cholecystitis: analysis of risk factors and experience with laparoscopic cholecystectomy. Surgery 1999; 126:680.
 29. Fink-Bennett D, Freitas JE, Ripley SD, Bree RL. The sensitivity of hepatobiliary imaging and real-time ultrasonography in the detection of acute cholecystitis. Arch Surg 1985; 120:904.
 30. Kaoutzanis C, Davies E, Leichtle SW, et al. Is hepato-imino diacetic acid scan a better imaging modality than abdominal ultrasound for diagnosing acute cholecystitis? Am J Surg 2015; 210:473.
 31. Flancbaum L, Choban PS, Sinha R, Jonasson O. Morphine cholescintigraphy in the evaluation of hospitalized patients with suspected acute cholecystitis. Ann Surg 1994; 220:25.
 32. Oates E, Selland DL, Chin CT, Achong DM. Gallbladder nonvisualization with pericholecystic rim sign: morphine-augmentation optimizes diagnosis of acute cholecystitis. J Nucl Med 1996; 37:267.
 33. Solomon RW, Albert Harari A, Dragotti R, et al. Morphine-Modified Hepatobiliary Scanning Protocol for the Diagnosis of Acute Cholecystitis. AJR Am J Roentgenol 2016; :W1.
 34. Motosugi U, Ichikawa T, Sano K, Onishi H. Acute Adverse Reactions to Nonionic Iodinated Contrast Media for CT: Prospective Randomized Evaluation of the Effects of Dehydration, Oral Rehydration, and Patient Risk Factors. AJR Am J Roentgenol 2016; 207:931.
 35. Kim EE, Moon TY, Delpassand ES, et al. Nuclear hepatobiliary imaging. Radiol Clin North Am 1993; 31:923.
 36. Paulson EK. Acute cholecystitis: CT findings. Semin Ultrasound CT MR 2000; 21:56.
 37. Fidler J, Paulson EK, Layfield L. CT evaluation of acute cholecystitis: findings and usefulness in diagnosis. AJR Am J Roentgenol 1996; 166:1085.
 38. Barakos JA, Ralls PW, Lapin SA, et al. Cholelithiasis: evaluation with CT. Radiology 1987; 162:415.
 39. Benarroch-Gampel J, Boyd CA, Sheffield KM, et al. Overuse of CT in patients with complicated gallstone disease. J Am Coll Surg 2011; 213:524.
 40. Reiss R, Nudelman I, Gutman C, Deutsch AA. Changing trends in surgery for acute cholecystitis. World J Surg 1990; 14:567.
 41. Derici H, Kara C, Bozdag AD, et al. Diagnosis and treatment of gallbladder perforation. World J Gastroenterol 2006; 12:7832.
 42. Lorenz RW, Steffen HM. Emphysematous cholecystitis: diagnostic problems and differential diagnosis of gallbladder gas accumulations. Hepatogastroenterology 1990; 37 Suppl 2:103.
 43. Sarmiento RV. Emphysematous cholecystitis. Report of four cases and review of the literature. Arch Surg 1966; 93:1009.
 44. Mentzer RM Jr, Golden GT, Chandler JG, Horsley JS 3rd. A comparative appraisal of emphysematous cholecystitis. Am J Surg 1975; 129:10.
 45. Garcia-Sancho Tellez L, Rodriguez-Montes JA, Fernandez de Lis S, Garcia-Sancho Martin L. Acute emphysematous cholecystitis. Report of twenty cases. Hepatogastroenterology 1999; 46:2144.
 46. Ibrahim IM, Wolodiger F, Saber AA, Dennery B. Treatment of cholecystocolonic fistula by laparoscopy. Surg Endosc 1995; 9:728.
 47. Clavien PA, Richon J, Burgan S, Rohner A. Gallstone ileus. Br J Surg 1990; 77:737.
Topic 666 Version 38.0

References

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟